Ktl-icon-tai-lieu

catologue_tra vòng bi

Được đăng lên bởi dailoi.tk
Số trang: 288 trang   |   Lượt xem: 5913 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bearing specification tables

Contents
Standard bearings
Deep groove ball bearings ........... B 4
Single-row

Spherical roller bearings ............ B 302

(Ball bearing units)

Bearings for machine tool spindles

Spherical roller bearings ................... B 306

Round-flanged type with spigot joint ...... B 510

8

Adapter assemblies for spherical roller bearings .... B 330

Pressed steel round-flanged type ........... B 514

Shielded/sealed type ....................... B 20

Withdrawal sleeves for spherical roller bearings ..... B 338

Pressed steel rhombic-flanged type ....... B 516

angular contact thrust ball bearings .... C 53

Take-up type .................................... B 518

Matched pair angular contact ball bearings ...... C 59

Open type......................................... B

Snap ring groove/locating snap ring type ..... B 32
Extra-small, miniature ball bearings

Thrust ball bearings ..................... B 348

Open/shielded/sealed type............... B 38

Single direction ................................. B 350

Flanged type (open/shielded type) ............. B 44

Double direction ................................ B 360

Cartridge type ................................... B 524

Precision ball screw support bearings

Ball bearings for units

and bearing units ................................ C 65

Tapered bore type (with adapter) ... B 534

Support bearings.................................. C 67

Spherical thrust roller bearings ..... B 366

Cylindrical bore type (with eccentric locking collar) ... B 538

Support bearing units........................... C 69

Needle roller bearings ................. B 374

Plummer blocks ............................. B 540

Angular contact ball bearings .... B 52
Matched pair ....................................... B 92
Double-row ........................................ B 124
Four-point contact ball bearings ........ B 130

Double direction

Cylindrical bore type (with set screws) .... B 528

Double-row .......................................... B 50

Single-row ........................................... B 60

(for support of axial loading) ...... C 47

Needle roller and cage assemblies ... B 388

Split type

Drawn cup type ................................. B 402

Standard ....................................... B 544

Machined ring type ........................... B 424

Flat bottom .................................... B 552

Full complement type cylindrical roller
bearings for crane sheave...
Bearing specification tables
catologue_tra vòng bi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
catologue_tra vòng bi - Người đăng: dailoi.tk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
288 Vietnamese
catologue_tra vòng bi 9 10 842