Ktl-icon-tai-lieu

Đại Dương Xanh thay cho đối đầu trực tiếp

Được đăng lên bởi nguyenmanhhuynhgtsa4992
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại Dương Xanh thay cho đối đầu trực tiếp
Thương trường, trong khái niệm “Chiến lược Đại Dương Xanh”, là nơi không có sự cạnh
tranh trực tiếp nhưng doanh nghiệp phải nắm bắt nhu cầu mới của thị trường, phải tạo ra
giá trị mới cho khách hàng nhưng với giá bán vừa phải.
Giá bán không thấp, chất lượng đảm bảo
Tại tọa đàm “Chiến lược Đại Dương Xanh - Làm thế
nào để tìm khoảng trống thị trường và vô hiệu hóa
cạnh tranh” vừa qua, các chuyên gia cho rằng Đại
Dương Xanh hầu hết được tạo ra bên trong những
Đại Dương Đỏ, bằng cách mở rộng ranh giới hiện tại
của
ngành.
Theo ông Huỳnh Bửu Sơn, Giám đốc đối ngoại Công
ty Pepsi, các cuộc cạnh tranh trong Đại Dương Đỏ sẽ
khiến doanh nghiệp phải lao vào cuộc đua giảm giá,
tức hạ chi phí và tăng chất lượng sản phẩm, dẫn đến
lợi nhuận ngày càng giảm và doanh nghiệp tất yếu bị thua lỗ.
Thay vì thế, ông Sơn cho rằng các doanh nghiệp nên phân tích và chia nhỏ nhu cầu của khách
hàng để tạo một chuỗi giá trị riêng biệt, theo đó giá bán không thấp nhưng chất lượng vẫn đảm
bảo. “Doanh nghiệp không cạnh tranh về giá mà về chất lượng và những nhu cầu mới về dịch
vụ khách hàng”, ông Sơn khuyên.
Theo ông Nguyễn Trần Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Future One, đổi mới giá trị là
nền tảng của chiến lược Đại Dương Xanh. Vậy chiến lược Đại Dương Xanh nên được thực
hiện như thế nào? Ông Quang đưa ra bốn mô hình để xây dựng chiến lược Đại Dương Xanh.
Theo đó, nên giảm bớt những yếu tố thấp hơn tiêu chuẩn chung trong ngành; gia tăng những
yếu tố cần cao hơn tiêu chuẩn chung; loại bỏ những yếu tố thừa và hình thành những yếu tố
mới.
Tuy nhiên, việc thực hiện chiến lược Đại Dương Xanh sẽ gặp phải một số khó khăn như nhận
thức trì trệ của tổ chức, nguồn lực thực hiện bị giới hạn, đội ngũ nhân viên không được khuyến
khích làm việc hiệu quả và phản đối từ những người không ủng hộ.
Để khắc phục tình trạng này, theo ông Quang đó chính là vai trò của phương thức lãnh đạo
trọng điểm và lãnh đạo truyền thống. Khác biệt ở đây chính là phương thức lãnh đạo truyền
thống dựa vào đám đông nhân viên, còn lãnh đạo có trọng điểm dựa vào các điểm mấu chốt.
“Nếu dựa vào số đông nhân viên, khi muốn tiến hành những thay đổi trong một tổ chức, doanh
nghiệp sẽ phải tốn nhiều nguồn lực và thời gian. Ngược lại, doanh nghiệp chỉ cần ít chi phí để
tập trung vào những điểm mấu chốt là con người, hành động của họ và các hoạt động có ảnh
hưởng nhiều nhất tới việc thực hiện chiến lược”, ông Quang chia sẻ.
Không

