Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược kinh đoanh

Được đăng lên bởi truongquhung73
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 63 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty Hoàng Sơn
I. Kết quả kinh doanh năm 2012
Tổng doanh thu: 100 tỷ trong đó doanh thu từ khách sạn là 40 tỷ
Tổng lượng khách KS 10.000 lượt
Lãi ròng: 5 tỷ
I. Đánh giá tình hình hiện tại của Công ty
- DN chưa có chiến lược tổng thể (hoặc có nhưng không rõ ràng)
- Phân tích môi trường bên ngoài: Chưa có thông tin về đối thủ cạnh tranh.
- Phân tích môi trường bên trong:
+ Chưa có nội qui, qui chế
+ Chính sách đãi ngộ, lương thưởng
+ Công tác tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự
- Công tác xây dựng thương hiệu:
+ logo
+ Slogan
II. Giải pháp
- Xây dựng chiến lược kinh doanh tổng thể cho DN
+ Theo từng giai đoạn: ngắn trung và dài hạn
+ Tập trung mảng kinh doanh khách sạn: Định vị phân khúc khách hàng
- Khảo sát, đánh giá chi tiết môi trường bên ngòai, điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ từ
đó có chiến lược thích hợp thích hợp
- Xây dựng nội qui, qui chế
- Chủ động phương án đào tạo nội bộ cũng như đào tạo chuyên nghiệp
- Xây dựng thương hiệu, slogan. Phải có giá trị cốt lõi của DN
- Kết hợp tour du lich với thăm quan cơ sở SX, phát triển đồ lưu niệm

...
Công ty Hoàng Sơn
I. Kết quả kinh doanh năm 2012
Tổng doanh thu: 100 tỷ trong đó doanh thu từ khách sạn là 40 tỷ
Tổng lượng khách KS 10.000 lượt
Lãi ròng: 5 tỷ
I. Đánh giá tình hình hiện tại của Công ty
- DN chưa có chiến lược tổng thể (hoặc có nhưng không rõ ràng)
- Phân tích môi trường bên ngoài: Chưa có thông tin về đối thủ cạnh tranh.
- Phân tích môi trường bên trong:
+ Chưa có nội qui, qui chế
+ Chính sách đãi ngộ, lương thưởng
+ Công tác tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự
- Công tác xây dựng thương hiệu:
+ logo
+ Slogan
II. Giải pháp
- Xây dựng chiến lược kinh doanh tổng thể cho DN
+ Theo từng giai đoạn: ngắn trung và dài hạn
+ Tập trung mảng kinh doanh khách sạn: Định vị phân khúc khách hàng
- Khảo sát, đánh giá chi tiết môi trường bên ngòai, điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ từ
đó có chiến lược thích hợp thích hợp
- Xây dựng nội qui, qui chế
- Chủ động phương án đào tạo nội bộ cũng như đào tạo chuyên nghiệp
- Xây dựng thương hiệu, slogan. Phải có giá trị cốt lõi của DN
- Kết hợp tour du lich với thăm quan cơ sở SX, phát triển đồ lưu niệm
Chiến lược kinh đoanh - Người đăng: truongquhung73
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chiến lược kinh đoanh 9 10 545