Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập thương mại điện tử

Được đăng lên bởi huynhthaonguyenkt01-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:
Những ai đang hi vọng làm TMĐT (Thương mại điện tử ) sẽ thu lời được ngay thì
tốt nhất đừng dấn thân vào TMĐT làm gì” – ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Khối
TMĐT VCCorp.

Thị trường Thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam vẫn chỉ mới ở giai đoạn sơ khai,
do đó khó tránh khỏi những khó khăn và tồn tại gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp
làm trong ngành. Để hiểu rõ hơn những khó khăn này của TMĐT Việt Nam,
CafeBiz xin trích đăng nội dung bài viết trên trang Facebook cá nhân của ông
Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Khối Thương mại Điện tử VCCorp để bạn đọc tham
khảo.

Tại Việt Nam, TMĐT mới bắt đầu nhen nhóm nên tất yếu sẽ gặp khó khăn. Có cả
khó khăn nằm trong tầm kiểm soát và ngoài tầm kiểm soát, đến từ bên trong lẫn
bên ngoài, từ chủ quan đến khách quan. Để khái quát hoá, người viết chia làm 2
dạng: khó khăn khách quan và khó khăn chủ quan.

I. Khó khăn khách quan

1. Thị phần nhỏ bé

Ở bài đầu tiên Thị phần và các loại hình thương mại điện tử tại Việt Nam, tôi đã
nêu chi tiết rằng hiện nay chỉ mới được khoảng hơn 2 triệu khách hàng mua hàng
qua TMĐT – con số quá bé so với hơn 35 triệu người dùng Internet và dân số 90
triệu người dân Việt Nam.

Nếu xét về doanh số, tại Việt Nam rất khó thống kê chính xác nhưng ước tính đạt
khoảng gần $500 triệu trong năm 2012 (có một số báo cáo và phát biểu nói rằng
doanh số 2 tỷ đô, con số này theo tôi là không đáng tin cậy). Đem so với các cường
quốc về TMĐT trên thế giới như Mỹ (343 tỷ), Nhật (127 tỷ), Anh (124 tỷ) và Trung
Quốc (110 tỷ) thì thị trường TMĐT thật quá nhỏ bé.

Chính vì thị phần bé như vậy, nên khi triển khai mô hình TMĐT cụ thể, việc lựa
chọn đối tượng khách hàng khá khó khăn và phải rất thận trọng để đưa ra mô
hình phục vụ phù hợp với phân khúc khách hàng mình lựa chọn.

Khi triển khai mô hình TMĐT cụ thể, việc lựa chọn đối tượng khách hàng khá khó
khăn và phải rất thận trọng để đưa ra mô hình phục vụ phù hợp.

2. Thói quen mua hàng

Vẫn tâm lý ra cửa hàng tạp hoá đầu ngõ để mua những đồ dùng thiết yếu hay ra
các cửa hàng offline để mua sắm các đồ dùng, đồ thời trang và đồ công nghệ.

- Thói quen thích nhìn tận mắt, sờ tận tay

- Thói quen thanh toán bằng tiền mặt
3. Niềm tin

Người tiêu dùng tại Việt Nam vẫn chưa đặt niềm tin vào mua sắm trực tuyến, họ
vẫn có cái nhìn thiếu thiện cảm với các hình thức kinh doanh trên mạng. Thực tế,
có rất nhiều khách hàng phản ánh rằng sản phẩm họ nhận được khác xa với
những gì họ nhìn thấy trên website, do vậy niềm tin vào TMĐT cũng bị lung lay.

Nguyên nhân của thực trạng này ...
Câu 1:
 !
"#$%#&'!()* +,-#./0"1"
,22'345
63,789:';.
%'<;<30;=;<;->& ?:@%'4
3'5AA3B;<;- C,.
2DEFGH3I-J%K@3L3MEK'';0&C*
 +,-#)/0"1",22'34AK
;?'5
,.9KNOE<L# @P4;<;-52<?
;<;-Q3'O;A'0'O;A'0.@$KL3'7
KL'.$CR@;0R5A;0R0'0.@S
%T;<;-;0R;<;-CR5
U51<;-;0R
V564O=KW
XKOYL64O0'!,.*Z
LY@3Q 89;'?S3;0
R)'"R0KW'9[\3%]UE3E%&"^_
3%&,5
Câu hỏi ôn tập thương mại điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập thương mại điện tử - Người đăng: huynhthaonguyenkt01-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập thương mại điện tử 9 10 972