Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1 Maketting

Được đăng lên bởi lhngan1611-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN
VỀ MARKETING

GV: Huỳnh Thị Kim Chi

1.1. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING

1.1.1. Sự ra đời của Marketing

Mâu thuẫn giữa người bán
và người mua

Marketing
Mâu thuẫn giữa người bán
với người bán

1.1. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING

1.1.2. Quá trình phát triển của Marketing
Năm 1650 một chuyên gia Nhật Bản tên là Mitsui lập ra cửa
hàng bách hóa đầu tiên trên thế giới với phương châm như sau:
- Sẵn sàng chấp nhận trả lại tiền, đổi lại hàng khi khách hàng
mua sản phẩm về mà không thích.
- Hãy sản xuất ra những sản phẩm mà khách hàng thích.
- Hãy bán cho khách hàng những sản phẩm mà khách hàng thích
Vào những năm đầu thế kỷ 20, thuật ngữ Marketing ra đời lần
đầu tiên ở Hoa Kỳ. Bài giảng đầu tiên về Marketing xuất hiện ở Hoa Kỳ
vào năm 1902 tại Đại học Tổng hợp Michigan và đến năm 1910 tất cả
các trường đại học quan trọng ở nước này bắt đầu giảng dạy môn
Marketing.

1.1. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING

1.1.3. Hai quan niệm bản về Marketing

Marketing
Truyền thống:
-Coi trọng khâu tiêu thụ
- Chỉ cung cấp "cái mình có"
- Marketing có sau quá trình
sản xuất
- Thị trường là thị trường của
người bán

Hiện đại:
- KH là mục tiêu trọng tâm
- Cty "chỉ bán cái mà KH cần,
không chỉ bán cái mình có"
- Hướng dẫn KH theo nhu cầu
XH
- Marketing phải có trước quá
trình SX
- Người mua làm chủ TT

1.1. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING

1.1.4. Định nghĩa Marketing
* Định nghĩa của Philip Kotler
"Marketing là quá trình quản lý xã hội thông qua sự sáng tạo
của cá nhân và tập thể thay đổi sự tiêu thụ. Là tự do giao dịch trao đổi
sản phẩm và các giá trị khác, để từ đó biết được nhu cầu xã hội".
- Marketing là một loại hoạt động mang tính sáng tạo
- Marketing là hoạt động trao đổi tự nguyện
- Marketing hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu con người
- Marketing là một quá trình quản lý
- Marketing là mối dây liên kết giữa xã hội và công ty, XN.

1.1. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING

1.1.4. Định nghĩa Marketing
* Định nghĩa của Hiệp hội Marketing Mỹ
" Marketing là quá trình hoạch định và quản lý thực hiện việc
định giá, chiêu thị và phân phối các ý tưởng, hàng hóa, dịch vụ, nhằm
mục đích tạo ra các giao dịch để thỏa mãn những mục tiêu của cá nhân,
của tổ chức, và của xã hội".
* Định nghĩa theo quan niệm mới
" Marketing là thiết lập, duy trì, và củng cố các mối quan hệ với
khách hàng và các đối tác có liên quan để làm thỏa mãn mục tiêu của
các thành viên này"

1.1. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING

1.1.4. Định nghĩa Ma...



Chương 1 Maketting - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1 Maketting - Người đăng: lhngan1611-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Chương 1 Maketting 9 10 966