Ktl-icon-tai-lieu

CHUỖI GÍA TRỊ NỘI BỘ

Được đăng lên bởi nocturne111kt
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2381 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHUỖI GIÁ TRỊ NỘI BỘ
Nhóm 4

GV:

THÁI VĂN HÙNG

Nội dung thuyết trình


Khái niệm chuỗi giá trị nội bộ



Phân tích mô hình cơ bản của Michael Porter



Phân tích chuỗi giá trị nội bộ của công ty
thương mại – dịch vụ ở Việt Nam



lane y & as s o c iate s  In

Định nghĩa
 Chuỗi giá trị của công ty (value
chain) là tổng hợp các hoạt động
có liên quan đến doanh nghiệp
nhằm tạo ra và làm gia tăng giá
trị cho khách hàng.



lane y & as s o c iate s  In

Định nghĩa
“Khi tạo dòng giá
trị cho khách
hàng lớn mà
doanh nghiệp bỏ
ra ít chi phí dẫn
đến tăng hiệu quả
sản xuất – kinh
doanh” E.Porter
Michael E. Porter


lane y & as s o c iate s  In

Ý nghĩa của phân tích chuỗi giá trị
 Xác định điểm mạnh, điểm yếu của
doanh nghiệp
 Xây dựng lợi thế cạnh tranh
 Làm gia tăng giá trị cho khách hàng
 Tăng hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp



lane y & as s o c iate s  In

Phân tích



lane y & as s o c iate s  In

Phân tích



lane y & as s o c iate s  In

Các bước cơ bản phân tích chuỗi
giá trị



lane y & as s o c iate s  In

Công ty cổ phần thương
mại dịch vụ Bến Thành

Đ/c: 186-188 Lê Thánh Tôn,
Phường Bến Thành, Quận
1, Tp.HCM
DT: (84-8) 38 223 390 - Fax:
(84-8) 38 291 389
Website:




lane y & as s o c iate s  In



lane y & as s o c iate s  In

Kinh doanh thương mại



lane y & as s o c iate s  In

Kinh doanh dịch vụ



lane y & as s o c iate s  In

Đầu tư tài chính



lane y & as s o c iate s  In

Các hoạt động chính



lane y & as s o c iate s  In

Các hoạt động hỗ trợ
• Nguồn vốn
lớn
• Trụ sở lớn

Cấu trúc hạ
tầng

QT nhân
lực
• Tuyển dụng
• Đào tạo,
huấn luyện
• chính sách
lương bổng

• Xây dựng
website
TM
• R& D
• Phân tích,
dự báo

Mua sắm
• Tìm kiếm
nguồn
hàng
• Đầu tư dự
án

Phát triển
công
nghệ



lane y & as s o c iate s  In



lane y & as s o c iate s  In

...
CHUỖI GIÁ TRỊ NỘI BỘ
Nhóm 4
GV: THÁI VĂN HÙNG
CHUỖI GÍA TRỊ NỘI BỘ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUỖI GÍA TRỊ NỘI BỘ - Người đăng: nocturne111kt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
CHUỖI GÍA TRỊ NỘI BỘ 9 10 69