Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi thực tập bào chế 2

Được đăng lên bởi duyentru10
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 718 lần   |   Lượt tải: 0 lần
***M i ng i t chu n b gi y tr c m i bu i th c hành. ườ ướ
BÀI 1:
- tính ch t l u ý c a long não trong dalibour, vai trò?
- Nêu các thành ph n c a dung d ch thu c
- Tinh ch t c a chloramphenicol liên quan t i d ng thu c
- Cac lo i dung môi thông d ng
- Yêu c u đ i v i dung môi thu c
- Các ph ng pháp hòa tan đ c bi t. Cho ví d
- u nh c đi m c a dung môi c n trong dung d ch thu c. 
- u nh c đi m c a dung môi là n c c t  
- Vai trò các thành ph n trong thu c nh tai Chloramphenicol
câu hỏi thực tập bào chế 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi thực tập bào chế 2 - Người đăng: duyentru10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
câu hỏi thực tập bào chế 2 9 10 283