Ktl-icon-tai-lieu

Chương 8 - Hiện tượng tự tương quan (KTL)

Được đăng lên bởi thaonguyen8x
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 9763 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CHƯƠNG 8
HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN
(Autocorrelation)

TỰ TƯƠNG QUAN

1. Hiểu bản chất và hậu quả
của tự tương quan
MỤC
TIÊU

2. Biết cách phát hiện tự
tương quan và biện pháp
khắc phục

2

NỘI DUNG
1

Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan

2

Hậu quả

3

Cách phát hiện tự tương quan

4

Cách khắc phục tự tương quan

3

8.1 Bản chất
1. Tự tương quan là gì ?
Trong mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển,
giả định rằng không có tương quan giữa
các sai số ngẫu nhiên ui, nghĩa là:
cov(ui, uj) = 0 (i ≠ j)
Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra hiện
tượng mà sai số của các quan sát lại
phụ thuộc nhau, nghĩa là:
cov(ui, uj) ≠ 0 (i ≠ j)
Khi đó xảy ra hiện tượng tự tương quan.

8.1 Bản chất
Sự tương quan xảy ra đối với những quan
sát theo không gian gọi là “tự tương quan
không gian”.
Sự tương quan xảy ra đối với những quan
sát theo chuỗi thời gian gọi là “tự tương
quan thời gian”.

ui, ei

ui, ei
•

•

•

•

•

•

• •

•

•
•

•

(a)

ui, ei
•

•

•

• •

•

•

•

•

•
t

•

•
•

•

••

•

•

t
(b)

ui, ei

•
•
•

•

•

•

•

•

• •
•
(c)

•

•
•

•
•

•

•

•

t

•

•

(d)

ui, ei
• •
•
•
• •
• •
• •
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
• •
•

•
•

•

•
•

•

•

t
•

•

t

(e)

Hình 8.1 Một số dạng biến thiên của nhiễu theo thời gian

Nguyên nhân
Nguyên nhân khách quan:
 Quán tính: các chuỗi thời gian mang tính chu
kỳ, VD: các chuỗi số liệu thời gian về GDP,
chỉ số giá, sản lượng, tỷ lệ thất nghiệp…
 Hiện tượng mạng nhện: phản ứng của cung
của nông sản đối với giá thường có một
khoảng trễ về thời gian:
QSt = β1 + β2Pt-1 + ut
 Độ trễ: tiêu dùng ở thời kỳ hiện tại phụ thuộc
vào thu nhập và chi tiêu tiêu dùng ở thời kỳ
trước đó: Ct = β1 + β2It + β3Ct-1 + ut

Nguyên nhân
Nguyên nhân chủ quan
 Hiệu chỉnh số liệu: do việc “làm trơn” số
liệu → loại bỏ những quan sát “gai góc”.
 Sai lệch do lập mô hình: bỏ sót biến,
dạng hàm sai.
 Phép nội suy và ngoại suy số liệu

8.2 Hậu quả của tự tương quan
Áp dụng OLS thì sẽ có các hậu quả:
Các ước lượng không chệch nhưng không
hiệu quả (vì phương sai không nhỏ nhất)
Phương sai của các ước lượng là các ước
lượng chệch, vì vậy các kiểm định t và F
không còn hiệu quả.

9

8.2 Hậu quả của tự tương quan

ˆ
 σ 2 là ước lượng chệch của σ2
R2 của mẫu là ước lượng chệch (dưới)
của R2 tổng thể
Các dự báo về Y không chính xác

10

8.3 Cách phát hiện tự tương quan
a. Đồ thị
Chạy OLS cho mô hình gốc và thu thập e t.
Vẽ đường et theo thời gian. Hình ảnh của
et có thể cung cấp những gợi ý về sự tự
tương quan.

11

a. Đồ thị

et

•

•

•
...
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 8
HIỆN TƯỢNG
HIỆN TƯỢNG
TỰ TƯƠNG QUAN
TỰ TƯƠNG QUAN
(Autocorrelation)
(Autocorrelation)
Chương 8 - Hiện tượng tự tương quan (KTL) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 8 - Hiện tượng tự tương quan (KTL) - Người đăng: thaonguyen8x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Chương 8 - Hiện tượng tự tương quan (KTL) 9 10 352