Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Được đăng lên bởi cobala1226-gmail-com
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

GVHD: TRẦN THỊ THU HẰNG

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HUY PHÁT.
1.1 Đặc điểm chung tại công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Huy
Phát.
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương Mại Dịch
Vụ Xây Dựng Huy Phát.
 Khái quát về công ty.
Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Huy Phát do một thành viên sáng lập
và được sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
4102065682 ngày 06 tháng 10 năm 2008.
Tên công ty viết bằng tiếng việt: Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY
DỰNG HUY PHÁT.
Tên công ty viết bằng tiếng anh: HUY PHAT BUILD SERVICE TRANDING
COMPANY LIMITED.
Tên viết tắt: HD BUILD SERVICE TRANDING CO.,LTD.
Địa chỉ trụ sở chính : 755 Quốc lộ 13, Khu phố 3 ,Phường Hiệp Bình Phước, Quận
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
1.1.2. quá trình thành lập và phát triển :
Với chính sách mở cửa và phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường của nhà
nước. Trong những năm qua, nền kinh tế của nước ta không chỉ ổn định mà còn có
những bước phát triển rất khả quan, đời sống của mọi người dân không ngừng được
cải thiện.
Những thành quả đạt được trên đây đã phản ánh đúng đắn chủ trương, đường lối
xây dựng, phát triển kinh tế của nhà nước, nhưng đồng thời cũng có sự tham gia
đóng góp tích cực về nhân- tài- vật lực của các thành phần kinh tế của đất nước.
Từ nhận định trên, các thành viên của công ty đã mạnh dạn đầu tư mở công ty để
đáp ứng nhu cầu của xã hội.

SVTT: Vũ Thị Thảo

Trang 1

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

GVHD: TRẦN THỊ THU HẰNG

Ngày 06 tháng 10 năm 2008 công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng
Huy Phát ra đời với số vốn điều lệ :3.000.000.000 (Ba tỷ đồng) do ông Nguyễn Tấn
Phong làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.
1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thương Mại
Dịch Vụ Xây Dựng Huy Phát.
Nghành nghề kinh doanh: kinh doanh gỗ dán, gỗ láng, ván ép và ván mỏng, đồ gỗ
xây dựng.
- Vật liệu xây dựng từ đất sét, sản phẩm gốm sứ, vôi thạch cao, trần thạch cao
và các loại vật liệu xây dựng khác phục vụ cho nhu cầu xây dựng của thị trường.
Ngoài ra công ty còn kinh doanh các mặt hàng như:
-

Đồ dùng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn.

-

Gường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ.

-

Buôn bán hàng gốm, sứ, thủy tinh, đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn diện.

1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây
Dựng Huy Phát.
1.3.1. Chức năng và quyền hạn của công ty:
 Chức năng
- Công ty TNHH TM-DVXD Huy Phát thuộc...
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: TRẦN THỊ THU HẰNG
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HUY PHÁT.
1.1 Đặc điểm chung tại công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Huy
Phát.
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương Mại Dịch
Vụ Xây Dựng Huy Phát.
Khái quát về công ty.
Công ty TNHH thương mi dịch vụ xây dựng Huy Phát do một thành viên sáng lập
được s kế hoạch đầu TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng kinh doanh s
4102065682 ngày 06 tháng 10 năm 2008.
Tên công ty viết bằng tiếng việt: Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY
DỰNG HUY PHÁT.
Tên công ty viết bằng tiếng anh: HUY PHAT BUILD SERVICE TRANDING
COMPANY LIMITED.
Tên viết tắt: HD BUILD SERVICE TRANDING CO.,LTD.
Địa chỉ trs chính : 755 Quốc lộ 13, Khu phố 3 ,Phường Hiệp Bình Phước, Quận
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
1.1.2. quá trình thành lập và phát triển :
Với chính sách mở cửa và phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường của nhà
nước. Trong những năm qua, nền kinh tế của nước ta không chỉ n định mà còn
những bước phát triển rất khả quan, đời sống của mi người dân không ngừng được
cải thiện.
Những thành quả đạt được trên đây đã phản ánh đúng đắn chủ trương, đường li
xây dựng, phát triển kinh tế của nhà nước, nhưng đồng thời cũng sự tham gia
đóng góp tích cực về nhân- tài- vật lực của các thành phần kinh tế của đất nước.
Từ nhận định trên, các thành viên của công ty đã mạnh dạn đầu tư m công ty để
đáp ứng nhu cầu của xã hội.
SVTT: Vũ Thị Thảo Trang 1
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH - Người đăng: cobala1226-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 9 10 672