Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH 5.550 GIÁM ĐỐC CÁC DOANH NGHIỆP LỚN

Được đăng lên bởi tungdh1987
Số trang: 348 trang   |   Lượt xem: 7251 lần   |   Lượt tải: 39 lần
15 Ngõ Giếng - Đông Các - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 04.6651.4350 | Fax: 04.3513.3393
Email: contact@glinkads.com | Website: 
GlinkAds Sài Gòn: 14/18 Đào Duy Anh - P9 - Phú Nhuận - Tp.Hồ Chí Minh

DANH SÁCH 5.550 GIÁM ĐỐC CÁC DOANH NGHIỆP LỚN T
T.kê
T.lệ
STT

5750

5750

5750

download miễn phí bản cập nhật mới nhất tại 
5750
5750

100% 100%
100%
100%
100%
HO VA TEN
GT
CHUC VU
DI DONG DOANH NGHIEP
1 NGO NAM HAI
NAM GIAM DOC
0986.966.338 BACH KHOA AUTOMATIC MECHANICAL ELECTRI
2 NGUYEN NANG LUC NAM GIAM DOC
0903403021 BAN QLY DU AN DAU TU VA XD EMICO
3 NGO QUANG PHU
NAM GIAM DOC
0903411472 BAN QUAN LY DU AN DAU TU XD TRUNG TAMGIO
4 CHU VAN TUAN
NAM GIAM DOC
0913239996 BAN QUAN LY DU AN NHA MAY DAM NINH BINH
5 TRAN THE HUNG
NAM GIAM DOC
0913236809 C TY CO PHAN VAN TAI VA THUONG MAIDUONG
6 LAI XUAN QUAN
NAM GIAM DOC
0983846668 C.TY TNHH HOA CHAT VA THIET BI KHOA HOCKY
7 DINH VIET SON
NAM GIAM DOC
0904112868 CANG VU HANG KHONG MIEN BAC
8 NGUYEN HONG TUAN NAM GIAM DOC
914.96 CHI NHANH BAO VE SARA 135-CTY CPTM CN VAX
9 PHAN PHUOC THANG NAM GIAM DOC
913325041 CHI NHANH CONG TY CO PHAN BOT GIAT LIX
10 NGUYEN VAN HUNG NAM GIAM DOC
912070284 CHI NHANH CONG TY CO PHAN CHAU HUNG.
11 NGUYEN TUAN SON NAM GIAM DOC
0903287779 CHI NHANH CONG TY CO PHAN DA MY TAIHA NO
12 PHAM VAN MAN
NAM GIAM DOC
0953333095 CHI NHANH CONG TY CO PHAN DICH VU BUU CH
13 DIN HUY TUAN
NAM GIAM DOC
983286868 CHI NHANH CONG TY CO PHAN DICH VU THONG
14 NGUYEN VAN THINH NAM GIAM DOC
903112297 CHI NHANH CONG TY CO PHAN HAI BON BAYTAI
15 DUONG CONG PHUNGNAM GIAM DOC
0903914669 CHI NHANH CONG TY CO PHAN HUNG DAOCONT
16 NGUYEN DINH PHONGNAM GIAM DOC
904011074 CHI NHANH CONG TY CO PHAN KY THUAT MOI
17 VU ANH TUAN
NAM GIAM DOC
983444248 CHI NHANH CONG TY CO PHAN SONG DA THANG
18 PHUNG VAN LONG
NAM GIAM DOC
0913206445 CHI NHANH CONG TY CO PHAN TAN HOANGTHA
19 DUONG ANH VU
NAM GIAM DOC
0913216781 CHI NHANH CONG TY CO PHAN TARA
20 HO DUC TUAN
NAM GIAM DOC
904518718 CHI NHANH CONG TY CO PHAN THUONG MAIDIC
21 DOAN ANH TUAN
NAM GIAM DOC
0906266768 CHI NHANH CONG TY CO PHAN TIEPVAN PHUON
22 VU HUY CHIEN
NAM GIAM DOC
0912277499 CHI NHANH CONG TY CO PHAN TIN HOC THIEN H
23 NGUYEN VAN BUOC NAM GIAM DOC
0903.675.547 CHI NHANH CONG TY CO PHAN TRANG TRI DA V
24 LUONG VAN TAN
NAM GIAM DOC
0903416292 CHI NHANH CONG TY CO PHAN VIET HUNG
25 NGUYEN VAN HAN
NAM GIAM DOC
0904095445 CHI NHANH CONG TY CP DICH VU TRUYENTHON
26 CHAU NGOC HUAN
NAM GIAM DOC
903410995 CHI NHANH CONG TY DICH VU VA VAN T...
15 Ngõ Giếng - Đông Các - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 04.6651.4350 | Fax: 04.3513.3393
Email: contact@glinkads.com | Website: www.glinkads.com
DANH SÁCH 5.550 GIÁM ĐỐC CÁC DOANH NGHIỆP LỚN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI
T.kê 5750 5750 5750 5750 5750
T.lệ 100% 100% 100% 100% 100%
STT HO VA TEN GT CHUC VU DI DONG DOANH NGHIEP
1 NGO NAM HAI NAM GIAM DOC 0986.966.338
BACH KHOA AUTOMATIC MECHANICAL ELECTRIC.
2 NGUYEN NANG LUC NAM GIAM DOC 0903403021
