Ktl-icon-tai-lieu

Chất lượng dịch vụ ảnh hưởng tới sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng tại chuỗi cửa hàng Lotteria

Được đăng lên bởi Gà Chọi
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 3305 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
LỚP QHE-2011

MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VỚI SỰ
HÀI LÒNG VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH
HÀNG TẠI CHUỖI CỬA HÀNG ĐỒ ĂN NHANH
LOTTERIA TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI
Group 5 :
Nguyễn Vân Anh
Cao Thị Hà Duyên
Mai Chấn Hoàng
Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Nam Phương
Đoàn Duy Tiến
Nguyễn Trọng Vinh
Hà Nội, Ngày 15 tháng 5 năm 2014
1

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................................... 3
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI .......................................................... 5
I.

Giới thiệu chung về Lotteria........................................................................................ 5

II.

Động lực thúc đẩy .................................................................................................... 6

III.

Mục đích nghiên cứu ............................................................................................... 7

1.

Điểm nhìn lý thuyết ............................................................................................................. 7

2.

Điểm nhìn thực tiễn............................................................................................................. 8

IV.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................................... 8

V.

PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN..................................................................................... 10

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÍ THUYẾT .................................................................................. 11
I.

CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA ..................................................................... 11
1.

Chất lượng dịch vụ............................................................................................................. 11

2.

Sự hài lòng của khách hàng ............................................................................................... 13

3.

Lòng trung thành của khách hàng ..................................................................................... 14

II.

Mô hình chất lượng dịch vụ - SERVQUAL .......................................................... 15
1.

Mô hình SERVQUAL: .......................................................................................................... 15

2.

Mẫu giao dịch cụ thể ......................................................................................................... 18

III.

Các nghiên cứu liên quan...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
LỚP QHE-2011
MỐI QUAN H GIỮA CHẤTỢNG DỊCH VỤ VỚI S
HÀI LÒNG VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH
HÀNG TẠI CHUỖI CỬA HÀNG ĐỒ ĂN NHANH
LOTTERIA TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI
Group 5 :
Nguyễn Vân Anh
Cao Thị Hà Duyên
Mai Chấn Hoàng
Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Nam Phương
Đoàn Duy Tiến
Nguyễn Trọng Vinh
Hà Nội, Ngày 15 tháng 5 năm 2014
Chất lượng dịch vụ ảnh hưởng tới sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng tại chuỗi cửa hàng Lotteria - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chất lượng dịch vụ ảnh hưởng tới sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng tại chuỗi cửa hàng Lotteria - Người đăng: Gà Chọi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Chất lượng dịch vụ ảnh hưởng tới sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng tại chuỗi cửa hàng Lotteria 9 10 710