Ktl-icon-tai-lieu

Chuỗi cung ứng

Được đăng lên bởi Nguyễn Tùng
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Ngày 07/11/2006 Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức
Thương mại Thế giới (WTO). Điều này đã mở ra thời cơ lớn cho nền kinh tế Việt Nam
nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Là thành viên của WTO, các doanh
nghiệp Việt Nam sẽ có được một môi trường kinh doanh rộng mở, năng động… Tuy
nhiên bên cạnh đó là những thách thức cũng không hề nhỏ đặt ra đối với các doanh
nghiệp của chúng ta. Đó chính là sự cạnh tranh khốc liệt trong mọi hoạt động, bởi chúng
ta cũng phải thực hiện cam kết trong lộ trình gia nhập WTO. Để không bị thất bại ngay
trên “sân nhà”, đồng thời có cơ hội để vươn ra thị trường bên ngoài thì mỗi doanh nghiệp
phải không ngừng hoàn thiện, cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp cận với tư
tưởng quản trị hiện đại của thế giới.
Trước đây, hàng hoá không được sản xuất đúng nơi và đúng lúc khi con người
muốn tiêu dùng. Bởi vậy, đã gây ra các bất cập như:
- Chi phí sản xuất, cung ứng cao.
- Giá trị sản phẩm tạo ra không cao.
- Không thỏa mãn tối đa nhu cầu người tiêu dùng …
Từ đó dẫn đến tính cạnh tranh thấp, không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng,
hiệu quả kinh doanh thấp..
Logistics ra đời đã giúp chúng ta có thể sử dụng các nguồn lực một cách tối ưu.
Chính nhờ hoạt động hậu cần mà giá trị sản phẩm hàng hoá đã được gia tăng (phần giá trị
thời gian, giá trị địa điểm), đồng thời với các kết hợp chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu
vào đến khâu tiêu thụ đã giảm thiểu chi phí sản xuất kinh doanh, tạo ra lợi thế cạnh tranh
lớn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp có thêm rất nhiều cơ hội,
đồng thời cũng gặp không ít thách thức. Để mỗi doanh nghiệp có thể tồn tại, phát triển và
đứng vững trên thị trường, họ phải quan tâm đến mọi mặt của quá trình sản xuất kinh
doanh, dù doanh nghiệp sản xuất hàng hoá hay dịch vụ thì doanh nghiệp cũng cần hiểu và
phân tích được sức mạnh của các nguồn tài nguyên và mối tương quan giữa chúng trong
toàn bộ dây chuyền cung ứng sản xuất. Và một trong những điều mà doanh nghiệp quan

tâm đến chính là việc quản trị chuỗi cung ứng. Về cơ bản, chuỗi cung ứng sẽ cung cấp
giải pháp cho toàn bộ các hoạt động đầu vào của doanh nghiệp, từ việc đặt mua hàng của
nhà cung cấp, cho đến các giải pháp tồn kho an toàn của công ty. Trong hoạt động quản
trị nguồn cung ứng, chuỗi cung ứng cung cấp những giải pháp mà theo đó, các nhà cung
cấp và công ty sản xuất sẽ làm việc trong môi trường cộn...
I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Ngày 07/11/2006 Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức
Thương mại Thế giới (WTO). Điều này đã mở ra thời lớn cho nền kinh tế Việt Nam
nói chung các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. thành viên của WTO, c doanh
nghiệp Việt Nam sẽ được một môi trường kinh doanh rộng mở, năng động… Tuy
nhiên n cạnh đó những thách thức cũng không h nhỏ đặt ra đối với các doanh
nghiệp của chúng ta. Đó chính sự cạnh tranh khốc liệt trong mọi hoạt động, bởi chúng
ta cũng phải thực hiện cam kết trong lộ trình gia nhập WTO. Để không bị thất bại ngay
trên “sân nhà”, đồng thời có cơ hội để vươn ra thị trường bên ngoài thì mỗi doanh nghiệp
phải không ngừng hoàn thiện, cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp cận với
tưởng quản trị hiện đại của thế giới.
Trước đây, hàng hoá không được sản xuất đúng nơi đúng lúc khi con người
muốn tiêu dùng. Bởi vậy, đã gây ra các bất cập như:
- Chi phí sản xuất, cung ứng cao.
- Giá trị sản phẩm tạo ra không cao.
- Không thỏa mãn tối đa nhu cầu người tiêu dùng …
Từ đó dẫn đến tính cạnh tranh thấp, không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng,
hiệu quả kinh doanh thấp..
Logistics ra đời đã giúp chúng ta thể sử dụng các nguồn lực một cách tối ưu.
Chính nhờ hoạt động hậu cần mà giá trị sản phẩm hàng hoá đã được gia tăng (phần giá trị
thời gian, giá trị địa điểm), đồng thời với các kết hợp chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu
vào đến khâu tiêu thụ đã giảm thiểu chi phí sản xuất kinh doanh, tạo ra lợi thế cạnh tranh
lớn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp có thêm rất nhiều cơ hội,
đồng thời cũng gặp không ít thách thức. Để mỗi doanh nghiệp có thể tồn tại, phát triển
đứng vững trên thị trường, họ phải quan tâm đến mọi mặt của quá trình sản xuất kinh
doanh, dù doanh nghiệp sản xuất hàng hoá hay dịch vụ thì doanh nghiệp cũng cần hiểu và
phân tích được sức mạnh củac nguồn tài nguyên mối tương quan giữa chúng trong
toàn bộy chuyền cung ứng sản xuất. một trong những điều doanh nghiệp quan
Chuỗi cung ứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuỗi cung ứng - Người đăng: Nguyễn Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Chuỗi cung ứng 9 10 101