Ktl-icon-tai-lieu

cơ kết cấu

Được đăng lên bởi Nguyễn Phan Thạnh
Số trang: 416 trang   |   Lượt xem: 2259 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CƠ HỌC ĐẤT
TS. Nguyễn Sĩ Hùng 0984926376
sihung.nguyen@hcmute.edu.vn
1

NH
ẬP MÔN
ẤT
NHẬP
MÔN CƠ
CƠ Đ
ĐẤT
Đặc điểm môn học
I. Hiểu biết Cơ học đất là bắt buộc để xử lý tốt các
vấn đề về thiết kế và thi công Nền Móng
II. Cơ học đất là môn cơ học liên quan đến nhiều lĩnh
vực Địa chất công trình + Cơ học kết cấu + Sức
bền vật liệu + Thủy lực + Phương pháp thống kê.
III. Đất là loại vật liệu rời rạc, đa nguyên và phức tạp
IV. Cơ học đất là môn học có tính thực tế và ứng
dụng cao
2

3

Mục đích môn học (Michel Dysly)
NÊN:
Học Cơ học đất để Hiểu Cơ học đất, Sử dụng vận
dụng nó để giải quyết các vấn đề, Nhận biết các điểm
đặc trưng

KHÔNG NÊN:
Học thuộc lòng các công thức mà người ta có thể tra
cứu dễ dàng trong các sách giáo khoa, chuyên ngành
4

Phương pháp học (Roy Witlow)
Nắm vững nguyên lý cơ bản và
một số bài toán thực tế

5

Sách tham khảo:
1. Cơ học đất – Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Dũng
2. Cơ học đất – Phan Hồng Quân
3. Cơ học đất – Châu Ngọc Ẩn
4. Cơ học đất - Roy Witlow

6

Ralph B. Peck

Vũ Công Ngữ
7

Nội dung
I. Chỉ tiêu vật lý của đất và phân loại đất
II. Tính chất cơ học của đất
III. Thí nghiệm hiện trường
IV. Tính ứng suất dưới đáy móng và trong nền đất
V. Tính lún cho nền đất
VI. Sức chịu tải của nền
VII. Tường chắn đất

8

Ph
ần 1:
ẬT LÝ
ỦA
Phần
1: CH
CHỈỈ TIÊU
TIÊU V
VẬT
LÝ C
CỦA
Đ
ẤT &
ẠI Đ
ẤT
ĐẤT
& PHÂN
PHÂN LO
LOẠI
ĐẤT
Các chỉ tiêu vật lý của đất
(γ, W, Δ, n, e, S)

Phân loại đất
(Đất rời : theo cấp phối – Đất dính : theo chỉ số dẻo)

Trạng thái của đất
(Đất rời : độ chặt, độ bão hòa; Đất dính :độ sệt9 )

I1.
ÁC TH
ÀNH PH
ẦN Đ
ẤT
I1. C
CÁC
THÀNH
PHẦN
ĐẤT
Kết cấu trái đất
Vỏ trái đất (rắn)
Lớp phủ mềm
Lớp phủ rắn
Nhân ngoài
Nóng chảy

Nhân trong
(cứng, nhiệt độ10cao)

Chi tiết cấu tạo trái đất

Vỏ
đại
dương

Nhiệt độ trái đất tăng theo độ sâu : 1°/35m

Vỏ
lục
địa

11

1. Vỏ trái đất
(rắn)

4. Lớp phủ mềm
6. Lớp phủ rắn
8. Nhân ngoài
Nóng chảy

9. Nhân trong
(cứng, nhiệt độ cao)

12

Hoạt động kiến tạo địa tầng

Vỏ đại dương luôn chuyển động và tạo ra các đứt gãy, tạo ra
sự dịch chuyển các lục địa, động đất, núi lửa, sóng thần…vv
13

14

Đất sinh ra từ đá

15

16

Đất khác với thép, bê tông ở những điểm nào?
1. Đất là một loại vật
liệu rời rạc
2. Đất hầu như không
có giai đoạn làm việc
đàn hồi tuyến tính
(không tuân theo
định luật Hook)
3. Cường độ chịu nén
của đất có thể tăng
theo ứng suất tác
dụng
17

4. Bê tông chịu kém kém, thép chịu kéo và nén như
nhau. Đất hầu như không có khả năng chịu kéo
và dễ dàng bị phá hoại do chịu cắ...
1
CƠ H
CƠ H
C Đ
C Đ
T
T
TS. Nguy
TS. Nguy
n S
n S
ĩ
ĩ
H
H
ù
ù
ng 0984926376
ng 0984926376
sihung.nguyen@hcmute.edu.vn
sihung.nguyen@hcmute.edu.vn
cơ kết cấu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ kết cấu - Người đăng: Nguyễn Phan Thạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
416 Vietnamese
cơ kết cấu 9 10 293