Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách khách hàng VIP

Được đăng lên bởi tungdh1987
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1261 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Danh sách khách hàng
1.

Lê Trọng Đỉnh
DĐ:0989358338

Chủ tịch
HĐQT

Tập đoàn quốc tế Kim
đỉnh
Email:
info@kidigroup.com.vn
Giám đốc
Tập đoàn quốc tế Kim
Điều hành
đỉnh
Email:
info@kidigroup.com.vn
CV
Tập đoàn Mai Linh
Email:
huynhbaokhuong@mail
inh.vn
Giám đốc
Cty cổ phần năng lượng
Mailinh
Email:
head.mxdcb@mailinh.v
n
Giám đốc
Công ty cổ phần Tân
Hiệp Phúc
Email:
info@thpcorp.com.vn
Trưởng phòng Công ty cổ phần Tân
NLM
Hiệp Phúc
Email:phuclampyen@y
ahoo.com
Tổng Giám
Cty cổ phần cơ khí
đốc

2.

Đào Việt Hưng
DĐ:0903921387

3.

Huỳnh Bảo Khương
DĐ:

4.

Phạm Tiến Khoa
DĐ: 0984 082 222

5.

Trương Văn Long
DĐ: 0918054292

6.

Lê Phúc Lâm
DĐ:0902904878

7.

Đào Việt Phương

8.

Diệp Bảo Cánh
DĐ:0903 704718

Chủ tịch
HĐQT

9.

Huỳnh Đoan Trọng
DĐ : 0903768778

Giám đốc

10.

Phan Hữu Hiệu
DĐ:0913 680 775

P.Giám đốc

11.

Dương Khôi Anh
DĐ:0913804075

Tổng Giám
đốc

Công ty Tân Kỷ
Nguyên
Email:canhtkn@gmail.
com
Công ty Tân Kỷ
Nguyên
Email:
trong.redsun@gmail.co
m
Công ty Petech
petech@hcm.vnn.vn
Công ty cổ phần NLX
Á Châu
Email:nangluongxanh
@vnn.vn

08 Âu Cơ, Q. Tây hồ, Hà Nội
Tel: 04 - 7191183
08 Âu Cơ, Q. Tây hồ, Hà Nội
Tel: 04 - 7191183
64 -68 Hai Bà Trưng Q1,
Tp.HCM
ĐT:
64 -68 Hai Bà Trưng Q1,
Tp.HCM
ĐT:
76 Nguyễn Thị Thập Q7,
Tp.HCM
Tel: 2131012
76 Nguyễn Thị Thập Q7,
Tp.HCM
Tel: 2131012

17 Phan Phú Tiên, Q5, Tp.HCM
Tel: 2611 071
17 Phan Phú Tiên, Q5, Tp.HCM
Tel: 2611 071

ĐC:7B/8 Nguyễn T M Khai, Q1,
Tphcm
Tel: 8220475 ;
ĐC: 32-C1 Phan xích Long P.7,
Q.PN
Tel: (08) 5174051

12.

Nguyễn Văn Vân
DĐ : 0913 916 719

CV

13.

Trần Thanh Danh
DĐ: 0913 809 183

Giám đốc

14.

Phạm Đắc Vinh
DĐ:0903809482

Giám đốc

15.

Lê Sĩ Thắng
DĐ:0913805855

Giám đốc

16.

Nguyễn Thị Hồng
Huệ

CV

17.

Đặng Hạo

Giám đốc

18.

Nguyễn Thượng
Long
DĐ : 0983 001 369

Giám đốc

19.

Trương Viết Trình
DĐ : 0912 648986

P. Giám đốc

20.

Trần Cao Lan
DĐ : 0913 046 626

21.

Trần Tam
DĐ : 0913 046 626

22.

HUỲNH VĂN
CƯỜNG
DĐ: 0938 247 247

Managing
Director

23.

