Ktl-icon-tai-lieu

cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

Được đăng lên bởi namanhthaoly1991
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1463 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cấu tạo cơ quan sinh sản của
thực vật hạt kín

Cấu
tạo
của
hoa

Định nghĩa
* Hoa là một chồi cành đặc biệt, sinh
trưởng có hạn và mang những lá biến thái
làm chức năng sinh sản.
* Tất cả các bộ phận của hoa đều có
cấu tạo thích nghi với chức năng này

Cấu tạo của hoa
Các bộ phận của hoa :
* Đế hoa
* Đài hoa
* Tràng hoa
* Nhị hoa
* Nhụy hoa
* Cuống hoa
Tuy nhiên không phải bất kì một hoa nào cũng
đều có đầy đủ các bộ phận ,tùy theo cách tiến
hóa của mỗi loài.

Các thành
phần của
hoa
1. Lá đài
2 .Tràng hoa
3. Nhị
4. Nhụy
5. Cuống hoa
6. Đế hoa

Đế hoa
• Là phần tận cùng của cuống hoa phình to
ra mang bao hoa và các bộ phận sinh sản
• Tuy theo mức độ tiến hóa mà đế cũng có
hình dạng khác nhau
• trong quá trình phát triển của thực vật thì
đế hoa có xu hướng thu ngắn lại đôi khi
lõm vào )

Đài hoa
*
Đài hoa có nhiệm vụ bảo vệ các bộ phận hoa ở trong
nụ, gồm các mảnh màu lục có hình dạng giống lá nhưng
phần lớn đã thay đổi gọi là lá đài. Đôi khi đài có hình sặc sỡ
như cánh hoa (hoa tigon,xương răn).
*
Các lá đài có thể rời nhau hay dính lại với nhau
*
Ở
một số cây, ngoài đài ra thì có thêm đài phụ (hoa dâm bụt) .
Đài phụ do lá kèm (hoa hồng) hoặc lá bẵc con (các cây họ
Bông) biến thành.
*
Khi hình thành quả, đài thường tồn tại trên quả. Đôi
khi đài biến thành chùm lông tơ để giúp quả phát tán (các
cây trong họ Cúc)
*
Lá đài chính là những bộ phận ít chuyên hóa nhất của
hoa .Lá đài có chức năng bảo vệ hoa và duy trì chức năng
quang hợp

Tràng hoa
•

Tràng hoa là bộ phận nằm phía trong đài, gồm
những mảnh có màu sắc gọi là cánh hoa . Màu sắc của
cánh hoa có thể do các chất antoxyan trong dịch bào
hoặc do các chất màu chứa trong các lạp màu tạo thành.
Đôi khi cánh hoa còn có mùi thơm do biểu bì tiết ra chất
dầu thơm
•
Ở các họ cây nguyên thủy, một hoa thường có
nhiều cánh hoa, ở các họ cao hơn số cánh hoa giảm
xuống, ở các cây Hai lá mầm thường có 4-5 cánh, ở cây
Một lá mầm thường có 3 cánh
•
Mỗi cánh hoa thường gồm 2 phần: phần loe rộng ở
phía trên gọi là phiến, phần thu hẹp ở phía dưới gọi là
móng (hoa phượng vĩ).
•
Các cánh hoa có thể rời nhau (hoa cánh phân), hoặc
dính nhau (hoa cánh hợp) tạo thành ống tràng ở phía
dưới và thùy tràng ở phía trên(hoa trang). Tùy theo mức
độ và các kiểu dính nhau mà tạo nên muôn hình cho hoa

Một số loài hoa

Một số kiểu của tràng hoa

Nhị hoa
+ Là bộ phận sinh sản đực trong hoa,
Số lượng nhị thay đổi tùy loài: từ rất nhiều
như: Sen, Súng, Hoa hồng…đến giảm đi
và cố định ở các họ tiến hóa hơn. Ở các
cây Hai lá mầm là 5-4...
Cấu tạo cơ quan sinh sản của
thực vật hạt kín
Cấu
tạo
của
hoa
cơ quan sinh sản của thực vật có hoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ quan sinh sản của thực vật có hoa - Người đăng: namanhthaoly1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
cơ quan sinh sản của thực vật có hoa 9 10 283