BAN QLY DU AN DAU TU VA XD EMICO
3 NGO QUANG PHU NAM GIAM DOC 0903411472
BAN QUAN LY DU AN DAU TU XD TRUNG TAMGIOI THIEU SAN PHAM DVKT HOP TAC XA
4 CHU VAN TUAN NAM GIAM DOC 0913239996
BAN QUAN LY DU AN NHA MAY DAM NINH BINH
5 TRAN THE HUNG NAM GIAM DOC 0913236809
C TY CO PHAN VAN TAI VA THUONG MAIDUONG SAT - TCTY DUONG SAT VIET NAM
6 LAI XUAN QUAN NAM GIAM DOC 0983846668
C.TY TNHH HOA CHAT VA THIET BI KHOA HOCKY THUAT TUAN PHONG
7 DINH VIET SON NAM GIAM DOC 0904112868
CANG VU HANG KHONG MIEN BAC
8
NGUYEN HONG TUAN
NAM GIAM DOC 914.96
CHI NHANH BAO VE SARA 135-CTY CPTM CN VAXD 135
9 PHAN PHUOC THANG NAM GIAM DOC 913325041
CHI NHANH CONG TY CO PHAN BOT GIAT LIX
10 NGUYEN VAN HUNG NAM GIAM DOC 912070284
CHI NHANH CONG TY CO PHAN CHAU HUNG.
11 NGUYEN TUAN SON NAM GIAM DOC 0903287779
CHI NHANH CONG TY CO PHAN DA MY TAIHA NOI
12 PHAM VAN MAN NAM GIAM DOC 0953333095
CHI NHANH CONG TY CO PHAN DICH VU BUU CHINH VIEN THONG SAI GON HA NOI
13 DIN HUY TUAN NAM GIAM DOC 983286868
CHI NHANH CONG TY CO PHAN DICH VU THONGTIN TRE THO
14 NGUYEN VAN THINH NAM GIAM DOC 903112297
CHI NHANH CONG TY CO PHAN HAI BON BAYTAI HA NOI
15
DUONG CONG PHUNG
NAM GIAM DOC 0903914669
CHI NHANH CONG TY CO PHAN HUNG DAOCONTAINER TAI HA NOI
16
NGUYEN DINH PHONG
NAM GIAM DOC 904011074
CHI NHANH CONG TY CO PHAN KY THUAT MOI
17 VU ANH TUAN NAM GIAM DOC 983444248
CHI NHANH CONG TY CO PHAN SONG DA THANGLONG XI NGHIEP XAY LAP SO 1
18 PHUNG VAN LONG NAM GIAM DOC 0913206445
CHI NHANH CONG TY CO PHAN TAN HOANGTHANG
19 DUONG ANH VU NAM GIAM DOC 0913216781
CHI NHANH CONG TY CO PHAN TARA
20 HO DUC TUAN NAM GIAM DOC 904518718
CHI NHANH CONG TY CO PHAN THUONG MAIDICH VU VIEN THONG DA THUONG HIEU
21 DOAN ANH TUAN NAM GIAM DOC 0906266768
CHI NHANH CONG TY CO PHAN TIEPVAN PHUONG DONG
22 VU HUY CHIEN NAM GIAM DOC 0912277499
CHI NHANH CONG TY CO PHAN TIN HOC THIEN HOP
23 NGUYEN VAN BUOC NAM GIAM DOC 0903.675.547
CHI NHANH CONG TY CO PHAN TRANG TRI DA VINH CUU
24 LUONG VAN TAN NAM GIAM DOC 0903416292
CHI NHANH CONG TY CO PHAN VIET HUNG
25 NGUYEN VAN HAN NAM GIAM DOC 0904095445
CHI NHANH CONG TY CP DICH VU TRUYENTHONG TRUYEN HINH VIETNAM
26 CHAU NGOC HUAN NAM GIAM DOC 903410995
CHI NHANH CONG TY DICH VU VA VAN TAI BIEN VUNG TAU
27 PHAM THANH TUNH NAM
TRƯỞNG ĐẠI DIỆN
913510862
CHI NHANH CONG TY DIEN MAY VA KYTHUAT CONG NGHE
28
NGUYEN QUOC TRUNG
NAM GIAM DOC 0982298146
CHI NHANH CONG TY TNHH BAN MAI TAI HA NOI
29 LE TUAN MINH NAM GIAM DOC 0912137851
CHI NHANH CONG TY TNHH DUOC PHAM HOA SEN TAI HA NOI
30 LE THANH NGHI NAM
KẾ TOÁN TRƯỞNG
0987.155.888
CHI NHANH CONG TY TNHH HUNG THANGTAI HA NOI
31 HOANG NHAN CHINH NAM GIAM DOC 0912229252
CHI NHANH CONG TY TNHH JTB - TNT
32 CHU VAN TAN NAM GIAM DOC 0982929201
CHI NHANH CONG TY TNHH SAN XUAT VA DICH VU THUONG MAI CHU LAM
GlinkAds Sài Gòn: 14/18 Đào Duy Anh - P9 - Phú Nhuận - Tp.Hồ Chí Minh
download miễn phí bản cập nhật mới nhất tại http://doanhnhan.glinkads.com
DANH SÁCH 5.550 GIÁM ĐỐC CÁC DOANH NGHIỆP LỚN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DANH SÁCH 5.550 GIÁM ĐỐC CÁC DOANH NGHIỆP LỚN - Người đăng: tungdh1987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
348 Vietnamese
DANH SÁCH 5.550 GIÁM ĐỐC CÁC DOANH NGHIỆP LỚN 9 10 135