Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Phương pháp bảo quản và chế biến cá

Được đăng lên bởi Thuong Pham Py
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1043 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC


Chuyên đề môn học:

PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN VÀ
CHẾ BIẾN CÁ
GVHD: Th.S Bùi Đức Chí Thiện
SVTH : Thời Thị Bích Nga

Tp. HCM Tháng 05 năm 2011

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................................................................3
Phần 1: TỔNG QUAN VỀ CÁ.....................................................................................................................4
1.

Giới thiệu chung.................................................................................................................................4

2.

Thành phần dinh dưỡng của cá........................................................................................................5

3.

Giá trị dinh dưỡng của cá.................................................................................................................6

4.

Lợi ích của cá......................................................................................................................................7

5.

Phân loại cá.........................................................................................................................................7

6.

Biến đổi của cá trong quá trình bảo quản.......................................................................................8

Phần 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN CÁ.............................................................11
1.

Các phương pháp bảo quản cá.......................................................................................................11

2.

Các phương pháp chế biến cá.........................................................................................................20

LỜI MỞ ĐẦU
Cá là một loại thực phẩm có vai trò rất quan trọng trong bữa ăn hàng ngày. Cá có
giá trị dinh dưỡng cao, giàu protein và các vitamin A, B và D, chất khoáng như phốt pho
và iốt. Cá chứa ít chất béo hơn thịt nên dễ tiêu hóa. Ngày nay, các nhà khoa học đã cho
thấy trong cá, nhất là cá biển có 2 chất dinh dưỡng rất quý đối với sức khỏe con người, đó
là các acid béo omega 3 (EPA và DHA). Chất DHA (Docosahexaenoic Acid) có nhiều
trong acid béo chưa bão hòa của cá. Nó giữ vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng
của tế bào não và hệ thần kinh, có ảnh hưởng tới năng lực tìm tòi, phán đoán, tổng hợp
của não. Nếu cơ thể thiếu DHA, bộ não s...


 
!"#$%&'()%!*+,
PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN VÀ
CHẾ BIẾN CÁ
,! -./+!0!.1%
,!2.!30+!45

6!7%489%:(;8<<
Chuyên đề Phương pháp bảo quản và chế biến cá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Phương pháp bảo quản và chế biến cá - Người đăng: Thuong Pham Py
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Chuyên đề Phương pháp bảo quản và chế biến cá 9 10 173