Ktl-icon-tai-lieu

chương 5 quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi Chí Đạt
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1226 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ma trận
1
Phân tích Phân tích
lựa chọn lựa chọn
chiến lượcchiến lược
QUẢN TRỊQUẢN TRỊ
CHIẾN LƯỢCCHIẾN LƯỢC
Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn
Chương 5Chương 5
5-2
MụcMục tiêutiêu nghiênnghiên cứucứu
1. Tìm hiểu các công
cụ phân tích chiến
lược kinh doanh của
doanh nghiệp.
2. Nắm được qui trình
phân tích cách
thức lựa chọn chiến
lược kinh doanh.
chương 5 quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 5 quản trị chiến lược - Người đăng: Chí Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
chương 5 quản trị chiến lược 9 10 421