Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Số phức Ôn thi ĐH

Được đăng lên bởi minhhai11-gmail-com
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2658 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TITU ANDREESCU
DORIN ANDRICA

Người dịch LÊ LỄ (CĐSP NINH THUẬN)

BÀI TẬP SỐ PHỨC
(98 VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI)

Bài tập số phức
LỜI GIỚI THIỆU
Như tên sách, ‘’Complex Numbers from A to Z’’, nội dung nguyên bản phủ hầu khắp các
vấn đề liên quan số phức: từ xây dựng trường số phức, số phức dạng lượng giác, đến
hình học phức...
Người dịch chỉ chọn lọc một số vấn đề lý thuyết, bài tập cơ bản, nâng cao của số phức
để giới thiệu bằng tiếng Việt, ngõ hầu phục vụ đối tượng bạn đọc là học sinh trung học
phổ thông, sinh viên, người không chuyên làm toán với số phức.
Trong khả năng có thể, người dịch cố gắng dùng những thuật ngữ phổ biến nhất hiện
nay. Tuy nhiên không thể không dùng những thuật ngữ nếu thiếu nó thì khó lòng diễn
đạt các vấn đề về số phức.
Mọi việc dù muốn hay không, cũng có thể gây ra thiếu, sót (hạn chế sai, lầm). Mong các
em học sinh, sinh viên và quý vị nói cười thoải mái.
Người dịch.

Lê Lễ -suphamle2341@gmail.com

Page 2

Bài tập số phức

Mục lục1
Mục lục............................................................................................................................................. 3
1. Dạng đại số của số phức .................................................................................................................. 5
1.1 Định nghĩa số phức................................................................................................................. 5
1.2 Tính chất phép cộng ................................................................................................................ 5
1.3 Tính chất phép nhân ............................................................................................................... 5
1.4 Dạng đại số của số phức .......................................................................................................... 6
1.5 Lũy thừa của đơn vị ảo i .......................................................................................................... 8
1.6 Số phức liên hợp .................................................................................................................... 8
1.7 Môđun của số phức............................................................................................................... 10
1.8 Giải phương trình bậc hai ...................................................................................................... 14
1.9 Bài tập...................................................................................................................
TITU ANDREESCU
DORIN ANDRICA
Người dịch
L
(CĐSP NINH THUẬN)
BÀI TẬP SỐ PHỨC
(98 DỤ I TẬP LỜI GIẢI)
Chuyên đề Số phức Ôn thi ĐH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Số phức Ôn thi ĐH - Người đăng: minhhai11-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Chuyên đề Số phức Ôn thi ĐH 9 10 431