Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược kinh doanh của công ty TNHH kỹ nghệ thực phẩm Bách Việt đến 2012

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1998 lần   |   Lượt tải: 1 lần
i

DELTA INTERNATIONAL UNIVERSITY
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM BÁCH VIỆT ĐẾN NĂM 2012
Luận văn được nộp cho
Phòng sau đại học Trường Đại học Quốc tế Delta
Hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Người nộp:
PHẠM ĐÌNH THIÊN
ID No: MBA 0320….

GVHD: TS NGUYỄN THÚC BỘI HUYÊN

TP HCM THÁNG 04 NĂM 2012

i

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian của khóa học tôi được các giảng viên bộ môn đã truyền đạt
những kiến thức xã hội và kiến thức chuyên môn vô cùng quý giá. Những kiến thức hữu
ích đó sẽ trở thành hành trang giúp tôi có thể vượt qua những khó khăn, thử thách trong
công việc cũng như trong cuộc sống sau này. Xin được kính gửi lời biết ơn sâu sắc đến
tất cả những người đã giúp đỡ tôi hoàn thành nghiên cứu này.
Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn các giảng viên bộ môn truyền đạt kiến thức và
kinh nghiệm trong suốt quá trình học tập.
Đặc biệt, xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Thúc Bội Huyên đã tận tình
hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện Đề tài nghiên cứu này.
Xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo công ty, lãnh đạo các phòng cùng toàn thể
anh/chị của Công ty TNHH Kỹ nghệ Thực phẩm Bách Việt và các chuyên gia trong lĩnh
vực sản xuất kinh doanh mật ong đã giúp đỡ tôi không chỉ trong vai trò chuyên gia mà
còn giúp đỡ tôi rất nhiều trong giai đoạn lấy dữ liệu cho bảng khảo sát.
Xin cảm ơn bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã luôn ủng hộ tôi về thời gian cũng
như tinh thần để giúp tôi hoàn thành luận văn này.
Xin chân thành cảm ơn!
TP Hồ Chí Minh,

tháng 04 năm 2012

Phạm Đình Thiên

ii

TÓM TẮT
Chiến lược kinh doanh là một quá trình nghiên cứu sắp xếp linh hoạt tình hình
hoạt động và kết quả kinh doanh, nó bao gồm nhân lực, lãnh đạo, kỹ thuật và cả phương
pháp xử lý.
Mục tiêu của nghiên cứu này là khám phá ra các yếu tố quyết định trong chiến
lược kinh doanh của Công ty TNHH Kỹ nghệ thực phẩm Bách Việt, bên cạnh đó đánh
giá được với các yếu tố thành công đó, yếu tố nào quan trọng nhất, cần quan tâm nhiều
hơn yếu tố khác. Một khi nguồn lực của mỗi doanh nghiệp là có hạn thì việc tập trung
nguồn lực vào một số yếu tố quan trọng hơn là điều cần thiết.
Đối tượng khảo sát là các cá nhân có hiểu biết trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh
mật ong trong nước, là những lãnh đạo đang làm việc ở công ty hoặc những đối tác
đang hợp tác với công ty, có quan tâm và hiểu biết về Công ty.
Nghiên cứu này được tiến hành qua việc tìm kiếm các tài liệu từ Internet, các
nghiên cứu trước, để đưa ra danh mục các yếu tố thành công, ...
i
DELTA INTERNATIONAL UNIVERSITY
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM BÁCH VIỆT ĐẾN NĂM 2012
Luận văn được nộp cho
Phòng sau đại học Trường Đại học Quốc tế Delta
Hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Người nộp:
PHẠM ĐÌNH THIÊN
ID No: MBA 0320….
GVHD: TS NGUYỄN THÚC BỘI HUYÊN
TP HCM THÁNG 04 NĂM 2012
Chiến lược kinh doanh của công ty TNHH kỹ nghệ thực phẩm Bách Việt đến 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược kinh doanh của công ty TNHH kỹ nghệ thực phẩm Bách Việt đến 2012 - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Chiến lược kinh doanh của công ty TNHH kỹ nghệ thực phẩm Bách Việt đến 2012 9 10 420