Ktl-icon-tai-lieu

Chiết xuất pectin từ phế liệu quả bưởi

Được đăng lên bởi ngoclun
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 3169 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề tài: Chiết xuất pectin từ phế liệu bưởi

GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................3
1. Lý do chọn đề tài.....................................................................................3
2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài..............................................4

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ PECTIN............................................5
1.1. Tình hình nghiên cứu về pectin..........................................................5
1.1.1. Tình hình nghiên cứu pectin trong nước.........................................5
1.1.2. Tình hình nghiên cứu pectin trên thế giới.......................................5
1.2. Nguồn gốc, cấu tạo và tính chất của pectin.......................................6
1.2.1. Nguồn gốc..........................................................................................6
1.2.2. Cấu tạo...............................................................................................7
1.2.3. Tính chất............................................................................................8
1.3. Phân loại và các chỉ số đặc trưng.......................................................9
1.3.1. Phân loại............................................................................................9
1.3.2. Chỉ số đặc trưng...............................................................................11
1.4. Cơ chế tạo gel.....................................................................................11
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tạo gel....................................13
1.5.1. Pectin................................................................................................13
1.5.2. Nước.................................................................................................14
1.5.3. Đường...............................................................................................15
1.5.4. Acid...................................................................................................15
1.6. Ứng dụng............................................................................................16
1.6.1. Trong công nghệ thực phẩm...........................................................16
1.6.2. Trong công nghệ dược phẩm..........................................................20
1.7. Tác dụng dược lý của pectin.............................................................21

Chương 2 TỔNG QU...
Đề tài: Chiết xuất pectin từ phế liệu bưởi GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................3
1. Lý do chọn đề tài.....................................................................................3
2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài..............................................4
Chương 1 TỔNG QUAN VỀ PECTIN............................................5
1.1. Tình hình nghiên cứu về pectin..........................................................5
1.1.1. Tình hình nghiên cứu pectin trong nước.........................................5
1.1.2. Tình hình nghiên cứu pectin trên thế giới.......................................5
1.2. Nguồn gốc, cấu tạo và tính chất của pectin.......................................6
1.2.1. Nguồn gốc..........................................................................................6
1.2.2. Cấu tạo...............................................................................................7
1.2.3. Tính chất............................................................................................8
1.3. Phân loại và các chỉ số đặc trưng.......................................................9
1.3.1. Phân loại............................................................................................9
1.3.2. Chỉ số đặc trưng...............................................................................11
1.4. Cơ chế tạo gel.....................................................................................11
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tạo gel....................................13
1.5.1. Pectin................................................................................................13
1.5.2. Nước.................................................................................................14
1.5.3. Đường...............................................................................................15
1.5.4. Acid...................................................................................................15
1.6. Ứng dụng............................................................................................16
1.6.1. Trong công nghệ thực phẩm...........................................................16
1.6.2. Trong công nghệ dược phẩm..........................................................20
1.7. Tác dụng dược lý của pectin.............................................................21
Chương 2 TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU...........................22
1
Chiết xuất pectin từ phế liệu quả bưởi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiết xuất pectin từ phế liệu quả bưởi - Người đăng: ngoclun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Chiết xuất pectin từ phế liệu quả bưởi 9 10 559