Ktl-icon-tai-lieu

Đặt tên thương hiệu chuyên nghiệp

Được đăng lên bởi balibia
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1600 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẶT TÊN THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP

ĐẶT TÊN THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
KHỚI ĐẦU ĐÚNG ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA
Copyright © 2012 by Sao Kim Brand Creation And Consultancy Company Limited
All rights reserved

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU SAO KIM

Văn phòng Hà Nội
P.1403 - Tòa nhà 29T1 - Hoàng Đạo Thúy - Q. Cầu Giấy
Tel: (04) 6282 4370
Hotline: 0944.472.532 / 0934.660.582
Văn phòng TP. HCM
Lầu 4, số 49 Hoàng Văn Thụ - P.15 - Q. Phú Nhuận
Tel:(08) 3995 8189 	
Hotline: 0903.667.535 / 0944.472.532

KHỚI ĐẦU ĐÚNG ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA

Những bí quyết về đặt tên thương hiệu bạn cần biết
cùng nhiều minh họa từ các dự án thực tế

Copyright © 2012

MUÏC LUÏC

Lời mở đầu			
CHÖÔNG I.

	

KIEÁN THÖÙC VEÀ ÑAËT TEÂN

CHÖÔNG 2.

	

KYÕ THUAÄT ÑAËT TEÂN

CHÖÔNG 3.

SÖÛ DUÏNG DÒCH VUÏ
ÑAËT TEÂN CHUYEÂN NGHIEÄP

CHÖÔNG 4.

GIÔÙI THIEÄU TEÂN
THÖÔNG HIEÄU MÔÙI

CHÖÔNG 5.

CAÙC DÖÏ AÙN ÑAËT TEÂN

8

1. Thương hiệu và tên thương hiệu	
2. Tên công ty và tên thương hiệu	
3. Vai trò của tên thương hiệu	
4. Kiến trúc tên thương hiệu	
5. Các loại hình tên gọi của doanh nghiệp

11
12
12
13
15

1. Những nguyên tắc
của việc đặt tên thương hiệu	
2. 18 Câu hỏi giúp đặt tên thương hiệu	
3. Quy trình đặt tên thương hiệu 5 bước	
4. 10 Kiểu tên thương hiệu	
5. Các công cụ hỗ trợ đặt tên	

18
20
22
27
32

1. Khi nào cần sử dụng dịch vụ đặt tên	
2. Bạn nên trông đợi
những gì ở dịch vụ đặt tên	
3. Những ai nên tham gia
và quá trình đặt tên	

38
39
40

1. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa	
2. Thiết kế thương hiệu	
3. Các hoạt động
truyền thông thương hiệu	

42
44

Real Leaf LỘC THẢO	
COSIANA HOTEL	
NEMO BAY	
NAFACO	
COOGIN	
OGINA	
ZAP	
NAPU	
FAMILY FIRST	
KHANG MỸ YẾN	
ROSALIA	
CASANOVA	
CALLA	
WAMMI	
FLARA	

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Lời Kết	
Thông Tin Tác Giả	

64
64

45

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Đại thi hào Shakespeare đã từng viết “hoa hồng dù gọi bằng tên gọi nào thì vẫn
đẹp và ngát hương”. Thế nhưng, trong thực tế quan niệm “tốt gỗ hơn tốt nước
sơn” đã không còn phản ánh đúng hiện thực thế giới mà chúng ta đang sống.
Ngày nay, chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn để thỏa mãn một nhu cầu. Hãy
tưởng tượng khi nước vào một siêu thị hàng hóa hiện đại, bạn có thể bắt gặp tới
17.000 mặt hàng khác nhau, cũng có nghĩa bạn phải đối mặt với 17.000 cái tên
khác. Có bao nhiêu cái tên bạn có thể nhớ được?
Trong thực tế, mỗi cái tên đều phải tìm cách để được lưu lại trong bộ nhớ của
khách hàng. Để làm được điều đó, doanh nghiệp cần rất nhiều nỗ lực khác nhau.
Nhưng nh...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặt tên thương hiệu chuyên nghiệp - Người đăng: balibia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Đặt tên thương hiệu chuyên nghiệp 9 10 99