Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ MARKETING

Được đăng lên bởi Lê Hoài
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 51334 lần   |   Lượt tải: 489 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ MARKETING
De 1: Cau2 chuong 3, cau 6 chuong 6, cau 9 chuong 10
De2: cau 1 chuong 5, mo hinh hanh vi nguoi tieu dung
Chương 1: Tổng quan về quản trị marketing
1. Hãy phân biệt sự khác nhau giữa nhu cầu (needs) và mong muốn (wants) của người tiêu
dùng được thể hiện đối với một chiếc xe máy. Tại sao sự phân biệt này lại quan trọng đối với
các nhà sản xuất xe máy?
TL:Mong muốn của con người là một nhu cầu cấp thiết có dạng đặc thù tương ứng với trình độ văn
hóa và nhân cách của mỗi người.
Nhu cầu là những mong muốn kèm thêm điều kiện có khả năng thanh toán. Các mong muốn sẽ trở
thành nhu cầu khi được bảo đảm bởi sức mua.
Con người không bị giới hạn bởi mong muốn mà bị giới hạn bởi khả năng thỏa mãn ước muốn.
Rất nhiều người cung mong muốn 1 sp nhưng chỉ có số ít là thỏa mãn được nhờ khả năng thanh
toán của họ. Do vậy trong hoạt động Mar các DN phải đo lường được không chỉ bao nhiêu người
muốn sp của mình mà quan trọng hơn là bao nhiêu người có khả năng và thuận lòng mua chúng.
Trong quá trình thực thi marketing như một chức năng kinh doanh, những người làm marketing
không tạo ra nhu cầu, nhu cầu tồn tại một cách khách quan. Người làm marketing cùng với các
yếu tố khác trong xã hội tác động đến những mong muốn, nhu cầu bằng càch tạo ra những sản
phẩm thích hợp, dễ tìm, hấp dẫn và hợp túi tiền cho những khách hàng mục tiêu của họ. Sản
phẩm càng thỏa mãn mong muốn và nhu cầu của khách hàng mục tiêu bao nhiêu thì người làm
marketing càng thành công bấy nhiêu.
2. Bạn đang định vào một cửa hàng để ăn trưa. Hãy vận dụng các khái niệm về sản phẩm,
trao đổi, giao dịch và thị trường vào hoàn cảnh này?
TL: sản phẩm: là bất cứ thứ gì có thể đưa ra thị trường, gây sự chú ý, được tiếp nhận, được tiêu thụ
hay sử dụng để thỏa mãn 1 nhu cầu hay mong muốn của con người.
Trong trường hợp này sản phẩm ở đây là các món ăn đáp ứng nhu cầu ăn uống, thoản mãn cơn đói,
kèm theo đồ ăn là các loại thức uống.
Trao đổi: là hành vi thu được 1 vật mong muốn từ người nào đó bằng sự cống hiến trở lại vật gì đó.
Trao đổi là 1 trong 4 cách để người ta nhận được sản phẩm mà họ mong muốn.
ở đây trao đổi được hiểu là mình sẽ trả tiền cho bữa ăn mình dùng.
Giao dịch: nếu 2 bên cam kết trao đổi đã đàm phán và đạt được một thỏa thuận thì ta nói một vụ
giao ịch(giao dịch kd) đã xảy ra. Giao dịch chính là đơn vị cơ bản của trao đổi. Một giao dịch kinh
doanh là một vụ buôn bán các giá trị giữa hai bên. Ta có thể nói A giao X cho B để đổi lại nhận

1

được X. C giao cho D kho...
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ MARKETING
De 1: Cau2 chuong 3, cau 6 chuong 6, cau 9 chuong 10
De2: cau 1 chuong 5, mo hinh hanh vi nguoi tieu dung
Chương 1: Tổng quan về quản trị marketing
1. y phân biệt sự khác nhau giữa nhu cầu (needs) và mong muốn (wants) của người tiêu
dùng được thể hiện đối với một chiếc xe máy. Tại sao sự phân biệt này lại quan trọng đối với
các nhà sản xuất xe y?
TL:Mong muốn của con người một nhu cầu cấp thiết có dạng đặc thù tương ứng với trình độ văn
hóa nhân cách của mỗi người.
Nhu cầu là những mong muốn kèm thêm điều kiện có khả năng thanh toán. Các mong muốn sẽ tr
thành nhu cầu khi được bảo đảm bởi sức mua.
Con người không bị giới hạn bởi mong muốn bị giới hạn bởi kh năng thỏa mãn ước muốn.
Rất nhiều người cung mong muốn 1 sp nhưng ch số ít là thỏa mãn được nhkhả năng thanh
toán của họ. Do vậy trong hoạt đng Mar các DN phải đo lường được không chỉ bao nhiêu người
muốn sp của mình quan trọngn là bao nhu người khả năng và thuậnng mua chúng.
Trong quá trình thực thi marketing như một chức năng kinh doanh, những người làm marketing
không tạo ra nhu cầu, nhu cầu tồn tại một cách khách quan. Người làm marketing cùng với các
yếu tố khác trong hội tác động đến những mong muốn, nhu cầu bằng càch tạo ra những sản
phẩm thích hợp, dễ tìm, hấp dẫn hợp túi tiền cho những khách hàng mục tiêu của họ. Sản
phẩm càng thỏa mãn mong muốnnhu cầu của khách hàng mục tiêu bao nhiêu thì người làm
marketing càng thành công bấy nhiêu.
2. Bạn đang địnho một cửa hàng để ăn trưa. y vận dụng các ki niệm v sản phẩm,
trao đổi, giao dịch thị trường o hoàn cảnhy?
TL: sản phẩm: là bất cứ thứ gì có thể đưa ra thị trường, gây sự chú ý, được tiếp nhận, được tu thụ
hay sử dụng để thỏa mãn 1 nhu cầu hay mong muốn của con người.
Trong trường hợp này sản phẩm ở đây là các món ăn đáp ứng nhu cầu ăn uống, thoản mãnn đói,
m theo đồ ăn làc loại thức uống.
Trao đổi: là hành vi thu được 1 vật mong muốn từ người nào đó bằng sự cống hiến trở lại vật đó.
Trao đổi là 1 trong 4 cách để người ta nhận được sản phẩm mà họ mong muốn.
ở đây trao đổi được hiểu lành sẽ trả tiền cho bữa ănnh dùng.
Giao dch: nếu 2n cam kết trao đi đã đàm phán và đt được một thỏa thuận tta i một vụ
giao ịch(giao dịch kd) đã xảy ra. Giao dịch chính là đơn vị cơ bản của trao đổi. Một giao dịch kinh
doanh là một vụ bn bán các giá trị giữa hai bên. Ta có th nói A giao X cho B để đi lại nhn
1
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ MARKETING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ MARKETING - Người đăng: Lê Hoài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ MARKETING 9 10 168