Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề thực tập: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH cơ khí Phú Cường

Được đăng lên bởi thaotho89
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 3618 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Chuyên đề thực tập
Trọng

1

GVHD ThS. Vũ Anh

LỜI MỞ ĐẦU
Mỗi một công ty khi tham gia vào thị trường thì cũng đều phải đối mặt với
cuộc chiến tranh thương mại diễn ra vô cùng ác liệt. Cả môi trường bên trong và
môi trường bên ngoài đều sẽ tác động chi phối rất lớn đến công ty. Những tác động
đó có thể mang lại cho công ty cơ hội để phát triển nhưng ngược lại nó có thể đem
đến rất nhiều khó khăn cho công ty. Do đó nếu công ty nào không có khả năng thích
ứng với thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt thì sẽ bị thị trường loại bỏ.
Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển và xu thế hội nhập
toàn cầu hóa như hiện nay thì nhu cầu thị trường càng lớn và sự cạnh tranh cũng
ngày càng nhiều. Cùng với đó là sự phát triển không ngừng của khoa học công
nghệ, phương pháp quản lý ngày một tiên tiến hơn. Trong bối cảnh như vậy thì vấn
đề nâng cao hiệu quả kinh doanh là một trong những vấn đề quyết định sự tồn tại và
phát triển của nền kinh tế nói chung và công ty nói riêng. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho
các công ty là phải xây dựng được cho mình các kế hoạch, phương án sử dụng có
hiệu quả các nguồn lực để không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH cơ khí Phú Cường, em nhận thấy
rằng mặc dù với năng lực trình độ của đội ngũ lãnh đạo và sự nỗ lực nhiệt tình của
cán bộ công nhân viên đã giúp Công ty tồn tại và phát triển bền vững, đạt được
nhiều kết quả nhất định trong sản xuất kinh doanh. Song Công ty vẫn còn có một số
tồn tại nên để có thể tiếp tục đưa Công ty phát triển hơn nữa thì vấn đề nâng cao
hiệu quả kinh doanh rất cần được chú trọng.
Xuất phát từ những tư tưởng đó, em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Một số
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH cơ khí Phú
Cường”.
Với kiến thức đã tích lũy ở trong trường, em xin mạnh dạn phân tích tình
hình sản xuất của Công ty và đưa ra một số giải pháp.
Chuyên đề thực tập này gồm những nội dung chính sau:
Chương I: Khái quát về công ty TNHH cơ khí Phú Cường
Chương II: Thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH cơ khí
Phú Cường
Chương III: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
của Công ty

Phùng Thị Thu Thảo

Lớp QTKDTH 49C

Chuyên đề thực tập
Trọng

2

GVHD ThS. Vũ Anh

Qua quá trình thực tập tại Công ty, cùng với sự giúp đỡ của các cô chú, anh
chị cán bộ công nhân viên phòng kinh doanh, phòng kế toán và các phòng ban khác,
dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của TH.S Vũ Anh Trọng đã giúp em hiểu một cách
khái quát tình hình hoạt động chu...
Chuyên đề thực tập GVHD ThS. Vũ Anh
Trọng
LỜI MỞ ĐẦU
Mỗi một công ty khi tham gia vào thị trường thì cũng đều phải đối mặt với
cuộc chiến tranh thương mại diễn ra cùng ác liệt. Cả môi trường bên trong
môi trường bên ngoài đều sẽ tác động chi phối rất lớn đến công ty. Những tác động
đó thể mang lại cho công ty hội để phát triển nhưng ngược lại thể đem
đến rất nhiều khó khăn cho công ty. Do đó nếu công ty nào không có khả năng thích
ứng với thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt thì sẽ bị thị trường loại bỏ.
Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển và xu thế hội nhập
toàn cầu hóa như hiện nay thì nhu cầu thị trường càng lớn sự cạnh tranh cũng
ngày càng nhiều. Cùng với đó sự phát triển không ngừng của khoa học công
nghệ, phương pháp quản lý ngày một tiên tiến hơn. Trong bối cảnh như vậy thì vấn
đề nâng cao hiệu quả kinh doanh là một trong những vấn đề quyết định sự tồn tại và
phát triển của nền kinh tế nói chung công ty nói riêng. vậy, vấn đề đặt ra cho
các công ty phải xây dựng được cho mình các kế hoạch, phương án sử dụng
hiệu quả các nguồn lực để không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Trong qtrình thực tập tại công ty TNHH cơ khí Phú Cường, em nhận thấy
rằng mặc với năng lực trình độ của đội ngũ lãnh đạo sự nỗ lực nhiệt tình của
cán bộ công nhân viên đã giúp Công ty tồn tại và phát triển bền vững, đạt được
nhiều kết quả nhất định trong sản xuất kinh doanh. Song Công ty vẫn còn có một số
tồn tại nên để thể tiếp tục đưa Công ty phát triển hơn nữa thì vấn đề nâng cao
hiệu quả kinh doanh rất cần được chú trọng.
Xuất phát từ những tưởng đó, em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Một số
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH khí Phú
Cường”.
Với kiến thức đã tích lũy trong trường, em xin mạnh dạn phân tích nh
hình sản xuất của Công ty và đưa ra một số giải pháp.
Chuyên đề thực tập này gồm những nội dung chính sau:
Chương I: Khái quát về công ty TNHH cơ khí Phú Cường
Chương II: Thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH khí
Phú Cường
Chương III: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
của Công ty
Phùng Thị Thu Thảo Lớp QTKDTH 49C
1
Chuyên đề thực tập: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH cơ khí Phú Cường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề thực tập: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH cơ khí Phú Cường - Người đăng: thaotho89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Chuyên đề thực tập: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH cơ khí Phú Cường 9 10 634