Ktl-icon-tai-lieu

chiến lược phát triển sản phẩm

Được đăng lên bởi Hai Dinh
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1703 lần   |   Lượt tải: 5 lần
dùng cho dân kinh doanh
New Product
Development:
A Step-by-Step Approach to Developing
Your Next New Product or Service
You see things, and you say, ‘Why?’
But I dream things that never were,
and I say ‘Why not?’”
George Bernard Shaw
BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTIVES
BLUE PAPER
November 2008
chiến lược phát triển sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chiến lược phát triển sản phẩm - Người đăng: Hai Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
chiến lược phát triển sản phẩm 9 10 50