Ktl-icon-tai-lieu

Chuỗi cung ứng

Được đăng lên bởi Nhatlynk To
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 794 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm5
 
Họ và tênMã sinh viên
1.LêThị ThuHương596921
2.Nguyễn ThịThuHương592062
3.NguyễnVăn Khải

592065

4.PhạmThị Liên

593625

5.ĐỗThùy Linh

591965

6.NguyễnThị Mỹ Linh

598519

7.DiệpChí Linh

592070

8.PhạmTú Linh

597485

9.TrầnKhánh Linh

575743

10.TôNhật Linh591968
11.NguyễnThị Loan592175
12.LêLânHùng598505

HỌCViỆNNÔNG NGHIỆPViỆTNAM

TIỂU LUẬN KINH TẾ HỢP TÁC

Đềtài

:Chuỗicungứng

1.Khái niệm chuỗi cung ứng

 Chuỗi cung ứng bao gồm tất cả các cá nhân và doanh nghiệp tham gia một cách trực
tiếp hay gián tiếp trong việc đáp ứng nhu cầu khách hàng,thể hiện sự dịch chuyển
nguyên liệu xuyên suốt quá trình từ nhà cung cấp ban đầu tới khách hàng cuối cùng.

 Chuỗi cung ứng không chỉ bao gồm nhà sản xuất và nhà cung cấp mà còn công ty vận
tải,nhà kho,nhà bán lẻ và khách hàng của nó.

 * “Chuỗi cung ứng là sự liên kết với các công ty nhằm đưa sản phẩm hay dịch vụ vào
thị trường”(“Fundaments of Logistics Management” của Lambert,Stock và Elleam.

1,Chuỗicungứng

*
“Chuỗicungứngbaogồmmọicôngđoạncóliênquantrựctiếphaygiántiếpđ
ếnviệcđápứngnhucầukháchhàng.Chuỗicungứngkhôngchỉbaog ồmnhàs
ảnxuấtvànhàcungcấpmàcònnhàvậnchuyển,kho,ngườibánlẻvàbảnthâ
nkháchhàng” –“Supplychainmanagements:strategy,planingand
operation”củaChopra SunilvàPterMeindl.

1,Chuỗicungứng
*
“Chuỗicungứnglàmộtmạnglướicáclựachọnsảnxuấtvàphânphốinhằmt
hựchiệncácchứcnăngthumuanguyênliệu,chuyểnđổinguyênliệuthànhb
ánthànhphẩmvàphânphốichúngchokháchhàng”-“an introduction to
supply chainmanagements”Ganesham,Ranand Terry
P.Harrison,1995.

1,Chuỗicungứng



* “Việc kết hợp một cách hệ thống chi ến lược các ch ức năng kinh doanh truy ền th ống và sách l ược
giữa các chức năng kinh doanh đótrong phạm vi một công ty và gi ữa các công ty trong chu ỗi cung
ứng,nhằm mục đích cải thiện kết quả lâu dài của t ừng công ty cũng nh ư toàn bbooj chu ỗi cung
ứng.”- Mentzer,De wirt,...

2, Bản chất của chuỗi cung ứng

 Về bảnchất cungứnglàquản trị chuỗicôngviệc quy về một mối và thống nhất quản lý và
cộng tác giữacác bộ phận.

3,Cấutrúccủachuỗicungứng

3,Cấutrúccủachuỗicungứng


Môhìnhchuỗicungứngđơngiảnnhấtbaogồmdoanhnghiệpcácnhàcungcấpvàkháchhàng,đâylà3m ắtxíchc ơb ảnt ạoranên1môhìnhchu ỗicung ứn
g.



Ngoàiracómôhìnhchuỗicungứngph ứctạpngoài3mắtxíchtrêncòncó3lo ạiđ ốit ượngthamgia.



Loạithứnhất:Lànhàcungcấpcủacácnhàcungcấphaynhàcungc ấpcuốicùng ởvịtríbắtđầuc ủachu ỗicung ứngm ởr ộng.



Loạithứhai:Kháchhàngcủakháchhànghaykháchhàngcuốicùng ởv ịtrík ếtthúcc ủachuỗicung ứng.



Loạithứba:Làtổngthểc...
H và tênMã sinh viên
   ươ
    ươ
  
  
 
   
  !"#
 $
% &
' (
  )*
+
,
Chuỗi cung ứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuỗi cung ứng - Người đăng: Nhatlynk To
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Chuỗi cung ứng 9 10 569