Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn tập môn đàm phán kinh doanh

Được đăng lên bởi van-dung-doan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 6456 lần   |   Lượt tải: 26 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐÀM PHÁN KINH DOANH
CHƯƠNG 4
Câu 2:Yêu cầu và nội dung của công tác chuẩn bị cho đàm phán:
 Yêu cầu :Có 2 quy tắc cần ghi nhớ trong quá trình chuẩn bị đàm phán kinh doanh
•

Quy tắc 1 :Tạo điều kiện đủ thời gian cần thiết cho việc chuẩn bị đàm phán kinh
doanh.

•

Quy tắc 2: Làm việc có phương pháp và theo kế hoạch.

 Nội dung của công tác chuẩn bị cho đàm phán

Những vấn đề cốt yếu trong chuẩn bị bao gồm:
- Phân tích mặt mạnh, điểm yếu của các bên tham gia ĐP
- Thông tin về những:
+ Chiến lược (mục tiêu, giải pháp thay thế)
+ Các nhu cầu ngắn và dài hạn
+ Các vấn đề thỏa thuận và bất đồng
+ Các chiến thuật
+ Biện luận (lý lẽ)
+ Vị thế
+ Khía cạnh văn hóa.
Câu 4:Các thông tin cần thu thập trong giai đoạn chuẩn bị ĐP thương mại:
 -Thông tin về hàng hoá:

+ Nghiên cứu, tìm hiểu kỹ những mặt hàng dự định kinh doanh: Tên gọi, đơn vị tính số
lượng, trọng lượng, chất lượng, bao gói, công dụng, cách thức phân loại,…
+ Xuất sứ của hàng hóa
+ Tình hình sản xuất các mặt hàng đó: Thời vụ, khả năng về nguyên liệu, công nghệ sản
xuất, tay nghề công nhân,…
+ Nghiên cứu chu kỳ sống của sản phẩm

+ Giá cả của các công ty cạnh tranh (giá thị trường).
 Thông tin về thị trường (ĐPKD quốc tế)

+ Thông tin đại cương về đất nước, con người, văn hóa trong giao dịch đàm phán tình
hình về chính trị, xã hội của nước đối tác
+ Chính sách ngoại thương: Nước đó có là thành viên của WTO, AFTA,…không? Hàng
rào thuế quan, các rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế,…
+ Hệ thống ngân hàng, tín dụng, điều kiện vận tải hàng hoá,…
Câu 7:Khi tìm hiểu về đối tác bạn cần tìm hiểu những gì?
- Thực lực của đối phương, bao gồm: Lịch sử của công ty, tình hình tài chính, mức độ
trang bị kỹ thuật, chất lượng và số lượng sản phẩm (bối cảnh của đối phương)
- Nhu cầu và thành ý của đối phương:
+ Đối phương muốn hợp tác với ta là có ý đồ gì?
+ Mục đích hợp tác của họ như thế nào?
+ Nguyện vọng hợp tác có chân thành không?
+ Mức độ bức thiết của sự hợp tác?
+ Họ có lựa chọn nhiều bạn hàng hợp tác nữa hay không?
Câu 8:Doanh nghiệp bạn phải chuẩn bị gì trước khi ĐP xuất khẩu tôm với đối tác Nhật Bản?
Câu 9 :Doanh nghiệp bạn phải chuẩn bị gì trước khi ĐP nhập khẩu thép với đối tác Trung Quốc?

CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 1:
Câu 1: Các kết quả của đàm phán: thắng – thua/ thua - thắng, Th ắng – th ắng, Thua – thua, Không k ết
quả.
Kết quả tốt nhất là thắng – thắng.
Để đạt kết quả tốt nhất đó ta phải:

•
Biết người, biết ta:Không chỉ tìm hiểu về phần cứng, bạn còn ph ải tìm hi ểu v ề ph ần
mềm nh...
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐÀM PHÁN KINH DOANH
CHƯƠNG 4
Câu 2:Yêu cầu và nội dung của công tác chuẩn bị cho đàm phán:
Yêu cầu :Có 2 quy tắc cần ghi nhớ trong quá trình chuẩn bị đàm phán kinh doanh
Quy tắc 1 :Tạo điều kiện đủ thời gian cần thiết cho việc chuẩn bị đàm phán kinh
doanh.
Quy tắc 2: Làm việc có phương pháp và theo kế hoạch.
Nội dung của công tác chuẩn bị cho đàm phán
Những vấn đề cốt yếu trong chuẩn bị bao gồm:
- Phân tích mặt mạnh, điểm yếu của các bên tham gia ĐP
- Thông tin về những:
+ Chiến lược (mục tiêu, giải pháp thay thế)
+ Các nhu cầu ngắn và dài hạn
+ Các vấn đề thỏa thuận và bất đồng
+ Các chiến thuật
+ Biện luận (lý lẽ)
+ Vị thế
+ Khía cạnh văn hóa.
Câu 4:Các thông tin cần thu thập trong giai đoạn chuẩn bị ĐP thương mại:
-Thông tin về hàng hoá:
+ Nghiên cứu, tìm hiểu kỹ những mặt hàng dự định kinh doanh: Tên gọi, đơn vị tính số
lượng, trọng lượng, chất lượng, bao gói, công dụng, cách thức phân loại,…
+ Xuất sứ của hàng hóa
+ Tình hình sản xuất các mặt hàng đó: Thời vụ, khả năng về nguyên liệu, công nghệ sản
xuất, tay nghề công nhân,…
+ Nghiên cứu chu kỳ sống của sản phẩm
câu hỏi ôn tập môn đàm phán kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi ôn tập môn đàm phán kinh doanh - Người đăng: van-dung-doan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
câu hỏi ôn tập môn đàm phán kinh doanh 9 10 739