Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi thường gặp trong môn quản trị marketing

Được đăng lên bởi Cù Thảo Xoáy
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2505 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Câu 1: Những nghiên cứu về phong cách sống gần đây đã phát hiện ra một thái độ ngày
càng gia tăng về việc “chuẩn bị bữa ăn phải càng tốn ít thời gian càng tốt”. Theo anh
(chị) những sản phẩm và ngành hàng kinh doanh nào đang và sẽ chịu ảnh hưởng mạnh
mẽ của xu thế này? Những cơ hội Marketing trong tương lai nào mà xu thế này chỉ ra?
Câu 2: Người dân Việt Nam và người dân thế giới ngày càng nhạy cảm hơn về vấn đề
môi trường. Xu thế này có thể có những ảnh hưởng nào đối với một công ty đang tung ra
thị trường các bao bì chất dẻo dùng bao gói bánh kẹo? Hãy bàn luận về một số các đáp
ứng hữu hiệu công ty nên tiến hành đối với xu thế này.
Câu 3: Các công ty thường kiểm tra các hàng hoá của mình trong những bao gói hoàn
toàn trắng không có nhãn hiệu và các thông tin marketing khác. Những cuộc thử nghiệm
“bí mật” thực sự đo lường những cái gì? Và khi các công ty áp dụng những kết quả từ các
cuộc thử nghiệm như vậy vào thế giới “thực” thì sẽ nảy sinh những vấn đề khó khăn và
thuận lợi nào?
câu 4:Bạn hãy điều tra về việc vì sao số lượng sinh viên mua giáo trình ngày càng
giảm.Bàn luậnn về việc bạn vận dụng các bước trong quy trình phương pháp luận nghiên
cứu marketing vào dự án nghiên cứu này như thế nào?
Câu 5: Khi thiết kế quảng cáo cho nước giải khát hoa quả, theo anh (chị) loại thông tin
nào trong hai loại thông tin sau đây hữu ích hơn: Thông tin về đặc điểm nhân khẩu học
của người tiêu dùng hay thông tin về phong cách sống của người tiêu dùng? Nêu ví dụ về
việc anh (chị) sử dụng thông tin này như thế nào?
Câu 6:hãy bàn luận về những người đóng vai trò khác nhau trong quyết định lựa chọn
(quyết định mua) trường trung học phổ thông của bạn ,một cái vô tuyến mới và một gói
mì tôm cho gia đình bạn.
Câu 7: Hãy mô tả 5 giai đoạn của quá trình quyết định mua của bản thân bạn đối với
những cuộc mua sắm quan trọng như một cái dàn nghe nhạc. Và quá trình quyết định
mua này là khác gì so với quá trình quyết định mua đối với cuộc mua sắm không quan
trọng lắm như là một chai nước khoáng.
Câu8: Khi bạn dự định đi xem phim, những nguồn thông tin nào bạn sẽ xử dụng nhằm
quyết định bộ phim nào bạn sẽ xem? Liệu bạn có sử dụng vẫn những nguồn thông tin đó
để thu thập thông tin hỗ trợ cho quyết định thuê cuốn băng video nào để xem ở nhà hay
không?
Câu 9: Những biến số nào có thể sử dụng nhằm phân đoạn thị trường bia, trang phục cho
sinh viên?
Câu 10: Các tính chất của sản phẩm và nhận thức của người tiêu dùng về tính chất của
sản phẩm đóng những vai trò nào trong định vị một sản ...
Câu 1: Những nghiên cứu về phong cách sống gần đây đã phát hiện ra một thái độ ngày
càng gia tăng về việc “chuẩn bị bữa ăn phải càng tốn ít thời gian càng tốt”. Theo anh
(chị) những sản phẩm và ngành hàng kinh doanh nào đang và sẽ chịu ảnh hưởng mạnh
mẽ của xu thế này? Những cơ hội Marketing trong tương lai nào mà xu thế này chỉ ra?
Câu 2: Người dân Việt Nam và người dân thế giới ngày càng nhạy cảm hơn về vấn đề
môi trường. Xu thế này có thể có những ảnh hưởng nào đối với một công ty đang tung ra
thị trường các bao bì chất dẻo dùng bao gói bánh kẹo? Hãy bàn luận về một số các đáp
ứng hữu hiệu công ty nên tiến hành đối với xu thế này.
Câu 3: Các công ty thường kiểm tra các hàng hoá của mình trong những bao gói hoàn
toàn trắng không có nhãn hiệu và các thông tin marketing khác. Những cuộc thử nghiệm
“bí mật” thực sự đo lường những cái gì? Và khi các công ty áp dụng những kết quả từ các
cuộc thử nghiệm như vậy vào thế giới “thực” thì sẽ nảy sinh những vấn đề khó khăn và
thuận lợi nào?
câu 4:Bạn hãy điều tra về việc vì sao số lượng sinh viên mua giáo trình ngày càng
giảm.Bàn luậnn về việc bạn vận dụng các bước trong quy trình phương pháp luận nghiên
cứu marketing vào dự án nghiên cứu này như thế nào?
Câu 5: Khi thiết kế quảng cáo cho nước giải khát hoa quả, theo anh (chị) loại thông tin
nào trong hai loại thông tin sau đây hữu ích hơn: Thông tin về đặc điểm nhân khẩu học
của người tiêu dùng hay thông tin về phong cách sống của người tiêu dùng? Nêu ví dụ về
việc anh (chị) sử dụng thông tin này như thế nào?
Câu 6:hãy bàn luận về những người đóng vai trò khác nhau trong quyết định lựa chọn
(quyết định mua) trường trung học phổ thông của bạn ,một cái vô tuyến mới và một gói
mì tôm cho gia đình bạn.
Câu 7: Hãy mô tả 5 giai đoạn của quá trình quyết định mua của bản thân bạn đối với
những cuộc mua sắm quan trọng như một cái dàn nghe nhạc. Và quá trình quyết định
mua này là khác gì so với quá trình quyết định mua đối với cuộc mua sắm không quan
trọng lắm như là một chai nước khoáng.
Câu8: Khi bạn dự định đi xem phim, những nguồn thông tin nào bạn sẽ xử dụng nhằm
quyết định bộ phim nào bạn sẽ xem? Liệu bạn có sử dụng vẫn những nguồn thông tin đó
để thu thập thông tin hỗ trợ cho quyết định thuê cuốn băng video nào để xem ở nhà hay
không?
Câu 9: Những biến số nào có thể sử dụng nhằm phân đoạn thị trường bia, trang phục cho
sinh viên?
Câu 10: Các tính chất của sản phẩm và nhận thức của người tiêu dùng về tính chất của
sản phẩm đóng những vai trò nào trong định vị một sản phẩm. Liệu một tính chất sản
phẩm mà một số sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh với nhau đều có thể được sử dụng
để tạo một chiến lược định vị thành công hay không?
Câu hỏi thường gặp trong môn quản trị marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi thường gặp trong môn quản trị marketing - Người đăng: Cù Thảo Xoáy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Câu hỏi thường gặp trong môn quản trị marketing 9 10 467