Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4: Đánh giá kết quả đạt được và hướng nghiên cứu phát triển

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4: Đánh giá kết quả đạt được và hướng nghiên cứu phát triển

CHƯƠNG 4
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
VÀ HƯỚNG NGHIÊM CỨU PHÁT TRIỂN
4.1 Đánh giá kết quả đạt được
Qua quá trình tìm hiểu nghiêm cứu đề tài, chúng em đã đưa ứng dụng
chương trình: “ Quản lý nhập/xuất hàng theo đơn đặt hàng“:
_ Cho phép nhập hàng theo đơn đặt hàng.
_ Quản lý việc mua bán nhập xuất.
_ Xử lý thống kê theo yêu cầu như: đơn đặt hàng, hàng hóa...
_ Cho phép tìm kiếm, tra cứu hàng hóa.
4.2 Hướng nghiên cứu phát triển
_ Cải tiến một số chức năng chưa hoàn chỉnh trong chương trình.
_ Thiết kế cài đặt cơ sở dữ liệu trên SQL Server thành hệ phân tán.
4.3 Kết luận
_ Với kiến thức nền tảng đã học ở trường và sự nổ lực của mình, em
đã hoàn thành đề tài “Quản lý nhập/xuất hàng theo đơn đặt hàng”.
_ Mặt dù đã cố gắng và đầu tư rất nhiều nhưng do thời gian có hạn
nên đề tài còn nhiều hạn chế và chương trình có thể chưa tối ưu, đồng thời do
kinh nghiệm lập trình chưa tốt nên giao diện có nhiều điểm chưa phù hợp về
cách phân bố màu sắc hình ảnh...
_ Chúng em xin nhận đống góp quý báo của thầy cô và các bạn để
chương trình ngày càng hoàn thiện hơn.

Trang: 210

...
Chương 4: Đánh giá kết quả đạt được và hướng nghiên cứu phát triển
CHƯƠNG 4
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
VÀ HƯỚNG NGHIÊM CỨU PHÁT TRIỂN
4.1 Đánh giá kết quả đạt được
Qua quá trình tìm hiểu nghiêm cứu đề tài, chúng em đã đưa ứng dụng
chương trình: “ Quản lý nhập/xuất hàng theo đơn đặt hàng“:
_ Cho phép nhập hàng theo đơn đặt hàng.
_ Quản lý việc mua bán nhập xuất.
_ Xử lý thống kê theo yêu cầu như: đơn đặt hàng, hàng hóa...
_ Cho phép tìm kiếm, tra cứu hàng hóa.
4.2 Hướng nghiên cứu phát triển
_ Cải tiến một số chức năng chưa hoàn chỉnh trong chương trình.
_ Thiết kế cài đặt cơ sở dữ liệu trên SQL Server thành hệ phân tán.
4.3 Kết luận
_ Với kiến thức nền tảng đã học ở trường và sự nổ lực của mình, em
đã hoàn thành đề tài “Quản lý nhập/xuất hàng theo đơn đặt hàng”.
_ Mặt dù đã cố gắng và đầu tư rất nhiều nhưng do thời gian có hạn
nên đề tài còn nhiều hạn chế và chương trình có thể chưa tối ưu, đồng thời do
kinh nghiệm lập trình chưa tốt nên giao diện có nhiều điểm chưa phù hợp về
cách phân bố màu sắc hình ảnh...
_ Chúng em xin nhận đống góp quý báo của thầy cô và các bạn để
chương trình ngày càng hoàn thiện hơn.
Trang: 210
Chương 4: Đánh giá kết quả đạt được và hướng nghiên cứu phát triển - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chương 4: Đánh giá kết quả đạt được và hướng nghiên cứu phát triển 9 10 263