Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm chuỗi cung ứng Toyota

Được đăng lên bởi Liễu Nguyễn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 945 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đặc điểm của chuỗi cung ứng Toyota
1.1/ Quản trị nhà cung ứng
Toyota đã tạo ra một mạng lưới cung ứng tiên tiến, mang lại cho công ty những lợi thế
về chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị so với các đối thủ, một nửa chi phí đó là có được từ
việc giảm chi phí nguyên vật liệu, nhân công,…Công ty đã trải qua nhiều năm để đầu
tư mở rộng mạng lưới nhà cung ứng và đối tác trên tinh thần thử thách và giúp đỡ để
họ tự cải thiện.
Suppliers Standard: Toyota dựa vào những nhà cung ứng bên ngoài cho hầu hết các
nguyên vật liệu, phụ tùng cho mỗi chiếc xe mà họ tạo ra. Trong quá trình hình thành
sản phẩm, từ nghiên cứu đến sản xuất, Toyota luôn có sự hợp tác với các nhà cung
ứng. Những nhà cung ứng mà Toyota tìm kiếm là những công ty có ý chí và khả năng
để trở thành đối tác năng động.
Toyota chủ trương tìm kiếm những nhà cung ứng có khả năng cạnh tranh tầm cỡ thế
giới, dựa trên các tiêu chí về chất lượng, giá cả, phân phối và cả khả năng công nghệ.
Toyota có 9 nhà cung ứng thân thiết.
Giúp đỡ các nhà cung ứng cạnh tranh:
Toyota cam kết giúp đỡ các nhà cung ứng tăng khả năng cạnh tranh trong thị trường xe
hơi. Sự cam kết này củng cố chính sách của Toyota trong việc trao dồi một mối quan
hệ vững chắc, lâu dài. Tạo lợi nhuận cho nhau dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Quá
trình đó diễn ra thông qua hai chương trình:
-

-

-

Chính sách thu mua hàng năm: Toyota đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa
hai bên và thể hiện những mong muốn của mình với các nhà cung ứng. Những
mong muốn đó liên quan trực tiếp đến các mục tiêu lâu dài của Toyota.
Hệ thống cung ứng: Đôi khi những nhà cung ứng phải đối mặt với những thách
thức, khó khăn trong việc nỗ lực đáp ứng những mong đợi của đối tác. Toyota
gửi các chuyên gia đến hỗ trợ các nhà cung ứng trong việc hoạch định và thực
thi những cải tiến cần thiết.
Tiêu chí Toyota đối với các nhà cung ứng:
Giữ mối quan hệ lâu dài và ổn định đối với một số nhà cung ứng
Đàm phán trên cơ sở hợp tác lâu dài về việc cải tiến chất lượng và năng suất lao
động

-

-

Chú trọng đến khả năng cung ứng của các Suppliers: khả năng cải tiến liên tục,
công nghệ quy trình/ sản phẩm, mô hình về khả năng cung ứng.
Chú trọng việc lựa chọn nhà cung ứng trên cở sở mức độ trách nhiệm của họ
Toyota hiểu rõ cấu trúc chi phí của các nhà cung ứng nên nó chỉ chấp nhận mức
giá có liên quan đến chi phí cung ứng mà tại đó nhà cung ứng vẫn có lợi nhuận.
Toyota luôn muốn có niều đối tác nên nó sẵn sàng hỗ trợ cho Suppliers nào đáp
ứng được yêu cầu về chất lượng và phân phối.
Quan tâm...
Đặc điểm của chuỗi cung ứng Toyota
1.1/ Quản trị nhà cung ứng
Toyota đã tạo ra một mạng lưới cung ứng tiên tiến, mang lại cho công ty những lợi thế
về chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị so với các đối thủ, một nửa chi phí đó là có được từ
việc giảm chi p nguyên vật liệu, nhân công,…Công ty đã trải qua nhiều năm để đầu
mở rộng mạng lưới nhà cung ứng đối tác trên tinh thần thử thách giúp đỡ để
họ tự cải thiện.
Suppliers Standard: Toyota dựa vào những nhà cung ứng bên ngoài cho hầu hết các
nguyên vật liệu, phụ tùng cho mỗi chiếc xe họ tạo ra. Trong quá trình hình thành
sản phẩm, từ nghiên cứu đến sản xuất, Toyota luôn sự hợp tác với c nhà cung
ứng. Những nhà cung ứng Toyota tìm kiếm những công ty ý chí khả năng
để trở thành đối tác năng động.
Toyota chủ trương m kiếm những n cung ứng khả năng cạnh tranh tầm cỡ thế
giới, dựa trên các tiêu chí về chất lượng, giá cả, phân phối cả khả năng công nghệ.
Toyota có 9 nhà cung ứng thân thiết.
Giúp đỡ các nhà cung ứng cạnh tranh:
Toyota cam kết giúp đỡ các nhà cung ứng tăng khả năng cạnh tranh trong thị trường xe
hơi. Sự cam kết y củng cố chính sách của Toyota trong việc trao dồi một mối quan
hệ vững chắc, lâu dài. Tạo lợi nhuận cho nhau dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Quá
trình đó diễn ra thông qua hai chương trình:
- Chính sách thu mua hàng năm: Toyota đánh g cao mối quan hệ hợp tác giữa
hai bên thể hiện những mong muốn của mình với các nhà cung ứng. Những
mong muốn đó liên quan trực tiếp đến các mục tiêu lâu dài của Toyota.
- Hệ thống cung ứng: Đôi khi những nhà cung ứng phải đối mặt với những thách
thức, khó khăn trong việc nỗ lực đáp ứng những mong đợi của đối tác. Toyota
gửi các chuyên gia đến hỗ trợ các n cung ứng trong việc hoạch định thực
thi những cải tiến cần thiết.
Tiêu chí Toyota đối với các nhà cung ứng:
- Giữ mối quan hệ lâu dài và ổn định đối với một số nhà cung ứng
- Đàm phán trênsở hợp tác lâui về việc cải tiến chất lượng năng suất lao
động
Đặc điểm chuỗi cung ứng Toyota - Trang 2
Đặc điểm chuỗi cung ứng Toyota - Người đăng: Liễu Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đặc điểm chuỗi cung ứng Toyota 9 10 823