Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP “CEO 54 – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP”

Được đăng lên bởi tungdh1987
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1469 lần   |   Lượt tải: 11 lần
DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP “CEO 54 – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP”
Khai giảng ngày 28/11/2011 - T2 & T4
Phụ trách lớp: Ms Hải Anh - 0984 369 502 / 0932 39 0044
STT

1

Họ

Đỗ Thị Vân

Tên

Chức
danh

Anh

GĐ

2

Hoàng Minh

Châu

PGĐ

3

Nguyễn Tiến

Dũng

Cán bộ

4

Nguyễn Văn

Dũng

5

6

7

Phạm Công

Nguyễn Kim

Duy

Đạo

Đơn vị công
Ngày sinh
tác
Địa chỉ
TNHH 1TV
240 Nguyễn Văn
TM & SX
Cừ, Hồng Hà, Hạ
19/04/1979 Nam Bắc
Long
CP nước và hạ
tầng kỹ thuật
1/8/1971 Công
Hà Nộity
TNHH Dịch
vụ Thương
mại Kim
1/10/1977 Trung

Bạch Mai - Hà
Nội 808 – Nhà
Phòng
A2 – Mỹ Đình 1 –
Đường Nguyễn Cơ
Thạch – Từ Liêm
– Hà nội

Điện thoại

0975370856,

Email

Lĩnh vực hoạt động

vananhtongcn@yahoo.com.vn

0912762409, chautbk@gmail.com

0982727468, tanhungsteeljsc@gmail.com
Sắt Thép

Tổ 47 thị trấn
Đông Anh – Đông
Anh – Hà nội

0912730959, nguyendungkvt@gmail.com

GĐ

Công ty CP
Khóa Việt
1/10/1973 Tiệp
Công ty CP
Đầu tư và Phát
triển Nhà HN
24/10/1977 22

13 yên Thế - Văn
Miếu – Đống Đa –
Hà nội

Nhận thầu thi công xây
lắp, các công trình dân
0903433292, Bachtung3000@yahoo.com dụng

PGĐ

Công ty CP
Tafco – Hà
20/11/1972 nội

Số 12 tổ 84 Hoàng
Cầu – Đống Đa –
Hà Nội

0982118486, Phamduy@tanphatjsc.com

TP

GĐ

8

GĐ

9

Nguyễn Thị Thu

Hà

GĐ hình
ảnh

10

Nông Văn

Hải

GĐ

Xóm Gà – Xã Cổ
loa – Đông Anh –
21/10/1972 Công ty TNHH Hà
Đứcnội
Hiếu
Công ty
TNHH HHT
22/07/1979 Indochina
Công ty CP
thiết bị y tế
7/11/1979 Bio - Med
Công ty CP
Phát triển
Công nghệ và
7/10/1976 TM Thành Đạt

Thụy Khuê – Tây
Hồ
402B An Sinh –
Mỹ Đình 1 – Hà
Nội
11A Tổ 28 P.
Thịnh Liệt –
Hoàng mai – Hà
nội

0902068123, ctyduchieu@gmail.com

0902081708, hhtindochina@yahoo.com
Dược phẩm
Thiết bị phòng thí
0904603460, nguyenha1179@yahoo.com.vn
nghiệm và hóa chất
Kinh doanh XNK vòng
0947668366, tmthanhdat@vnn.vnbi và máy công nghiệp

Tham gia

11

13

Đỗ Thị

Lê Việt

Hạnh

TP

15

17

19

20

21

TP

Nguyễn Văn

Vũ

Lê Văn

Phạm bá

Nguyễn Xuân

Hường

Huynh

Lâm

Linh

GĐ

PGĐ

GĐ

Đào Thị

Ngân

Nhà máy xi măng
Tập đoàn XD Trung Sơn –
và DL Bình
Lương Sơn – Hòa
13/07/1981 Minh
Bình
Công ty
Honda Việt
5/8/1982 Nam

