Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách sản phẩm

Được đăng lên bởi hoanguyen1990
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 5774 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương 3: Chính sách sản phẩm
I. KHÁI NIỆM SẢN PHẨM TRONG MARKETING
II. VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM (Product Life Cycle PLC)
III. CHIẾN LƯỢC LIÊN KẾT SẢN PHẨM - THỊ
TRƯỜNG
IV. BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU SẢN PHẨM
1

I. KHÁI NIỆM SẢN PHẨM TRONG MARKETING

1. Khái niệm

Sản phẩm là những cái gì có thể
cung cấp ra thị trường
nhằm thoả mãn nhu cầu hay
ước muốn của thị trường.
(P.Kotler)

2

Q: Nêu ví dụ cụ thể về sản
phẩm trong marketing?
 Hàng hóa
 Dịch vụ
 Ý tưởng
 Sự kiện
 Con người
 Địa điểm
 Tổ chức
3

Sự kết hợp sản phẩm vô hình và hữu hình
Sản phẩm hữu hình
(thuốc, sách...)

Dịch vụ
(khám sức khỏe,
giáo dục…)

4

2. Cấu tạo sản phẩm: 5 cấp

5

Cấp 1: Lợi ích cốt lõi/Sản phẩm cốt lõi
(Core benefit/Core product)
 Lợi ích cốt lõi là ??
 Người tiêu dùng mua sản phẩm chính là mua
công dụng của sản phẩm để thoả mãn nhu
cầu.
 Lợi ích cốt lõi tiềm ẩn trong SP/DV, chỉ khi
sử dụng NTD mới nhận biết đầy đủ. Lợi ích
cốt lõi còn được gọi là sp ý tưởng.

6

Cấp 2: Sản phẩm hiện thực
(Generic product)
 Sản phẩm hiện thực là ??

 thường thể hiện dưới dạng vật chất thực tế
 nói rõ chất lượng & quyết định lợi ích cốt lõi
 cần được cải tiến & bổ sung thường xuyên
để thích ứng với mong đợi của NTD
7

Cấp 3: Sản phẩm mong đợi
(Expected product)
 Sản phẩm mong đợi là ??
 Nghiên cứu sp mong đợi để thỏa mãn tốt
hơn nhu cầu, mong muốn của khách
hàng

8

Cấp 4: Sản phẩm bổ sung
(Augmented product)
 Sản phẩm bổ sung là ??
 Vị trí của sản phẩm bổ sung?

9

Cấp 5: Sản phẩm tiềm năng
(Potential product)
 Sản phẩm tiềm năng là ??

So sánh với sản phẩm bổ sung?

10

Q?
1. Mục tiêu mỗi khách hàng theo đuổi khi mua sản
phẩm chính là...
2. Kết cấu bên ngoài, đặc tính, chất lượng, bao bì,
nhãn hiệu sản phẩm là ....
3. Cấp nào trong 5 cấp sản phẩm nói rõ chất
lượng và do đó quyết định lợi ích cốt lõi của
sản phẩm?
4. Ngày nay, các doanh nghiệp cạnh tranh nhau
chủ yếu bằng....
5. Lấy ví dụ cụ thể minh hoạ các cấp độ của sản
phẩm/dịch vụ (điện thoại di động, dịch vụ
khách sạn, ...)
11

Sản phẩm
tiềm năng?

Điện thoại di động
Lợi ích cốt lõi?

SP hiện thực?

SP bổ sung?

SP mong đợi?
12

Sản phẩm
tiềm năng?

Dịch vụ khách sạn
Lợi ích cốt lõi?

SP hiện thực?

SP bổ sung?

SP mong đợi?
13

3. Phân loại sản phẩm:
Theo đặc tính chung nhất của sản phẩm

Products

Tangible
products (goods)

Intangible
products (services)

14

Theo mục đích sử dụng
Products

Consumer
goods & services

Industrial
goods & services

15

Hàng tiêu dùng
Theo
mứ c đ ộ
cấp thiết
của nhu
cầu

Hàng thiết yếu
...
1
Chương 3: Chính sách sản phẩm
I. KHÁI NIỆM SẢN PHẨM TRONG MARKETING
II. VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM (Product Life Cycle -
PLC)
III. CHIẾN LƯỢC LIÊN KẾT SẢN PHẨM - THỊ
TRƯỜNG
IV. BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU SẢN PHẨM
Chính sách sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách sản phẩm - Người đăng: hoanguyen1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Chính sách sản phẩm 9 10 907