cạnh

tranh

chưa

hẳn

là

độc

quyền

Thời gian q...
Đại Dương Xanh thay cho đối đầu trực tiếp
Thương trường, trong khái niệm “Chiến lược Đại Dương Xanh”, là nơi không có sự cạnh
tranh trực tiếp nhưng doanh nghiệp phải nắm bắt nhu cầu mới của thị trường, phải tạo ra
giá trị mới cho khách hàng nhưng với giá bán vừa phải.
Giá bán không thấp, chất lượng đảm bảo
Tại tọa đàm “Chiến lược Đại Dương Xanh - Làm thế
nào để tìm khoảng trống thị trường hiệu hóa
cạnh tranh” vừa qua, các chuyên gia cho rằng Đại
Dương Xanh hầu hết được tạo ra bên trong những
Đại Dương Đỏ, bằng cách mở rộng ranh giới hiện tại
của ngành.
Theo ông Huỳnh Bửu Sơn, Giám đốc đối ngoại Công
ty Pepsi, các cuộc cạnh tranh trong Đại Dương Đỏ sẽ
khiến doanh nghiệp phải lao vào cuộc đua giảm giá,
tức hạ chi phí tăng chất lượng sản phẩm, dẫn đến
lợi nhuận ngày càng giảm doanh nghiệp tất yếu bị thua lỗ.
Thay thế, ông Sơn cho rằng các doanh nghiệp nên phân tích và chia nhỏ nhu cầu của khách
hàng để tạo một chuỗi giá trị riêng biệt, theo đó giá bán không thấp nhưng chất lượng vẫn đảm
bảo. “Doanh nghiệp không cạnh tranh về giá về chất lượng những nhu cầu mới về dịch
vụ khách hàng”, ông Sơn khuyên.
Theo ông Nguyễn Trần Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Future One, đổi mới giá trị là
nền tảng của chiến lược Đại Dương Xanh. Vậy chiến lược Đại Dương Xanh nên được thực
hiện như thế nào? Ông Quang đưa ra bốn hình để xây dựng chiến lược Đại Dương Xanh.
Theo đó, nên giảm bớt những yếu tố thấp hơn tiêu chuẩn chung trong ngành; gia tăng những
yếu tố cần cao hơn tiêu chuẩn chung; loại bỏ những yếu tố thừa hình thành những yếu tố
mới.
Tuy nhiên, việc thực hiện chiến lược Đại Dương Xanh sẽ gặp phải một số khó khăn như nhận
thức trì trệ của tổ chức, nguồn lực thực hiện bị giới hạn, đội ngũ nhân viên không được khuyến
khích làm việc hiệu quả và phản đối từ những người không ủng hộ.
Để khắc phục tình trạng này, theo ông Quang đó chính vai trò của phương thức lãnh đạo
trọng điểm lãnh đạo truyền thống. Khác biệt đây chính phương thức lãnh đạo truyền
thống dựa vào đám đông nhân viên, còn lãnh đạo trọng điểm dựao các điểm mấu chốt.
“Nếu dựa vào số đông nhân viên, khi muốn tiến hành những thay đổi trong một tổ chức, doanh
nghiệp sẽ phải tốn nhiều nguồn lực thời gian. Ngược lại, doanh nghiệp chỉ cần ít chi phí để
tập trung vào những điểm mấu chốt con người, hành động của họ các hoạt động ảnh
hưởng nhiều nhất tới việc thực hiện chiến lược”, ông Quang chia sẻ.
Không cạnh tranh chưa hẳn độc quyền
Thời gian qua, thị trường Việt Nam đã chứng kiến một số câu chuyện điển hình về doanh
nghiệp thực hiện chiến lược Đại Dương Xanh.
Ngoài Phở 24 dầu gội X-Men với những thành công nhất định, vở cải lương Kim Vân Kiều -
trong một nỗ lực đi tìm một hướng đi mới cho cải lương - đã lập kỷ lục với 5.000 khán giả
doanh thu gần 2 tỉ đồng chỉ trong hai đêm diễn. Một VinaGame ra đời sau nhưng đã vươn
lên dẫn đầu trong các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi trực tuyến Việt Nam…
Các chuyên gia cho rằng tuy Đại Dương Xanh không có sự cạnh tranh nhưng không có nghĩa là
Đại Dương Xanh thay cho đối đầu trực tiếp - Trang 2
Đại Dương Xanh thay cho đối đầu trực tiếp - Người đăng: nguyenmanhhuynhgtsa4992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đại Dương Xanh thay cho đối đầu trực tiếp 9 10 718