Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược phát triển kinh doanh Công ty cổ phần Kinh Đô đến năm 2015

Được đăng lên bởi thanh113751
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 969 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
(Bilingual)
September Intake, 2009
Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
(Hệ song ngữ)
Nhập học: 09/2009

PROJECT PAPER – ĐỒ ÁN
Subject code (Mã môn học):
Subject name (Tên môn học):
Student Name (Họ tên học viên):

MGT 510
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG

TP.HỒ CHÍ MINH - 2010

ĐATN: “Chiến lược phát triển kinh doanh CTCP Kinh Đô đến năm 2015”

MGT510.

ĐỀ TÀI
TỐT NGHIỆP:
“Chiến lược phát triển kinh doanh
Công ty cổ phần Kinh Đô đến năm 2015”

Học viên thực hiện

:

NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG

Mã số sinh viên

:

E0900229

Khóa học

:

MBA M11-MBA-EV3-HCM

Ngày nộp đồ án tốt nghiệp

:

22/01/2011

Giáo sư-Tiến sĩ khoa học hướng dẫn

:

GS-TSKH NGUYỄN DUY GIA

____________________________________________________________________________
GVHD: GS-TSKH Nguyễn Duy Gia

Trang 1

Học viên thực hiện:

Nguyễn Tiến Trường

ĐATN: “Chiến lược phát triển kinh doanh CTCP Kinh Đô đến năm 2015”

MGT510.

LỜI CÁM ƠN
Tôi tên: NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG, là học viên Chương trình Thạc sỹ quản trị kinh
doanh khóa 3, lớp MBA M11-MBA-EV3-HCM (hệ song ngữ), xin chân thành cảm ơn:
Viện nghiên cứu kinh tế - tài chính; Khoa Quốc tế trường đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học
HELP Malaysia đã tổ chức Chương trình Thạc sỹ quản trị kinh doanh hệ song ngữ này để
tôi có điều kiện tham gia học tập, nghiên cứu và hoàn thành đồ án tốt nghiệp.
Xin chân thành cám ơn các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ của đại học Help
và các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ trong nước, Viện nghiên cứu kinh tế - tài
chính đã giảng dạy, hướng dẫn các môn học và giúp đỡ các lĩnh vực khác trong suốt
chương trình học MBA để tôi bổ sung kiến thức cho bản thân và hoàn thiện đồ án tốt
nghiệp này.
Xin chân thành cám ơn Mr. Foo Kok Thye đại học HELP, PGS-TS Đào Duy
Huân đã cung cấp tài liệu, giảng dạy môn Quản trị chiến lược MGT510.
Xin chân thành cám ơn GS-TSKH Nguyễn Duy Gia đã tận tình hướng dẫn, chỉnh
sửa nội dung đồ án tốt nghiệp này trong suốt quá trình từ xây dựng, hoàn thiện đề cương
sơ bộ cho đến khi hoàn thành đồ án tốt nghiệp.
Xin cám ơn các các thông tin của CTCP Kinh Đô đã hỗ trợ, giúp đỡ, giúp tôi
trong quá trình hoàn thiện đồ án, đồng thời xin cám ơn PGS.TS Đào Duy Huân, tác giả
các cuốn sách “Quản trị chiến lược trong toàn cầu hóa kinh tế”, GS.TSKH Nguyễn Duy
Gia, tác giả cuốn sách “Quản trị chiến lược ngân hàng” và một số tác giả một số cuốn
sách khác đã cung cấp tài liệu, thông tin, kiến thức về quản trị chiến lược để tôi hoàn
thiện đồ án tốt nghiệp này.
Một lần...
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
(Bilingual)
September Intake, 2009
Chương trình Thc s Qun tr Kinh doanh
(H song ng)
Nhp hc: 09/2009
PROJECT PAPER – ĐỒ ÁN
Subject code (Mã môn hc): MGT 510
Subject name (Tên môn hc): QUN TR CHIN LƯỢC
Student Name (H tên hc viên): NGUYN TIN TRƯỜNG
TP.H CHÍ MINH - 2010
Chiến lược phát triển kinh doanh Công ty cổ phần Kinh Đô đến năm 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược phát triển kinh doanh Công ty cổ phần Kinh Đô đến năm 2015 - Người đăng: thanh113751
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Chiến lược phát triển kinh doanh Công ty cổ phần Kinh Đô đến năm 2015 9 10 631