Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược sản xuất và giá cả

Được đăng lên bởi ngandoan-ftu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Chính sách sản phẩm
1.1. Mẫu mã, bao bì:
Cùng vơi việc gia nhập thị trường thê giới cũng như việc cạnh tranh trong nước, mẫu mã, bao
bì luôn chiếm vị trí quan trọng trong chiến lược marketing.
Doanh nghiệp xây dựng hình ảnh sản phẩm đồ uống giải khát “xanh”, mát nên bao bì được
thiết kế đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bao bì như đẹp, tiện dụng, an toàn cho sản phẩm, thân
thiện môi trường….
1.2. Danh mục sản phẩm
- Sữa chua mít là sản phẩm chủ đạo của doanh nghiệp
- Các loại sữa chua hoa quả khác
Nguyên liệu sữa chua, mít và hoa quả là một vấn đề quan trọng trong việc đảm bảo chất
lượng, uy tín cũng như nét đặc trưng của sản phẩm trên thị trường Bắc Kinh. Doanh nghiệp
dự định trong giai đoạn đầu tư đầu tiên sẽ tập trung tận dụng nguồn hoa quả nhập khẩu từ
trong nước sang thị trường Trung Quốc, và sẽ cân nhắc tới việc mở rộng sản xuất, tự sản xuất
hoa quả phục vụ cho nhu cầu kinh doanh khi qui mô đã được mở rộng và việc kinh doanh
phát triển hơn.
1.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm
Đối với những sản phẩm là lương thực, thực phẩm thì donh nghiệp cẩn trọng trong việc bảo
quản, đảm bảo vệ sinh an tòan thực phẩm theo tiêu chuẩn.
Sữa chua và các loại hoa quả nhiệt đới, đặc biệt là mít, là một trong những sản phẩm khó khăn
nhất để bảo quản. Thời hạn sử dụng cũng ngắn hơn những thực phẩm khác vì vậy mà khó
tránh khỏi việc bị hư hỏng.
Doanh nghiệp dự định áp dụng hệ thống bảo quản đã sử dụng tại thị trường trong nước cũng
như có sự kiểm nghiệm về chất lượng sản phẩm tại thị trường Bắc Kinh trong thời gian bắt
đầu kinh doanh tại thị trường.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chú ý đến việc đăng kí nhãn hàng an toàn thực phẩm với các
cơ quan an toàn thực phẩm địa phương.
1.4. Nghiên cứu sản phẩm mới

Nhu cầu người tiêu dùng luôn thay đổi vì vậy công việc của người đưa ra chiến lược
marketing là nghiên cứu và tìm ra sự thay đổi đó. Doanh nghiệp chú trọng và công việc
nghiên cứu thị trường, ngay cả trước, trong hay sau quá trình triển khai sản phẩm sữa chua
mít tại Bắc Kinh để tiếp tục xây dựng thực đơn đổi mới, phù hợp thói quen tiêu dùng của
khách hàng.

2. Chính sách giá
2.1. Mục tiêu kinh doanh
Mục tiêu chủ lực của doanh nghiệp hiện nay là thâm nhập thành công thị trường giải khát Bắc
Kinh, xây dựng hình ảnh thức uống giải khát hương vị Việt Nam.
Chính vì vậy, việc định giá sản phẩm sữa chua mít có ý nghĩa quan trọng với việc thúc đẩy
mục tiêu kinh doanh của thị trường. Doanh nghiệp theo đuổi phwong thức định giá sản phẩm
twong đương với các sản phẩm giải khát đang có tại...
1. Chính sách sản phẩm
1.1. Mẫu mã, bao bì:
Cùng vơi việc gia nhập thị trường thê giới cũng như việc cạnh tranh trong nước, mẫu mã, bao
bì luôn chiếm vị trí quan trọng trong chiến lược marketing.
Doanh nghiệp xây dựng hình ảnh sản phẩm đồ uống giải khát “xanh”, mát nên bao bì được
thiết kế đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bao bì như đẹp, tiện dụng, an toàn cho sản phẩm, thân
thiện môi trường….
1.2. Danh mục sản phẩm
- Sữa chua mít là sản phẩm chủ đạo của doanh nghiệp
- Các loại sữa chua hoa quả khác
Nguyên liệu sữa chua, mít và hoa quả là một vấn đề quan trọng trong việc đảm bảo chất
lượng, uy tín cũng như nét đặc trưng của sản phẩm trên thị trường Bắc Kinh. Doanh nghiệp
dự định trong giai đoạn đầu tư đầu tiên sẽ tập trung tận dụng nguồn hoa quả nhập khẩu từ
trong nước sang thị trường Trung Quốc, và sẽ cân nhắc tới việc mở rộng sản xuất, tự sản xuất
hoa quả phục vụ cho nhu cầu kinh doanh khi qui mô đã được mở rộng và việc kinh doanh
phát triển hơn.
1.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm
Đối với những sản phẩm là lương thực, thực phẩm thì donh nghiệp cẩn trọng trong việc bảo
quản, đảm bảo vệ sinh an tòan thực phẩm theo tiêu chuẩn.
Sữa chua và các loại hoa quả nhiệt đới, đặc biệt là mít, là một trong những sản phẩm khó khăn
nhất để bảo quản. Thời hạn sử dụng cũng ngắn hơn những thực phẩm khác vì vậy mà khó
tránh khỏi việc bị hư hỏng.
Doanh nghiệp dự định áp dụng hệ thống bảo quản đã sử dụng tại thị trường trong nước cũng
như có sự kiểm nghiệm về chất lượng sản phẩm tại thị trường Bắc Kinh trong thời gian bắt
đầu kinh doanh tại thị trường.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chú ý đến việc đăng kí nhãn hàng an toàn thực phẩm với các
cơ quan an toàn thực phẩm địa phương.
1.4. Nghiên cứu sản phẩm mới
Chiến lược sản xuất và giá cả - Trang 2
Chiến lược sản xuất và giá cả - Người đăng: ngandoan-ftu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chiến lược sản xuất và giá cả 9 10 288