Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá sự hài lòng của người học và đề xuất giải pháp marketing cho trung tâm tiếng anh

Được đăng lên bởi Nguyễn Oanh
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2622 lần   |   Lượt tải: 13 lần
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU:

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HỌC VÀ
ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP MARKETING CHO
TRUNG TÂM TIẾNG ANH CESL

Giáo viên hướng dẫn: Ths.TRẦN VĂN HIỆP

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Mai :

1124010203

Nguyễn Thị Nhàn

1124010245

Nguyễn Thị Ngọc

1124010233

Nhóm 6

Nguyễn Thị Oanh

1124010257

Nguyễn Thị Kim Oanh

1124010259

Trần Thị Hồng Nhung

1124010250

Page 1

MỤC LỤC
Trang
Chương I: Giới thiệu bối cảnh và xác định vấn đề nghiên cứu……….3
1. Giới thiệu bối cảnh…………………………………………………...3
2. Trao đổi với chuyên gia………………………………………………4
3. Đánh giá và xác định vấn đề nghiên cứu……………………………..4
Chương II: Nội dung khảo sát thị trường………………………………...6
1.
2.
3.
4.

Kết quả cần đạt…………………………………………………….….6
Nguồn dữ kiệu thứ cấp………………………………………………..6
Các dạng câu hỏi nghiên cứu…………………………………………13
Thiết kế nghiên cứu…..........................................................................14
 Phương pháp luận nghiên cứu…………………………..……..14
 Nguồn gốc dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu….............14
 Kế hoạch chọn mẫu…………………………………………....14
5. Phân tích kết quả nghiên cứu…………………………………………15
Chương III. Chiến lược marketing đối với trung tâm CESL…………..30
1.
2.
3.
4.

Mục tiêu chiến lược marketing……………………………………….30
Chiến lược sản phẩm…………………………………………………30
Chiến lược giá………………………………………………………..30
Chiến lược xúc tiến…………………………………………………..31

Chương IV. Kết luận…………………………………………………..….32

Phụ lục
Bảng hỏi………………………………………………………….…………33

Nhóm 6

Page 2

CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU BỐI CẢNH VÀ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
NGHIÊN CỨU
1. Giới thiệu bối cảnh
Hiện nay, hầu hết các bạn sinh viên ở các trường đại học muốn ra trường đều
phải có chứng chỉ TOEIC với một số điểm nhất định. Bên cạnh đó, Việt Nam
đang bước vào thời kì hội nhập và đây cũng chính là cánh cửa cơ hội được
mở ra đối với những ai có khả năng về ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh.
Hàng năm tại các trung tâm Anh ngữ trên địa bàn Hà Nội có hàng trăm ngàn
học viên theo học và dự thi và nhận các chứng chỉ quốc tế phổ biến trên thế
giới như TOEIC Bridge, TOEIC, TOEFL IBT. Các chương trình Anh ngữ
quốc tế thu hút nhiều đối tượng học viên trên thế giới, người đi làm và các
bạn học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông muốn vào các trường Đại học quốc
tế…Những chương trình này không chỉ đơn thuần đào tạo ngôn ngữ tiếng anh
mà còn đem đến các kiến thức mở rộng như cách làm việc, sử dụng tiếng anh
trong công việc một cách có hiệu quả.
Tuy nhiên trước sự xuất hiện ngày càng nhiều các trung tâm anh ngữ với
những tên gọi và chương trình dạy đ...
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU:
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HỌC VÀ
ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP MARKETING CHO
TRUNG TÂM TIẾNG ANH CESL
Giáo viên hướng dẫn: Ths.TRẦN VĂN HIỆP
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Mai : 1124010203
Nguyễn Thị Nhàn 1124010245
Nguyễn Thị Ngọc 1124010233
Nguyễn Thị Oanh 1124010257
Nguyễn Thị Kim Oanh 1124010259
Trần Thị Hồng Nhung 1124010250
Nhóm 6 Page 1
Đánh giá sự hài lòng của người học và đề xuất giải pháp marketing cho trung tâm tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá sự hài lòng của người học và đề xuất giải pháp marketing cho trung tâm tiếng anh - Người đăng: Nguyễn Oanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đánh giá sự hài lòng của người học và đề xuất giải pháp marketing cho trung tâm tiếng anh 9 10 308