Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách giám đốc

Được đăng lên bởi tungdh1987
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 7600 lần   |   Lượt tải: 22 lần
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

HO VA TEN

GT

CHUC VU

DI DONG

NGO NAM HAI
NGUYEN NANG LUC
NGO QUANG PHU
CHU VAN TUAN
TRAN THE HUNG
LAI XUAN QUAN
DINH VIET SON
NGUYEN HONG TUAN
PHAN PHUOC THANG
NGUYEN VAN HUNG
NGUYEN TUAN SON
PHAM VAN MAN
DIN HUY TUAN
NGUYEN VAN THINH
DUONG CONG PHUNG
NGUYEN DINH PHONG
VU ANH TUAN
PHUNG VAN LONG
DUONG ANH VU
HO DUC TUAN
DOAN ANH TUAN
VU HUY CHIEN
NGUYEN VAN BUOC
LUONG VAN TAN
NGUYEN VAN HAN
CHAU NGOC HUAN
PHAM THANH TUNH
NGUYEN QUOC TRUNG
LE TUAN MINH
LE THANH NGHI
HOANG NHAN CHINH
CHU VAN TAN
VU HONG HA
NGUYEN HUU CU
NGUYEN VAN DAI
HOANG THANH BINH
NGUYEN TIEN DUNG
BUI QUANG SU
NGUYEN PHI PHUONG
PHAM TIEN CUONG
TRAN VAN MINH
NGUYEN DAC MINH
BUI DINH HIEN
DAO TUAN HUNG

NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM

GIAM DOC
0986.966.338
GIAM DOC
0903403021
GIAM DOC
0903411472
GIAM DOC
0913239996
GIAM DOC
0913236809
GIAM DOC
0983846668
GIAM DOC
0904112868
GIAM DOC
914.961119
GIAM DOC
913325041
GIAM DOC
912070284
GIAM DOC
0903287779
GIAM DOC
0953333095
GIAM DOC
983286868
GIAM DOC
903112297
GIAM DOC
0903914669
GIAM DOC
904011074
GIAM DOC
983444248
GIAM DOC
0913206445
GIAM DOC
0913216781
GIAM DOC
904518718
GIAM DOC
0906266768
GIAM DOC
0912277499
GIAM DOC
0903.675.547
GIAM DOC
0903416292
GIAM DOC
0904095445
GIAM DOC
903410995
TRƯỞNG ĐẠI DIỆN
913510862
GIAM DOC
0982298146
GIAM DOC
0912137851
KẾ TOÁN TRƯỞNG
0987.155.888
GIAM DOC
0912229252
GIAM DOC
0982929201
GIAM DOC
0938300038
GIAM DOC
0903434801
GIAM DOC
0913229164
GIAM DOC
01664446666
GIAM DOC
0912905686
GIAM DOC
0913247690
GIAM DOC
0903499698
GIAM DOC
918851402
GIAM DOC
0903231422
KẾ TOÁN TRƯỞNG
0903425922
GIAM DOC
903721405
GIAM DOC
989344599

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

NGUYEN NGOC QUYET NAM
CAN THI THU HA
NAM
PHUNG MINH TIEN
NAM
HOANG DUC LONG
NAM
NGUYEN VAN CHAM
NAM
DONG GIAO
NAM
NGUYEN THANH HAI
NAM
TRAN THAI DUONG
NAM
NGUYEN KHAC TIEN
NAM
DINH XUAN VIEN
NAM
NGUYEN TUNG GIANG NAM
TRAN MINH DONG
NAM
NGUYEN NGOC THUAN NAM
TRAN BAO SON
NAM
MAI DUC LAM
NAM
PHAM XUAN LINH
NAM
LUONG THANH BINH
NAM
NGUYEN HUU DUC
NAM
NGUYEN HUU THIEN
NAM
DO XUAN NGOAN
NAM
VO TIEN DAT
NAM
HOANG CHUONG
NAM
TA HUY PHONG
NAM
DOAN TIEN DUNG
NAM
DUONG DUC HUN...
STT
HO VA TEN GT CHUC VU DI DONG
1 NGO NAM HAI NAM GIAM DOC 0986.966.338
2 NGUYEN NANG LUC NAM GIAM DOC 0903403021
3 NGO QUANG PHU NAM GIAM DOC 0903411472
4 CHU VAN TUAN NAM GIAM DOC 0913239996
5 TRAN THE HUNG NAM GIAM DOC 0913236809
6 LAI XUAN QUAN NAM GIAM DOC 0983846668
7 DINH VIET SON NAM GIAM DOC 0904112868
8 NGUYEN HONG TUAN NAM GIAM DOC 914.961119
9 PHAN PHUOC THANG NAM GIAM DOC 913325041
10 NGUYEN VAN HUNG NAM GIAM DOC 912070284
11 NGUYEN TUAN SON NAM GIAM DOC 0903287779
12 PHAM VAN MAN NAM GIAM DOC 0953333095
13 DIN HUY TUAN NAM GIAM DOC 983286868
14 NGUYEN VAN THINH NAM GIAM DOC 903112297
15 DUONG CONG PHUNG NAM GIAM DOC 0903914669
16 NGUYEN DINH PHONG NAM GIAM DOC 904011074
17 VU ANH TUAN NAM GIAM DOC 983444248
18 PHUNG VAN LONG NAM GIAM DOC 0913206445
19 DUONG ANH VU NAM GIAM DOC 0913216781
20 HO DUC TUAN NAM GIAM DOC 904518718
21 DOAN ANH TUAN NAM GIAM DOC 0906266768
22 VU HUY CHIEN NAM GIAM DOC 0912277499
23 NGUYEN VAN BUOC NAM GIAM DOC 0903.675.547
24 LUONG VAN TAN NAM GIAM DOC 0903416292
25 NGUYEN VAN HAN NAM GIAM DOC 0904095445
26 CHAU NGOC HUAN NAM GIAM DOC 903410995
27 PHAM THANH TUNH NAM
TRƯỞNG ĐẠI DIỆN
913510862
28 NGUYEN QUOC TRUNG NAM GIAM DOC 0982298146
29 LE TUAN MINH NAM GIAM DOC 0912137851
30 LE THANH NGHI NAM
KẾ TOÁN TRƯỞNG
0987.155.888
31 HOANG NHAN CHINH NAM GIAM DOC 0912229252
32 CHU VAN TAN NAM GIAM DOC 0982929201
33 VU HONG HA NAM GIAM DOC 0938300038
34 NGUYEN HUU CU NAM GIAM DOC 0903434801
35 NGUYEN VAN DAI NAM GIAM DOC 0913229164
36 HOANG THANH BINH NAM GIAM DOC 01664446666
37 NGUYEN TIEN DUNG NAM GIAM DOC 0912905686
38 BUI QUANG SU NAM GIAM DOC 0913247690
39 NGUYEN PHI PHUONG NAM GIAM DOC 0903499698
40 PHAM TIEN CUONG NAM GIAM DOC 918851402
41 TRAN VAN MINH NAM GIAM DOC 0903231422
42 NGUYEN DAC MINH NAM
KẾ TOÁN TRƯỞNG
0903425922
43 BUI DINH HIEN NAM GIAM DOC 903721405
44 DAO TUAN HUNG NAM GIAM DOC 989344599
Danh sách giám đốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh sách giám đốc - Người đăng: tungdh1987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
Danh sách giám đốc 9 10 3