Ktl-icon-tai-lieu

Công ty muối và thương mại miền trung

Được đăng lên bởi khatvong-5293
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2712 lần   |   Lượt tải: 6 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình học tập rèn luyện tại khoa TCNH&QTKD, trường Đại học
Quy Nhơn, em đã được trang bị kiến thức lí luận về quản trị, tài chính, marketing,
sản xuất,... để có kiến thức, kĩ năng để chuẩn bị vững chắc về chuyên môn.
Thực tập tổng hợp chính là cơ hội cho chúng em được tiếp cận với thực tế ,
được áp dụng những lý thuyết mình đã học trong nhà trường, phát huy những ý
tưởng mà trong quá trình học chưa thực hiện được. Chúng em được tiếp cận với
tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như có thể quan
sát học tập phong cách và kinh nghiệm làm việc.
Xã hội càng phát triển thì hoạt động sản xuất, kinh doanh càng giữ vai trò
quan trọng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Do vậy công tác
nghiên cứu, phân tích và đánh giá các mặt của hoạt động sản xuất và kinh doanh
ngày càng được quan tâm trong các doanh nghiệp sản xuất. Thông qua phân tích các
hoạt động kinh doanh một cách toàn diện sẽ giúp cho Công ty đánh giá đầy đủ và
sâu sắc các hoạt động kinh tế của mình, tìm ra các mặt mạnh và mặt yếu trong công
tác quản lý của Công ty. Mặt khác qua phân tích kinh doanh sẽ giúp cho các Công
ty tìm ra các biện pháp tăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý Công ty nhằm
huy động mọi khả năng tiềm tàng về tiền vốn, lao động, đất đai... của Công ty vào
quá trình sản xuất kinh doanh.
Được sự hướng dẫn của cô Kiều Thị Hường và sự giúp đỡ của Ban giám
đốc và các phòng ban trong Công ty cổ phần muối và thương mại miền Trung
tại Bình Định, em đã cố gắng hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp của mình. Qua
báo cáo này, em đã có được cái nhìn tổng quan về các mặt của quá trình sản xuất
kinh doanh của Công ty.
Mục đích của báo cáo: Tìm hiểu, làm quen các vấn đề thực tế ở Công ty cổ
phần muối và thương mại miền Trung tại Bình Định. Đồng thời vận dụng kiến thức
đã học để tiến hành phân tích, đánh giá một số hoạt động chủ yếu của Công ty. Từ
đó, đưa ra những nhận xét đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu ở những mặt hoạt
động mà sinh viên đã phân tích.
Đối tượng nghiên cứu: Quá trình hình thành và hoạt động của Công ty cổ
phần muối và thương mại miền trung tại Bình Định từ năm 2010 đến năm 2012.

2

Phạm vi nghiên cứu: Tình hình hoạt động của Công ty cổ phần muối và
thương mại miền Trung tại Bình Định từ năm 2010 đến năm 2012.
Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo thực tập tổng hợp áp dụng phương pháp
duy vật biện chứng, duy vật lịch sử làm cơ sở kết hợp với phương pháp phân tích
tổng hợp, thống kê…
Nội dung bài báo cáo được thể hiện qu...
1
LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình học tập rèn luyện tại khoa TCNH&QTKD, trường Đại học
Quy Nhơn, em đã được trang bị kiến thức luận về quản trị, tài chính, marketing,
sản xuất,... để có kiến thức, kĩ năng để chuẩn bị vững chắc về chuyên môn.
Thực tập tổng hợp chính hội cho chúng em được tiếp cận với thực tế ,
được áp dụng những thuyết mình đã học trong nhà trường, phát huy những ý
tưởng mà trong quá trình học chưa thực hiện được. Chúng em được tiếp cận với
tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như thể quan
sát học tập phong cách và kinh nghiệm làm việc.
hội càng phát triển thì hoạt động sản xuất, kinh doanh càng giữ vai trò
quan trọng, quyết định sự tồn tại phát triển của hội. Do vậy công c
nghiên cứu, phân tích đánh giá các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh
ngày càng được quan tâm trong các doanh nghiệp sản xuất. Thông qua phân tích các
hoạt động kinh doanh một cách toàn diện s giúp cho Công ty đánh g đầy đủ
sâu sắc các hoạt động kinh tế của mình, tìm ra các mặt mạnh và mặt yếu trong công
tác quản lý của ng ty. Mặt khác qua phân tích kinh doanh s giúp cho các Công
ty tìm ra các biện pháp tăng cường các hoạt động kinh tế quản Công ty nhằm
huy động mọi khả năng tiềm tàng về tiền vốn, lao động, đất đai... của Công ty vào
quá trình sản xuất kinh doanh.
Được sự hướng dẫn của cô Kiều Thị Hường sự giúp đỡ của Ban giám
đốc các phòng ban trong Công ty cổ phần muối thương mại miền Trung
tại Bình Định, em đã cố gắng hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp của mình. Qua
báo cáo này, em đã được cái nhìn tổng quan về các mặt của quá trình sản xuất
kinh doanh của Công ty.
Mục đích của báo cáo: Tìm hiểu, làm quen các vấn đề thực tế Công ty cổ
phần muối và thương mại miền Trung tại nh Định. Đồng thời vận dụng kiến thức
đã học để tiếnnh phân tích, đánh giá một số hoạt động chủ yếu của ng ty. Từ
đó, đưa ra những nhận xét đánh g những điểm mạnh, điểm yếu những mặt hoạt
động mà sinh viên đã phân tích.
Đối tượng nghiên cứu: Quá trình hình thành hoạt động của Công ty cổ
phần muối và thương mại miền trung tại Bình Định từ năm 2010 đến năm 2012.
Công ty muối và thương mại miền trung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công ty muối và thương mại miền trung - Người đăng: khatvong-5293
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Công ty muối và thương mại miền trung 9 10 833