Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ thông tin

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Hoàng
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 2346 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cascading Style Sheet

Ths. Phạm Văn Tiệp
Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Đại Nam
1

CSS
• CSS là mẫu định dạng phân tầng
• CSS là một chuẩn để định dạng các tài liệu
HTML, XHTML và XML.
• CSS mở rộng ngôn ngữ HTML truyền thống
với hơn 70 thuộc tính về kiểu dáng có thể áp
dụng cho các thẻ HTML.
• Giúp các nhà thiết kế web có thêm lựa chọn về
màu sắc, khoảng cách, vị trí, biên, lề…

2

CSS
• CSS phá bỏ rào cản HTML bằng cách cho
phép có nhiều đặc tả thuộc tính chuẩn để phục
vụ cho việc dàn trang và định dạng.
• Thuộc tính CSS được bổ sung vào HTML và
không phá vỡ cấu trúc của HTML sẵn có.
• CSS làm tăng sự nhất quán về định dạng và
hiệu năng tải trang web.
– Tập tin CSS chỉ được tải ở lần đầu tiên khi truy
cập trang web
3

CSS
• Ba cách áp dụng CSS trong tài liệu
– Inline style
• Sử dụng thuộc tính style của thẻ để định dạng

– Internal style sheet
• Định nghĩa style bên trong <head> của tài liệu

– External style sheet
• Liên kết đến một tập tin *.css chứa toàn bộ style sử
dụng trong tài liệu

4

Áp dụng CSS vào trang HTML
• Inline style: là cách dùng style ngay trong câu
lệnh, bổ sung thêm thuộc tính style vào sau
một phần tử HTML
<thẻ style=“thuộc tính:giá trị; thuộc tính:giá
trị;….”>
Nội dung
</thẻ >
<b style="color:navy;">Màu xanh nước biển.</b>

5

Áp dụng CSS vào trang HTML
• Một inline style áp dụng cho bất cứ thẻ nào và
chỉ có tác dụng trên chính thẻ đó!
• Dùng inline style làm cho tài liệu rõ ràng hơn,
nhưng cũng có thể dẫn đến việc viết mã quá
nhiều và thiếu sự nhất quán trên toàn site!
• Làm cho mã nguồn bị dư thừa, khó bảo trì!

6

Áp dụng CSS vào trang HTML
• Internal style sheet:
– Áp dụng thống nhất cho toàn trang web
– Định nghĩa riêng một khối, phân biệt bởi thẻ <style
> và được đặt trong phần head của tài liệu.
– Khối này là một tập các style rule (quy tắc về kiểu
dáng), trong đó mỗi quy tắc định nghĩa style cho
một phần tử hay nhóm phần tử HTML.

7

Áp dụng CSS vào trang HTML
<head>
<style type="text/css">
b { text-transform:lowercase; font-size:18px }
p { border: silver thick solid; backgroundcolor:pink }
</style>
</head>
<body>
<p> đoạn văn bản có viền màu bạc - <b>CHữ
THường ĐậM </b></p>
</body>
8

Áp dụng CSS vào trang HTML
• External style sheet
– Áp dụng cho toàn site
– Tạo một tập tin có phần mở rộng là *.css bên ngoài
HTML, sử dụng thẻ <link> trong phần <head> để
liên kết tập tin này trong HTML.
– Các style rule chứa riêng biệt trong file *.css và
hoạt động tương tự như internal style sheet.

9

Áp dụng CSS vào trang HT...
Cascading Style Sheet
1
Ths. Phạm Văn Tiệp
Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Đại Nam
công nghệ thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ thông tin - Người đăng: Nguyễn Văn Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
147 Vietnamese
công nghệ thông tin 9 10 820