Ktl-icon-tai-lieu

chiến lược sản phẩm cà phê hòa tan G7

Được đăng lên bởi heocon-aquarius1992-gmail-com
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 10501 lần   |   Lượt tải: 44 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
KHOA MARKETING

PHẠM TRẦN HUY
LỚP: 10DMA

BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
MÔN MARKETING CĂN BẢN

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CÀ PHÊ HÒA
TAN G7 CỦA HÃNG CAFE TRUNG
NGUYÊN

Hồ Chí Minh - 2012

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
KHOA MARKETING

PHẠM TRẦN HUY
LỚP: 10DMA

BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
MÔN MARKETING CĂN BẢN

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CÀ PHÊ
HÒA TAN G7 CỦA HÃNG CAFE TRUNG
NGUYÊN

Tên đề tài
CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CÀ PHÊ HÒA TAN G7 CŨA HÃNG CAFE
TRUNG NGUYÊN
PHẦN MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Nền kinh tế Việt Nam sau hơn 15 năm thực hiện đường lối do đảng khởi
xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên
các lĩnh vực kinh tế, đối ngoại xã hội, an ninh quốc phòng… đặc biệt đã
chuyển từng bước vửng chắc từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền
kinh tế hang hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa. Từ chỗ các doanh nghiệp Nhà nước chiếm vi trí độc tôn trong
sản xuất kinh doanh theo mệnh lệnh hành chính không có cạnh tranh và hạch
toán kinh tế chỉ là hình thức ,sang phát triển mọi loại hình doanh nghiệp thuộc
các thành phần kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, các doanh nghiệp phải
tự hoạch toán , nhất là phải tự điều chỉnh sản xuất kinh doanh từ những gì
mình có theo những thứ thị trường.
Ngày nay môi trường kinh doanh có ảnh hưởng rất lớn , nó luôn vận đông biến
đổi, phá vở sự cứng nhắc của các kế hoạch ngắn hạn cũng như dài hạn của
doanh nghiệp, vấn đề đặt ra cần thiết phải hoạch định và triển khai một công cụ
kế hoạch hóa hữu hiệu đủ linh hoạt ứng phó với những thay đổi của môi trường
kinh doanh đó là chiến lược kinh doanh. Trong chiến lược chung của toàn
doanh nghiệp , chiến lược sản phẩm có vị trí, vai trò vô củng quan trọng, nó là
cơ sở đẻ xây dựng và thực hiện các chiến lươc và kế hoạch khác như chiến
lược đầu tư phát triển , chiến lược giá, chiến lược phân phối và các hoạt động
xúc tiến hỗn hợp
Trên thế giới đã chứng minh rằng cà phê thật sự trở thành một ngành
công nghiệp với tổng giá trị giao dịch toàn cầu là 80 tỷ USD, chỉ đứng sau dầu
lửa về giá trị hàng hoá, vượt vàng bạc, đá quý, dầu mỏ để trở thành hàng hoá
được đầu cơ nhiều nhất. Ngành này đã mở rộng và chứa đựng các yếu tố tài

chính, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hoá, kinh tế tri thức, du lịch sinh thái,
du lịch cà phê…
Cà phê Trung Nguyên là một thành công kỳ diệu của xây dựng thương
hiệu tại Việt Nam trong thời gian qua. Chỉ trong vòng 5 năm,...
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
KHOA MARKETING
PHẠM TRẦN HUY
LỚP: 10DMA
BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
MÔN MARKETING CĂN BẢN
CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CÀ PHÊ HÒA
CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CÀ PHÊ HÒA
TAN G7 CỦA HÃNG CAFE TRUNG
TAN G7 CỦA HÃNG CAFE TRUNG
NGUYÊN
NGUYÊN
Hồ Chí Minh - 2012
chiến lược sản phẩm cà phê hòa tan G7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chiến lược sản phẩm cà phê hòa tan G7 - Người đăng: heocon-aquarius1992-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
chiến lược sản phẩm cà phê hòa tan G7 9 10 778