Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1 Bản chất của Marketing

Được đăng lên bởi minhnv
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Bản chất của marketing

Mục Tiêu

Sau chương này cần nắm được những nội dung chính sau:
1. Bản chất Marketing;
2. Một số khái niệm cơ bản của marketing;
3. Vai trò và vị trí, chức năng của Marketing trong doanh nghiệp;
4. Các quan điểm về quản trị Marketing
5. Những vấn đề cơ bản
trong: Quản trị Marketing
Minhnv@thanhdong.edu.vn - 0973 990 362

Chương 1: Bản chất của marketing

Nội dung

1.
2.
3.
4.

Vai trò và sự ra đời của Marketing
Khái niệm
Vị trí của marketing trong doanh nghiệp
Quản trị marketing
Minhnv@thanhdong.edu.vn - 0973 990 362

1. Vai trò và sự ra đời của Marketing

1.1. Sự ra đời của Marketing?

Minhnv@thanhdong.edu.vn - 0973 990 362

1. Vai trò và sự ra đời của Marketing

Người Mua tìm cách
để mua được hàng

Người Bán tìm cách
để bán được hàng

Sự ra đời của Marketing là do cạnh tranh
Minhnv@thanhdong.edu.vn - 0973 990 362

1. Vai trò và sự ra đời của Marketing
Công nghệ phát triển: số lượng và chủng loại đều rất lớn và đa dạng
Đi sâu vào những sở thích, nhu cầu chi tiết và đặc thù của khách hàng,
nhóm khách hàng

Cung > Cầu: Các nhà KD buộc tìm ra giải pháp để tiêu thụ hàng hóa
như: giảm giá, quà tặng, giải thưởng…
Kích thích tiêu thụ là dấu hiệu đầu tiên của Marketing
Marketing dần xuất hiện trong các khâu từ nghiên cứu sản phẩm 
sản xuất  bán hàng  hậu bán.

Minhnv@thanhdong.edu.vn - 0973 990 362

1. Vai trò và sự ra đời của Marketing

1.2. Xu hướng phát triển của Marketing?

Minhnv@thanhdong.edu.vn - 0973 990 362

1. Vai trò và sự ra đời của Marketing
Không chỉ được áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh mà còn được áp dụng cả trong
các lĩnh vực khác

Chính trị
Gs John Quelch cho rằng: “các chính trị gia
đôi khi cũng cần coi các công dân không
phải là những cử tri, nhà tài trợ… mà hãy
coi họ là những khách hàng”.

Marketing xã hội: là việc sử dụng các nguyên lý và kỹ
thuật tiếp thị gây ảnh hưởng đến đối tượng mục tiêu để họ

chấp nhận, khước từ, thay đổi hay loại bỏ một cách tự
nguyện hành vi nào đó, mà điều đó có ích cho các cá nhân,
nhóm người hoặc toàn xã hội”- Philip Kotler

Tuyên truyền
tôn giáo
Minhnv@thanhdong.edu.vn - 0973 990 362

Là một nghề hot
của thế kỷ 21

2. Một số khái niệm cơ bản
Marketing là quá trình làm việc với thị trường để
thực hiện các cuộc trao đổi nhằm thỏa mãn những
nhu cầu và mong muốn của con người.

Vậy, Marketing = chào hàng, bán hàng?
Giá

Mục đích của marketing là làm cho
việc bán hàng trở nên không cần
thiết.

Kênh
phân phối

Sản phẩm

Hỗ trợ bán hàng,
xúc tiến bán hàng

Mục đích của MKT ...
Chương 1: Bản chất của marketing
Sau chương này cần nắm được những nội dung chính sau:
1. Bản chất Marketing;
2. Một số khái niệm cơ bản của marketing;
3. Vai trò và vị trí, chức năng của Marketing trong doanh nghiệp;
4. Các quan điểm về quản trị Marketing
5. Những vấn đề cơ bản trong: Quản trị Marketing
Mục Tiêu
Minhnv@thanhdong.edu.vn - 0973 990 362
Chương 1 Bản chất của Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1 Bản chất của Marketing - Người đăng: minhnv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Chương 1 Bản chất của Marketing 9 10 902