Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Hoàn thiện công tác tham dự thầu tại công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 2442 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Luận văn
Hoàn thiện công tác tham dự thầu tại
công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu
Viette

1

LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của đất nước công trình
thông tin phục vụ cho đời sống sinh hoạt của nhân dân. Thực trạng này đã tạo ra cơ
hội phát triển cho các doanh nghiệp, tuy nhiên trong điều kiện nền kinh tế thị
trường, cạnh tranh công bằng và rất gay gắt cũng đặt ra không ít khó khăn, thách
thức với các doanh nghiệp này. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải đảm
bảo chiếm ưu thế trong cạnh tranh tức là trúng thầu. Vì vậy năng lực đấu thầu với
các doanh nghiệp xây dựng là một vấn đề rất được quan tâm.
Qua quá trình thực tập tại Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel, với
sự hướng dẫn nhiệt tình của giảng viên thạc sỹ Hoàng Thị Thu Hà và các cô chú
trong công ty tìm hiểu thực tế em nhận thấy công tác đấu thầu là một trong những
nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của Công ty. Tuy nhiên hoạt động này
vẫn còn nhiều hạn chế cần được khắc phục. Chính vì thế em đã lựa chọn đề tài:
“Hoàn thiện công tác tham dự thầu tại công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu
Viettel” cho chuyên đề thực tập của mình.
Chuyên đề của em gồm các phần sau:
Phần I: Thực trạng công tác đấu thầu tại công ty Thương Mại và Xuất nhập
khẩu Viettel
Phần II: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham dự thầu tại
công ty thương mại và xuất nhập khẩu Viettel

2

PHẦN I
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU TẠI CÔNG
TY THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL
I. Giới thiệu chung về công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel :
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Thương mại & Xuất
nhập khẩu Viettel :
Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, Tập đoàn Viễn thông Quân
đội (Viettel) đến thời điểm này đã có những lần đổi tên sau :
- Tổng công ty Điện tử thiết bị thông tin ( 01-06-1989 )
- Công ty Điện tử thiết bị thông tin ( 27-07-1993 )
- Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (14-07-1995 )
- Công ty viễn thông Quân đội (26-10-2003 )
- Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (06-04-2005 )
- Tập đoàn Viễn thông Quân đôi (12-01-2010 )
Là một thành viên trẻ trong gia đình Tập đoàn, Công ty TM & XNK Viettel
cũng đã có những bước phát triển thần tốc qua các thời kì :
Tháng 6/1997, do yêu cầu nhiệm vụ phát triển, căn cứ vào đề nghị của Giám
đốc Công ty Điện tử Viên thông Quân đội, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc ra
quyết định thành lập Phòng Xuất nhập khẩu trực thuộc công ty. Phòng xuất nhập
khẩu có nhiệm vụ quan hệ với các đối tác trong và...
Luận văn
Hoàn thiện công tác tham dự thầu tại
công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu
Viette
Chuyên đề Hoàn thiện công tác tham dự thầu tại công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Hoàn thiện công tác tham dự thầu tại công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Chuyên đề Hoàn thiện công tác tham dự thầu tại công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel 9 10 759