Ktl-icon-tai-lieu

Công ty X có trụ sở chính đóng tại quận TX, thành phố Hà Nội. Tháng 22007, giám đốc công ty ký HĐLĐ không thời hạn với Nguyễn K, công việc là cán bộ kỹ thuật dự án tại Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Được đăng lên bởi Phank Xe
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 817 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

MỤC LỤC
Đề bài ................................................................................................................. 2
CÂU 1 Mối quan hệ giữa thoả ước lao động tập thể, tranh chấp lao động
tập thể và đình công .......................................................................................... 2
1. Định nghĩa ........................................................................................... 3
2. Mối quan hệ giữa thoả ước lao động tập thể, tranh chấp lao động
tập thể và đình công .......................................................................................... 4
2.1. Mối quan hệ giữa thoả ước lao động tập thể và tranh chấp lao
động

tập

thể

................................................................................................................. 4
2.2. Mối quan hệ giữa tranh chấp lao động tập thể và đình công ......... 6
CÂU 2 ................................................................................................................. 7
1. Việc điều chuyển K ra Hà Nội có phải là sự thay đổi hợp đồng lao
động không? Có hợp pháp không và vì sao? .................................................. 7
2. Quyết định sa thải K của công ty X có hợp pháp không, vì sao? ... 9
3. Nếu không đồng ý với quyết định sa thải của công ty X, K có quyền
gửi đơn ra TA nào để yêu cầu giải quyết tranh chấp? ................................. 10
4. Giả sử khi sa thải K, công ty không thanh toán trợ cấp thôi việc cho
K thì có hợp pháp không? Tại sao? ........................................................ 11
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................. 12

1

Câu 1
Nêu mối quan hệ giữa thoả ước lao động tập thể, tranh chấp lao động tập
thể và đình công (4 điểm)
Câu 2
Công ty X có trụ sở chính đóng tại quận TX, thành phố Hà Nội. Tháng
2/2007, giám đốc công ty ký HĐLĐ không thời hạn với Nguyễn K, công việc là
cán bộ kỹ thuật dự án tại Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Trong thời gian thực hiện
hợp đồng, ngày 23/8/2012, K xin tạm hoãn 6 tháng để đi chữa bệnh tại nước
ngoài. Hết thời hạn tạm hoãn, K quay trở lại làm việc, giám đốc dự án không bố
trí được công việc cho K bởi lý do trong thời gian K tạm hoãn công ty đã có
thoả thuận thay đổi về quy trình sản xuất sản phẩm với đối tác của dự án. Giám
đốc dự án đề xuất K chủ động đi học nghề để tiếp tục làm việc nhưng K không
đồng ý. Ngày 25/2/2013, giám đốc công ty ra quyết định điều chuyển K làm
công việc cũ tại trụ sở công ty chính ở TP Hà Nội cho thời gian còn lại ...
1
MỤC LỤC
Đề bài ................................................................................................................. 2
CÂU 1 Mối quan hệ giữa thoả ước lao động tập thể, tranh chấp lao động
tập thể và đình công .......................................................................................... 2
1. Định nghĩa ........................................................................................... 3
2. Mối quan hệ giữa thoả ước lao động tập thể, tranh chấp lao động
tập thể và đình công .......................................................................................... 4
2.1. Mối quan hệ giữa thoả ước lao động tập thể tranh chấp lao
động tập thể
................................................................................................................. 4
2.2. Mối quan hệ giữa tranh chấp lao động tập thể và đình công ......... 6
CÂU 2 ................................................................................................................. 7
1. Việc điều chuyển K ra Nội phải s thay đổi hợp đồng lao
động không? Có hợp pháp không và vì sao? .................................................. 7
2. Quyết định sa thải K của công ty X có hợp pháp không, vì sao? ... 9
3. Nếu không đồng ý với quyết định sa thải của công ty X, K có quyền
gửi đơn ra TA nào để yêu cầu giải quyết tranh chấp? ................................. 10
4. Giả sử khi sa thải K, công ty không thanh toán trợ cấp thôi việc cho
K thì có hợp pháp không? Tại sao? ........................................................ 11
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................. 12
1
Công ty X có trụ sở chính đóng tại quận TX, thành phố Hà Nội. Tháng 22007, giám đốc công ty ký HĐLĐ không thời hạn với Nguyễn K, công việc là cán bộ kỹ thuật dự án tại Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công ty X có trụ sở chính đóng tại quận TX, thành phố Hà Nội. Tháng 22007, giám đốc công ty ký HĐLĐ không thời hạn với Nguyễn K, công việc là cán bộ kỹ thuật dự án tại Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. - Người đăng: Phank Xe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Công ty X có trụ sở chính đóng tại quận TX, thành phố Hà Nội. Tháng 22007, giám đốc công ty ký HĐLĐ không thời hạn với Nguyễn K, công việc là cán bộ kỹ thuật dự án tại Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 9 10 320