Ktl-icon-tai-lieu

Catalogue Đồng Tâm

Được đăng lên bởi thinh.cattien
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GẠCH GRANITE & GẠCH MEN
PORCELAIN & CERAMIC TILES

C A T A L O G U E

ISO 9001 : 2008VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
236A Nguyễn Văn Luông, P. 11, Q. 6, Tp. HCM
Tel: 08. 38756535 - 38756536 * Fax: 08. 38761405 - 38750257
Email: dongtam@dongtam.com.vn - Hotline: 08.54266868 - 54267979

REPRESENTATIVE OFFICE IN HO CHI MINH CITY
236A Nguyen Van Luong Street, Ward 11, Dist.6, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
Tel: +84.8.38756535 - 38756536 * Fax: +84.8.38761405 - 38750257
Email: dongtam@dongtam.com.vn

PORCELAIN TILES & CERAMIC TILES

GẠCH GRANITE & GẠCH MEN
PORCELAIN & CERAMIC TILES
ISO9001 : 2008

MỤC LỤC - Contents (Sản phẩm sắp xếp theo công năng sử dụng)
LÁT NỀN
TRANG - PAGE

10

MEN - CERAMIC

GRANITE - PORCELAIN
GRANITE - PORCELAINE 100x100

GRANITE - PORCELAINE 50x50

MEN - CERAMIC 40x40

GẠCH MÀI BÓNG - POLISHED TILE
DB

MEN MỜ - MATT
GỖ SÀN - LONDON
MANCHESTER - NEWCASTLE

MEN BÓNG - GLOSSY
CERAMIC 4040
PHÙ VÂN - OCEAN

GẠCH MÀI BÓNG - POLISHED TILE
DB - MARMOL

GRANITE - PORCELAINE 60x60

WALL & FLOOR TILES

GRANITE - PORCELAIN

FLOOR TILES

GRANITE - PORCELAINE 80x80
12

ỐP LÁT

26
26

GRANITE - PORCELAINE 40x40
27

MUỐI TIÊU - SALT & PEPPER

28
28
28

MEN MỜ - MATT
COTTO - PARIS - NICE
THẠCH ANH - GỖ SÀN - TRE
TIÊN SƠN - SAPA

30-32
32
33
33

MEN MỜ - MATT
CERAMIC 4040 - LEAVES - CK
EVEREST

MEN - CERAMIC

GRANITE - PORCELAINE 40x80 & 13x80

GRANITE - PORCELAINE 33x66

MEN - CERAMIC 30x45 & 30x30

36
38

MÀI BÓNG TOÀN PHẦN - FULL POLISHED
GỖ SÀN - THĂNG LONG
QUEEN PALACE

MEN MỜ - MATT
WS - OLYMPIA

39
40
42

MEN MỜ - MATT
ĐÁ HOA LƯ - ĐÁ TAM ĐIỆP
GỖ SÀN - GỖ LAMRI
KING PALACE

MEN BÓNG - GLOSSY (30x45) & MEN MỜ MATT (30x30)
ONIX
IRIS
PHA LÊ - ROCA - HÀ TIÊN
NON NƯỚC - LỤC BẢO - CERAMIC
30x30
HẢI VÂN
MEN MỜ - MATT
HOA ĐÁ

44

55
56
58
60

GRANITE & MEN - PORCELAINE & CERAMIC
GRANITE & MEN - PORCELAINE
& CERAMIC 30x60 & 30x30

14

GẠCH MÀI BÓNG - POLISHED TILE
DB - MARMOL

16
17
17
18

MÀI BÓNG TOÀN PHẦN - FULL POLISHED
LIGHT - DELUX - BẠCH VÂN
SHINY - THIÊN THẠCH - LUSTER
GLISTENING
XÀ CỪ

19

MEN BÓNG - GLOSSY
CREMA MAFIL - CARARAS

20

MÀI BÓNG BÁN PHẦN - SEMI POLISHED
NHŨ THẠCH

SÂN VƯỜN

21
22
23
24

MEN MỜ - MATT
CLASSIC
DM
TAM ĐẢO - THẠCH MỘC
WS

GRANITE - PORCELAIN

45
46
48
50
52

GRANITE & MEN - PORCELAINE
& CERAMIC 30x45 & 30x30

CERAMIC MEN BÓNG - GLOSSY (30x60)
& GRANITE MEN MỜ - MATT (30x30)
NỮ HOÀNG - CARARAS
CANBERRA - MELBOURNE - SYDNEY
LEAF - CARARAS - FOSSIL
HOA BIỂN
ONIX

54

MEN MỜ - MATT
MOSAIC

...
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
236A Nguyễn Văn Luông, P. 11, Q. 6, Tp. HCM
Tel: 08. 38756535 - 38756536 * Fax: 08. 38761405 - 38750257
Email: dongtam@dongtam.com.vn - Hotline: 08.54266868 - 54267979
REPRESENTATIVE OFFICE IN HO CHI MINH CITY
236A Nguyen Van Luong Street, Ward 11, Dist.6, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
Tel: +84.8.38756535 - 38756536 * Fax: +84.8.38761405 - 38750257
Email: dongtam@dongtam.com.vn
ISO 9001 : 2008
www.dongtam.com.vn
CATALOGUE
GẠCH GRANITE & GẠCH MEN
PORCELAIN & CERAMIC TILES
PORCELAIN TILES & CERAMIC TILES
Catalogue Đồng Tâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Catalogue Đồng Tâm - Người đăng: thinh.cattien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Catalogue Đồng Tâm 9 10 872