Ktl-icon-tai-lieu

Chi Tiết chương trình EVERYTHING DiSC

Được đăng lên bởi huyhoa
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1784 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chi Tiết chương trình

EVERYTHING DiSC

®

MANAGEMENT
6 modules đào tạo cùng với hướng dẫn, bản trình bày dành riêng

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: cho quản lý để hỗ trợ cho 26 trang báo cáo Everything
®
DiSC Management Profile

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH:

Everything DiSC Management sẽ giúp các nhà quản lý
 Phát triển phong cách của bạn
 Nâng cao giao tiếp
 Tăng sự cam kết

PHONG CÁCH QUẢN LÝ THEO DiSC® CỦA BẠN
MODULE 1
Thời gian: 120 phút

Mục tiêu:
®
 Tìm hiểu về mô hình DiSC và mô hình này nói lên
được gì về vai trò quản lý.
 Khám phá phong cách quản lý của bạn dựa trên bản
đồ Everything DiSC Management.
 Khám phá tính ưu tiên đã tạo nên phong cách quản lý
của bạn.
Mô tả hoạt động:
Bạn chia sẻ các cách quản lý mà bạn thích thông qua hoạt động
Ice- Breaker. Một video ngắn sẽ giới thiệu mô hình DiSC và 4
phong cách cơ bản của nhà quản lý. Bạn sẽ đọc phong cách
của bạn và thảo luận các khía cạnh mà bạn thích hay làm bạn
khó chịu. Cuối cùng, bạn phản ảnh lại những gì bạn cảm nhận
được về phong cách lãnh đạo.

MODULE 2
Thời gian: 120 phút

Mục tiêu:
 Khám phá mức độ ảnh hưởng của phong cách quản lý
của bạn lên quá trình quản lý thời gian, ra quyết định và
giải quyết vấn đề.
 Khám phá phong cách của bạn về định hướng công
việc hàng ngày với vai trò là một nhà quản lý.
 Phương pháp nhận diện phong cách DiSC của người
khác.
Mô tả hoạt động:
Bạn sẽ được học cách tìm hiểu khuynh hướng mà bạn dùng để
quản lý thời gian, ra quyết định và giải quyết vấn đề. Sau đó bạn
sẽ được nhóm thành tứng nhóm theo phong cách DiSC và vẽ
một bức tranh mô tả một ngày trong cuộc sống theo đúng phong
cách của bạn. Sau khi trình bày bức tranh của mình với nhóm
lớn, bạn sẽ thảo luận về những gì bạn học về các phong cách
khác nhau. Học viên sẽ học cách nhận diện phong cách DiSC
của người khác bằng phương pháp “đọc người khác qua hành
vi”. Bạn sẽ được thực tập thông qua các video tình huống ngắn
trong theo dạng bài tập nhóm lớn. Cuối cùng, bạn biết rõ được
tính cách của người mà bạn quản lý.
Tiếp theo ở trang sau

Chi tiết chương trình
HƯỚNG DẪN VÀ TRAO QUYỀN
MODULE 3
Thời gian: 120 phút

Mục tiêu:
 Tìm hiểu về phong cách hướng dẫn và trao quyền thông
thường của bạn.
 Nhận định nhu cầu hướng dẫn và trao quyền của từng
người khác nhau.
 Viết một kế hoạch hành động để hoàn thiện cách hướng
dẫn và trao quyền đối với một người mà bạn quản lý.
Mô tả hoạt động:
Bạn sẽ được học cách tìm hiểu khuynh hướng Chỉ đạo và trao
quyền của bạn. Bạn tìm hiểu phong cách trao quyền, hướng
dẫn và thảo luận các...
EVERYTHING DiSC
®
MANAGEMENT
Chi Tiết chương trình
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH:
6 modules đào tạo cùng với hướng dẫn, bản trình bày dành riêng
cho quản lý để hỗ trợ cho 26 trang báo cáo Everything
DiSC
®
Management Profile
Everything DiSC Management sẽ giúp các nhà quản
Phát triển phong cách của bạn
Nâng cao giao tiếp
Tăng sự cam kết
PHONG CÁCH QUẢN LÝ THEO DiSC
®
CỦA BẠN
MODULE 1
Thời gian: 120 phút
MODULE 2
Thời gian: 120 phút
Mục tiêu:
Tìm hiểu về hình DiSC
®
hình này nói lên
được gì về vai trò quản lý.
Khám phá phong cách quản của bạn dựa trên bản
đồ Everything DiSC Management.
Khám phá tính ưu tiên đã tạo nên phong ch quản lý
của bạn.
Mô tả hoạt động:
Bạn chia scác cách quản mà bn thích thông qua hoạt động
Ice- Breaker. Một video ngắn sẽ giới thiệu hình DiSC 4
phong ch bản của nhà quản lý. Bạn s đọc phong ch
của bạn và thảo luận các khía cạnh mà bạn thích hay làm bạn
khó chịu. Cuối cùng, bạn phản nh lại những gì bạn cảm nhận
được về phong cách lãnh đạo.
Mục tiêu:
Khám phá mức độ ảnh hưởng của phong cách quản
của bạn lên quá tnh quản thời gian, ra quyết định và
giải quyết vấn đề.
Khám p phong cách của bạn v định hướng công
việc hàng ngày với vai trò là một nhà quản lý.
Phương pháp nhận diện phong cách DiSC của người
khác.
Mô tả hoạt động:
Bạn sđược học ch tìm hiểu khuynh hướng bạn dùng để
quản lý thời gian, ra quyết định và giải quyết vấn đề. Sau đó bạn
sđược nhóm thành tứng nhóm theo phong cách DiSC v
một bức tranh mô tả một ngày trong cuộc sống theo đúng phong
cách của bạn. Sau khi trình bày bức tranh của mình với nhóm
lớn, bạn sthảo luận vnhững gì bạn học v các phong cách
khác nhau. Học viên shọc cách nhận diện phong cách DiSC
của người khác bằng phương pháp “đọc người khác qua hành
vi”. Bạn sđược thực tập thông qua các video tình hung ngắn
trong theo dạng bài tập nhóm lớn. Cuối cùng, bạn biết rõ được
tính cách của người mà bạn qun .
Tiếp theo trang sau
Chi Tiết chương trình EVERYTHING DiSC - Trang 2
Chi Tiết chương trình EVERYTHING DiSC - Người đăng: huyhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chi Tiết chương trình EVERYTHING DiSC 9 10 598