Nguyễn Cao Hoăng

GĐ

Công ty cổ phần NLX
Á Châu
Email:vannv1303@gm
ail.com
Công ty SELCO Việt
nam
Email: dtran@selcovietnam.com
Cty PT Khu Công nghệ
cao tp HCM
vinhpham@shtpvn.org
Công ty điện tử Việt
linh
sythangle@yahoo.com
Công ty điện tử Việt
linh
Email:
việtlinh@astvn.com
Cty Sinh thái tỉnh Tây
Ninh
Cty TNHH Thương mại
và dịch vụ (TSTC)

ĐC: 32-C1 Phan xích Long P.7,
Q.PN
Tel: (08) 5174051

Cty Foodtech

06 Cầm Bá Thước, Q. Phú
Nhuận TP.HCM
Tel: 8441 797 Fax: 9 952 547

164 Đề Thám, Q1, Tp.HCM
Tel: 08 – 8368...
Danh sách khách hàng
1. Lê Trọng Đỉnh
DĐ:0989358338
Chủ tịch
HĐQT
Tập đoàn quốc tế Kim
đỉnh
Email:
info@kidigroup.com.vn
08 Âu Cơ, Q. Tây hồ, Hà Nội
Tel: 04 - 7191183
2. Đào Việt Hưng
DĐ:0903921387
Giám đốc
Điều hành
Tập đoàn quốc tế Kim
đỉnh
Email:
info@kidigroup.com.vn
08 Âu Cơ, Q. Tây hồ, Hà Nội
Tel: 04 - 7191183
3. Huỳnh Bảo Khương
DĐ:
CV Tập đoàn Mai Linh
Email:
huynhbaokhuong@mail
inh.vn
64 -68 Hai Bà Trưng Q1,
Tp.HCM
ĐT:
4. Phạm Tiến Khoa
DĐ: 0984 082 222
Giám đốc Cty cổ phần năng lượng
Mailinh
Email:
head.mxdcb@mailinh.v
n
64 -68 Hai Bà Trưng Q1,
Tp.HCM
ĐT:
5. Trương Văn Long
DĐ: 0918054292
Giám đốc Công ty cổ phần Tân
Hiệp Phúc
Email:
info@thpcorp.com.vn
76 Nguyễn Thị Thập Q7,
Tp.HCM
Tel: 2131012
6. Lê Phúc Lâm
DĐ:0902904878
Trưởng phòng
NLM
Công ty cổ phần Tân
Hiệp Phúc
Email:phuclampyen@y
ahoo.com
76 Nguyễn Thị Thập Q7,
Tp.HCM
Tel: 2131012
7. Đào Việt Phương Tổng Giám
đốc
Cty cổ phần cơ khí
8. Diệp Bảo Cánh
DĐ:0903 704718
Chủ tịch
HĐQT
Công ty Tân Kỷ
Nguyên
Email:canhtkn@gmail.
com
17 Phan Phú Tiên, Q5, Tp.HCM
Tel: 2611 071
9. Huỳnh Đoan Trọng
DĐ : 0903768778
Giám đốc Công ty Tân Kỷ
Nguyên
Email:
trong.redsun@gmail.co
m
17 Phan Phú Tiên, Q5, Tp.HCM
Tel: 2611 071
10. Phan Hữu Hiệu
DĐ:0913 680 775
P.Giám đốc ng ty Petech
petech@hcm.vnn.vn
ĐC:7B/8 Nguyễn T M Khai, Q1,
Tphcm
Tel: 8220475 ;
11. Dương Khôi Anh
DĐ:0913804075
Tổng Giám
đốc
Công ty cổ phần NLX
Á Châu
Email:nangluongxanh
@vnn.vn
ĐC: 32-C1 Phan xích Long P.7,
Q.PN
Tel: (08) 5174051
Danh sách khách hàng VIP - Trang 2
Danh sách khách hàng VIP - Người đăng: tungdh1987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Danh sách khách hàng VIP 9 10 135