Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá tiềm năng sản xuất sạch hơn tại cụm công nghiệp Cơ khí đúc Tống Xá, xã Yên Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1319 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi đã
nhận được rất nhiều sự giúp đỡ tận tình từ các thầy cô giáo trong Khoa Tài nguyên và
Môi trường và các cán bộ của xã Yên Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu
trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Bộ
môn Quản lý môi trường; cảm ơn các thầy giáo, cô giáo đã truyền đạt cho tôi
những kiến thức và những kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình học tập
và nghiên cứu trên giảng đường đại học vừa qua.
Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Th.S Cao Trường Sơnngười đã dành nhiều thời gian, tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn tôi tận tình
về phương pháp nghiên cứu và cách thức thực hiện các nội dung của đề tài.
Tôi xin chân thành cảm ơn các cán bộ của xã Yên Xá, huyện Ý Yên,
tỉnh Nam Định đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện thực tập, cung cấp thông
tin, số liệu cần thiết phục vụ cho quá trình thực hiện và hoàn thiện đề tài này.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tập thể lớp MTB – K54, gia đình
và bạn bè đã luôn giúp đỡ, chia sẻ, động viên và khích lệ tôi trong suốt thời
gian học tập và rèn luyện tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
Trong quá trình thực hiện đề tài, do điều kiện về thời gian, tài chính và
trình độ nghiên cứu của bản thân còn nhiều hạn chế nên khi thực hiện đề tài
khó tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự quan tâm
đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn để Khóa luận tốt nghiệp này
được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày … tháng ... năm 2012
Sv. Ninh Thị Lành

i

MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................1
1.1.Tính cấp thiết của đề tài..............................................................................1
1.2.Mục đích, yêu cầu.......................................................................................2
PHẦN 2: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.............................3
2.1. Tổng quan về làng nghề Việt Nam.............................................................3
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển..............................................................3
2.1.2. Đặc điểm chung của các làng nghề Việt Nam........................................4
2.1.3. Phân loại làng nghề Việt Nam.................................................................7
2.2. Tổng quan môi trường làng nghề Việt Nam...........................
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành khóa lun tt nghip này, ngoài sự nỗ lc ca bn thân, tôi đã
nhn đưc rt nhiu s giúp đtn tình t các thy cô giáo trong Khoa Tài nguyên và
Môi trưng và các cán b ca xã Yên Xá, huyn Ý Yên, tnh Nam Đnh.
Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu
trường Đại hc Nông nghiệp Hà Nội, Khoa Tài nguyên Môi trường, B
môn Quảnmôi trường; cảm ơn các thầy giáo,giáo đã truyền đạt cho tôi
những kiến thức những kinh nghiệm q báu trong suốt q trình học tập
và nghiên cứu trên giảng đường đại học vừa qua.
Đặc biệt, tôi xin gửi li cảm ơn sâu sắc nhất tới Th.S Cao Trường Sơn-
người đã dành nhiều thời gian, tạo điều kiện thuận li, hướng dẫn tôi tận tình
về phương pháp nghiên cứu và cách thức thực hiện các nội dung của đề tài.
Tôi xin chân thành cảm ơn các cán bộ của Yên Xá, huyện Ý n,
tỉnh Nam Định đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện thực tập, cung cấp thông
tin, số liệu cần thiết phục vụ cho quá trình thực hiện và hoàn thiện đề tài này.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tập thể lớp MTBK54, gia đình
bạn đã luôn giúp đỡ, chia sẻ, động viên và khích lệ tôi trong suốt thời
gian học tập và rèn luyện tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
Trong qtrình thực hiện đề tài, do điều kiện về thời gian, tài chính
trình độ nghiên cứu của bản thân còn nhiều hạn chế n khi thực hiện đ tài
khó tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự quan tâm
đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn để Khóa luận tốt nghiệp này
được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày … tháng ... năm 2012
Sv. Ninh Thị Lành
i
Đánh giá tiềm năng sản xuất sạch hơn tại cụm công nghiệp Cơ khí đúc Tống Xá, xã Yên Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá tiềm năng sản xuất sạch hơn tại cụm công nghiệp Cơ khí đúc Tống Xá, xã Yên Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Đánh giá tiềm năng sản xuất sạch hơn tại cụm công nghiệp Cơ khí đúc Tống Xá, xã Yên Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 9 10 16