0938339989, Dohanhhavuco16@gmail.com

CP xây lắp
dầu khí toàn
3/11/1972 cầu
Tổng công ty
cp thuốc thú y
Đức Hạnh
10/1/1983 Marphavet

GĐ

Xây dựng, kiến trúc và
0942024898, Design3d_vn@yahoo.com
DL

kindanchivn@yahoo.com

Công ty CP ô 259 Trần Khát
10/10/1984 tô Nhật Thành Chân – Hà Nội

0914991661, nhatthanhauto@gmail.com

170 La Thành Đống Đa - HN

0903410117, vuhuynh1972@gmail.com

N...
DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP “CEO 54 – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP”
Khai giảng ngày 28/11/2011 - T2 & T4
Phụ trách lớp: Ms Hải Anh - 0984 369 502 / 0932 39 0044
STT Họ Tên Ngày sinh Địa chỉ Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động
Tham gia
1 Đỗ Thị Vân Anh 19/04/1979 0975370856,
2 Hoàng Minh Châu PGĐ 1/8/1971 0912762409,
3 Nguyễn Tiến Dũng Cán bộ 1/10/1977 0982727468, Sắt Thép
4 Nguyễn Văn Dũng TP 1/10/1973 0912730959,
5 24/10/1977 0903433292,
6 Phạm Công Duy PGĐ 20/11/1972 0982118486,
7 Nguyễn Kim Đạo 21/10/1972
Công ty TNHH Đức Hiếu
0902068123,
8 22/07/1979 0902081708, Dược phẩm
9 Nguyễn Thị Thu 7/11/1979 0904603460,
10 Nông Văn Hải 7/10/1976 0947668366,
Chức
danh
Đơn vị công
tác
TNHH 1TV
TM & SX
Nam Bắc
240 Nguyễn Văn
Cừ, Hồng Hà, Hạ
Long
vananhtongcn@yahoo.com.vn
CP nước và hạ
tầng kỹ thuật
Hà Nội
Bạch Mai - Hà
Nội
chautbk@gmail.com
Công ty
TNHH Dịch
vụ Thương
mại Kim
Trung
Phòng 808 – Nhà
A2 – Mỹ Đình 1 –
Đường Nguyễn Cơ
Thạch – Từ Liêm
– Hà nội
tanhungsteeljsc@gmail.com
Công ty CP
Khóa Việt
Tiệp
Tổ 47 thị trấn
Đông Anh – Đông
Anh – Hà nội
nguyendungkvt@gmail.com
Công ty CP
Đầu tư và Phát
triển Nhà HN
22
13 yên Thế - Văn
Miếu – Đống Đa
Hà nội
Bachtung3000@yahoo.com
Nhận thầu thi công xây
lắp, các công trình dân
dụng
Công ty CP
Tafco – Hà
nội
Số 12 tổ 84 Hoàng
Cầu – Đống Đa
Hà Nội
Phamduy@tanphatjsc.com
Xóm Gà – Xã Cổ
loa – Đông Anh –
Hà nội
ctyduchieu@gmail.com
Công ty
TNHH HHT
Indochina
Thụy Khuê – Tây
Hồ
hhtindochina@yahoo.com
GĐ hình
ảnh
Công ty CP
thiết bị y tế
Bio - Med
402B An Sinh –
Mỹ Đình 1 – Hà
Nội
nguyenha1179@yahoo.com.vn
Thiết bị phòng thí
nghiệm và hóa chất
Công ty CP
Phát triển
Công nghệ và
TM Thành Đạt
11A Tổ 28 P.
Thịnh Liệt –
Hoàng mai – Hà
nội
tmthanhdat@vnn.vn
Kinh doanh XNK vòng
bi và máy công nghiệp
DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP “CEO 54 – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP” - Trang 2
DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP “CEO 54 – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP” - Người đăng: tungdh1987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP “CEO 54 – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP” 9 10 298