Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TiỀM NĂNG LE'SVILLA

Được đăng lên bởi tungdh1987
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TiỀM NĂNG LE'SVILLA
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

HỌ & TÊN
Phạm Thanh Bình(GĐ)
Nguyễn Thị Thanh Nga
Dũng A
Anh Tình
Anh Ngôn
Anh Tâm
Anh Phúc
Anh Cường
Anh Hòa
Anh Dũng (GĐ)

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
Cty CP Thực Phẩm Bích Chi
DNTN Trường Sơn
DNTN Dũng A
Cty TNHH Tín Đạt
DNTN Hoàng Phú
Nhà Thuốc Tây Minh Phúc
Làm Việc ở TP HCM
Làm Việc ở TP Cao Lãnh
Qũy Tín Dụng (TPĐ)

ĐỊA CHỈ
45X1 -Nguyễn Sinh Sắc -TXSĐ
540- Nguyễn Sinh Sắc-K2-P2-TXSĐ
20- Lý Thường Kiệt -K2-P2-TXSĐ
306- TL852-Tân Thành-TQT-TXSĐ
ĐT848- Tân Mỹ- TQĐ- TXSĐ
369- Nguyễn Sinh Sắc- K2-P2-TXSĐ
Trần Hưng Đạo -K2-P1-TXSĐ
42/37-38 Hoàng Diệu-P12-Q4-TPHCM
Hùng Vương- K1-P1-TXSĐ

SỐ ĐIÊN THOẠI
0673 869 589/0918 301 759
0673 862 402/0907 595 369
0673 861 567/0913 887 398
0913 126 966
0913 787 300
0913 784 700
0902 150 315
0908 939 810
0913 649 976
0918 156 103

GHI CHÚ
Có khả năng mua nhưng chờ xem nhà mẫu
Có khả năng mua để đầu tư
Có khả năng mua để ở
Có khả năng mua để ở
Có khả năng mua để ở
Có khả năng mua để ở
Có khả năng mua để ở và kinh doanh
Có khả năng mua để đầu tư
Có khả năng mua để ở và kinh doanh
Có khả năng mua để đầu tư

NHẬN XÉT
Phản hồi giá cao, sẽ liên hệ lại
Phản hồi giá cao
Phản hồi giá cao, chưa thấy nhà sẽ liên hệ lại
Phản hồi giá cao, chưa thấy nhà sẽ liên hệ lại
Phản hồi giá cao, chưa thấy nhà sẽ liên hệ lại
Phản hồi giá cao, chưa thấy nhà sẽ liên hệ lại
Phản hồi chưa thấy nhà sẽ liên hệ lại
Phản hồi dự án đầu tư nhỏ
Phản hồi giá cao , chưa thấy nhà sẽ liên hệ lại
Phản hồi giá cao, sẽ liên hệ lại

...
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TiỀM NĂNG LE'SVILLA
STT HỌ & TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC ĐỊA CHỈ SỐ ĐIÊN THOẠI
1 Phạm Thanh Bình(GĐ) Cty CP Thực Phẩm Bích Chi 45X1 -Nguyễn Sinh Sắc -TXSĐ 0673 869 589/0918 301 759
2 Nguyễn Thị Thanh Nga DNTN Trường Sơn 540- Nguyễn Sinh Sắc-K2-P2-TXSĐ 0673 862 402/0907 595 369
3 Dũng A DNTN Dũng A 20- Lý Thường Kiệt -K2-P2-TXSĐ 0673 861 567/0913 887 398
4 Anh Tình Cty TNHH Tín Đạt 306- TL852-Tân Thành-TQT-TXSĐ 0913 126 966
5 Anh Ngôn DNTN Hoàng Phú ĐT848- Tân Mỹ- TQĐ- TXSĐ 0913 787 300
6 Anh Tâm 369- Nguyễn Sinh Sắc- K2-P2-TXSĐ 0913 784 700
7 Anh Phúc Nhà Thuốc Tây Minh Phúc Trần Hưng Đạo -K2-P1-TXSĐ 0902 150 315
8 Anh Cường Làm Việc ở TP HCM 42/37-38 Hoàng Diệu-P12-Q4-TPHCM 0908 939 810
9 Anh Hòa Làm Việc ở TP Cao Lãnh 0913 649 976
10 Anh Dũng (GĐ) Qũy Tín Dụng (TPĐ) Hùng Vương- K1-P1-TXSĐ 0918 156 103
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TiỀM NĂNG LE'SVILLA - Trang 2
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TiỀM NĂNG LE'SVILLA - Người đăng: tungdh1987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TiỀM NĂNG LE'SVILLA 9 10 426