Ktl-icon-tai-lieu

Đa phương tiện

Được đăng lên bởi hungmanhvnn
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 1212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

MULTIMEDIA
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

MULTIMEDIA
Biên soạn :

PGS.TS. ĐỖ TRUNG TUẤN

LỜI NÓI ĐẦU
Bài giảng về Multimedia – Truyền thông đa phương tiện dùng cho sinh viên về công nghệ
thông tin với 3 đơn vị học trình. Nội dung của bài giảng Multimedia đề cập đến:
(i) Khái niệm về đa phương tiện và nhu cầu sử dụng đa phương tiện;
(ii) Thực hiện đề án đa phương tiện, tức là sản xuất sản phẩm đa phương tiện, theo
qui trình như đề án công nghệ thông tin.
Trong phần đầu, tài liệu dành một số trang để liệt kê một số thuật ngữ đa phương tiện. Tuy
chiếm chỗ trong giáo trình, nhưng các thuật ngữ về đa phương tiện là rất cần thiết đối với sinh
viên bước đầu làm quen với các khái niệm đa phương tiện. Việc quản trị đề án đa phương tiện liên
quan đến một số khái niệm cơ bản, nên đôi chỗ trùng lặp về nội dung; tuy nhiên có vai trò nhắc
lại, và nhấn mạnh trong toàn bộ giáo trình.
Tài liệu được đánh số chương mục theo qui định xuất bản. Các chương có cấu trúc:
(i) Giới thiệu nội dung;
(ii) Nội dung chương;
(iii) Tóm tắt và tài liệu tham khảo.
(iv) Cuối chương là một vài câu hỏi ôn lại kiến thức.
Do đặc điểm nội dung giáo trình về đa phương tiện, các bài thực hành trong phần cuối tài
liệu cũng có giá trị không kém nội dung lí thuyết, trong phần đầu tài liệu.
Một số thuật ngữ cần chú thích bằng tiếng Anh sẽ được đặt trong cuối trang.
Đây là lần đầu biên soạn nên tài liệu chưa được hoàn thiện, cần nhiều lần chỉnh sửa. Tác giả
rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp, các bạn sinh viên để có thể chỉnh lí,
bổ sung phù hợp với chương trình đào tạo và trình độ công nghệ hiện tại.

Xin chân thành cám ơn sự đóng góp ý kiến!
Hà Nội, tháng 06 năm 2007
Tác giả

2

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU VỀ QUÁ TRÌNH ĐA PHƯƠNG TIỆN
GIỚI THIỆU
1. Khái niệm về Multimedia
2. Hoàn cảnh sử dụng Multimedia
3. Vấn đề bản quyền đối với các tác phẩm đa phương tiện
4. Tổng quan về quá trình phát triển Multimedia
5. Quá trình phát triển một sản phẩm Multimedia
6. Xác định các nét chính của sản phẩm đa phương tiện
i.

Quá trình viết đề án

ii.

Thiết bị đa phương tiện

iii.

Qui trình đa phương tiện

iv.

Mục tiêu của đề án đa phương tiện

v.

Xác định chủ đề cho sản phẩm đa phương tiện

vi.

Phân phối sản phẩm

vii. Kịch bản (script)
viii. Chuẩn bị các mẫu thử:
ix.

Thu thập dữ liệu

x.

Lên kế hoạch về dữ liệu ảnh tĩnh

xi.

Kế hoạch về ảnh động

xii. Lên kế hoạch...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
MULTIMEDIA
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2007
Đa phương tiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đa phương tiện - Người đăng: hungmanhvnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
Đa phương tiện 9 10 918