Ktl-icon-tai-lieu

DANH MỤC HỒ SƠ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi hokhang2
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI NHÁNH PHÚ ĐÔNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC HỒ SƠ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Phú Đông đề nghị Quý khách hàng cung cấp hồ sơ để bổ
sung hồ sơ vay vốn/bảo lãnh, như sau:
BẢN
BẢN SAO
BẢN
I
HỒ SƠ PHÁP LÝ
CHÍNH
Y
PHOTO
1 Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
2 Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
3 Điều lệ của doanh nghiệp
4 Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng (nêu có)
5 Biên bản họp HĐQT/HĐTV v/v vay vốn
6 CMND của người đại diện theo PL
II
HỒ SƠ KHOẢN VAY
1 Báo cáo tài chính: Năm 2013, 2014, 2015
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Thuyết minh báo các tài chính
- Lưu chuyển tiền tệ
Bảng kê chi tiết các khoản mục lớn trong BCTC (Khoản
phải thu của khách hàng, phải trả người bán, hàng tồn
2
kho, tài sản cố định, vay và nợ ngắn hạn, vay và nợ dài
hạn)
3 Các hợp đồng kinh tế đầu vào và đầu ra, hóa đơn
4 Tờ khai thuế VAT hàng tháng của năm 2014, năm 2015
5 Tình hình nợ vay tại TCTD khác (nếu có)
Hợp đồng tín dụng.
Hợp đồng thế chấp tài sản.
Khế ước nhận nợ vay.
III
HỒ SƠ TSĐB
1 Giấy chứng nhận QSHN Ơ & QSDĐ Ở
2 Tờ khai lệ phí trước bạ
3 Tờ khai nộp tiền sử dụng đất
4 Hồ sơ pháp lý của chủ tài sản
5 Giấy phép xây dựng
6 Bản vẽ hiện trạng
- Mọi chi tiết xin liên hệ 01228 17 17 91 (A Khang).
- Email: khangvhd@scb.com.vn , Fax: 39977509.
- Địa chỉ: 98B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

Trang 1/1

...
Trang 1/1
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI NHÁNH PHÚ ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH MỤC HỒ SƠ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Phú Đông đề ngh Quý khách hàng cung cấp h sơ để b
sung h sơ vay vốn/bảo lãnh, như sau:
I
HỒ SƠ PHÁP LÝ
BẢN
CHÍNH
BẢN SAO
Y
BẢN
PHOTO
1
Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
2
Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
3
Điều lệ của doanh nghiệp
4
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng (nêu có)
5
Biên bản họp HĐQT/HĐTV v/v vay vốn
6
CMND của người đại diện theo PL
II
HỒ SƠ KHOẢN VAY
1
Báo cáo tài chính: Năm 2013, 2014, 2015
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Thuyết minh báo các tài chính
- Lưu chuyển tiền tệ
2
Bảng kê chi tiết các khoản mục lớn trong BCTC (Khoản
phải thu của khách hàng, phải trả người bán, hàng tồn
kho, tài sản cố định, vay và nợ ngắn hạn, vay và nợ dài
hạn)
3
Các hợp đồng kinh tế đầu vào và đầu ra, hóa đơn
4
Tờ khai thuế VAT hàng tháng của năm 2014, năm 2015
5
Tình hình nợ vay tại TCTD khác (nếu có)
Hợp đồng tín dụng.
Hợp đồng thế chấp tài sản.
Khế ước nhận nợ vay.
III
HỒ SƠ TSĐB
1
Giấy chứng nhận QSHN Ơ & QSDĐ
2
Tờ khai lệ phí trước bạ
3
T khai nộp tiền s dụng đất
4
Hồ sơ pháp lý của chủ tài sản
5
Giấy phép xây dựng
6
Bản vẽ hiện trạng
- Mọi chi tiết xin liên hệ 01228 17 17 91 (A Khang).
- Email: khangvhd@scb.com.vn , Fax: 39977509.
- Địa chỉ: 98B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM.
DANH MỤC HỒ SƠ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - Người đăng: hokhang2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
DANH MỤC HỒ SƠ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 9 10 428