Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ7

Được đăng lên bởi Hoa Hồng Thượng Lưu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỎ CÀY BẮC
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TƯ

GIÁO VIÊN: LỮ THỊ NGỌC THÙY

Kiểm tra bài cũ
1. Nêu các công việc làm đất, tác dụng của từng công việc?
2.Phân nào dùng để bón lót? Bón lót theo qui trình nào?

Trả lời:
Câu1: Cày đất là làm xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 20-30
cm , làm cho đất tơi xốp thoáng khí, vùi lấp cỏ dại. Bừa và đập
đất là làm nhỏ đất , thu gom cỏ dại, trộn đều phân và san phẳng
mặt ruộng. Lên luống là để dễ chăm sóc tạo tầng đât dày cho cây
sinh trưởng và phát triển.
Câu 2: Phân hữu cơ, phân lân dùng để bón lót. Bón theo qui trình
sau:
+ Rải phân lên mặt ruộng hay theo hàng, theo hốc.
+ Cày bừa hay lấp đất để vùi phân xuống dưới.

GIEO TRỒNG
LÀM
VÀ TRỒNG CÂY NÔNG
Bài
16.ĐẤT
GIEO
NGHIỆP
BÓN PHÂN LÓT

?

CÂY

BÀI 16. GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP
I. THỜI VỤ GIEO TRỒNG.

1. Căn cứ để xác định thời
vụ gieo trồng.
-Dựa vào các yếu tố: khí
hậu, loại cây trồng, tình
hình phát sinh sâu bệnh ở
địa phương.
2. Các vụ gieo trồng.

-Căn cứ vào các yếu tố nào để
xác định thời vụ gieo trồng?
-Trong
cácvai
yếu
yếu
-Thời
vụ có
tròtốgìđó
đối
vớitố
nào
tác và
dụng
định
năngcó
xuất
chấtquyết
lượng
sản
nhất
đến
thời
vụ?Vì sao?
phẩm
cây
trồng?
-Nước ta có mấy vụ gieo trồng
chính
trong
năm?
--Làm
Yếu tố
khínăng
hậu:Vì
mỗivàloại
cây
tăng
suất
chất
trồng
hợp
lượng
sản
phẩm
củavới
cây
trồng.
- 3 vụ:chỉ
vụ thích
đông
xuân,
vụmột
hè
thu,
nhiệt
độ nhất định nên khi xác
vụ mùa.
định thời vụ, người ta dựa chủ
yếu vào khí hậu trong năm.

Thảo luận nhóm
Điền vào bảng các loại cây trồng ứng với thời gian của các
vụ gieo trồng ở địa phương em theo mẫu bảng sau .
Vụ gieo trồng
Đông xuân
Hè thu
Vụ mùa

Thời gian

Cây trồng

Tháng 11 đến
tháng 4, 5 năm
sau

Lúa, ngô, đỗ, lạc, rau,
khoai, cây ăn quả,cây
công nghiệp.

Tháng 4 đến
tháng 7

Lúa, ngô, khoai

Tháng 6 đến
tháng 11

Lúa, rau

Ngoài 3 vụ gieo trồng chính, còn vụ nào nữa không?
Miền Bắc còn có thêm vụ Đông, trồng rau, màu, ngô đậu
tương…

BÀI 16. GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP
I. THỜI VỤ GIEO TRỒNG.

1. Căn cứ để xác định thời -Hạt giống đem gieo phải đảm
vụ gieo trồng.
bảo các tiêu chí nào sau đây ?
-Dựa vào các yếu tố: khí
-Mục đích của kiểm tra hạt
1.Tỉ là
lệ gì?
nảy mầm cao.
hậu, loại cây trồng, tình hình giống
phát sinh sâu bệnh ở địa
2. Không có sâu, bệnh.
phương.
3.Độ ẩm thấp.
2. Các vụ gieo trồng.
-Nước ta có ba vụ gieo trồng
4. Không lẫn giống khác và
chính trong năm: vụ đông
hạt cỏ dại.
xuân, vụ hè thu , vụ mùa.
5.Sức nảy mầm mạnh.
II.KiỂM TRA VÀ XỬ LÍ HẠT GiỐNG
1. Mục đích kiểm tra và
6....
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỎ CÀY BẮC
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TƯ
GIÁO VIÊN: LỮ THỊ NGỌC THÙY
Công nghệ7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ7 - Người đăng: Hoa Hồng Thượng Lưu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Công nghệ7 9 10 714