Ktl-icon-tai-lieu

Đề án môn học quản trị doanh nghiệp thương mại xây dựng kế hoạch bán hàng cho doanh nghiêp

Được đăng lên bởi lê tiến duy
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3712 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Trường Đại Học Kinh Tế
Khoa Thương Mại

Đề án môn học – Quản trị doanh nghiệp

ĐỀ TÀI: LẬP KẾ HOẠCH BÁN HÀNG CỦA DOANH
NGHIỆP THƯƠNG MẠI

GVHD: Th.S Phan Trọng An
SINH VIÊN: Lê Tiến Duy
LỚP: 36K08.1
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

1

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 10 năm 2013

ĐẶT VẤN ĐỀ
Trước sự phát
triển mạnh và
nhanh của toàn
nền kinh tế, Đại hội
đảng VI là cái mốc đánh giá sự đổi mới của nền kinh tế Việt Nam, chuyển
mình sang nề kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước nền kinh tế
của nước ta đã đạt những thành tựu đáng khích lệ. Đặc biệt Việt Nam đã chính
thức gia nhập WTO- Tổ chức thương mại thế giới, sự kiện này mang lại nhiều
cơ hội nhưng đồng thời cũng là thách thức to lớn đối với nền kinh tế Việt
Nam. Thị trường phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các
doanh nghiệp hoà mình vào xu hướng chung trong sự phát triển của thị
trường. Kế hoạch hoá là một công cụ quan trọng để doanh nghiệp xác định
chiến lược phát triển cho mình và đạt được những mục đích mà mình mong
muốn. Doanh nghiệp muốn hoạt động dựa trên những cơ sở, chiến lược đã
định thì đòi hỏi công tác lập kế hoạch trong doanh nghiệp phải ngày càng
được hoàn thiện.Tuy vậy sau thời gian tiếp tục đổi mới và hoàn thiện công tác
lập kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch hoá trong doanh nghiệp vẫn còn nhiều vấn
đề cần phải đề cập đến trên cả phương diện nhận thức của nhà lập kế hoạch
và nội dung, phương pháp của bản kế hoạch kinh doanh dành cho doanh
nghiệp. Nghiệp vụ bán hàng là nghiệp vụ rất quan trọng trong việc kinh doanh
của doanh nghiệp, kế hoạch bán hàng là kế hoạch cơ bản góp phần tạo dựng
sự thành công trong kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì điều này công tác
lập kế hoạch bán hàng là vấn đề cấp thiết trong việc hoạch định chiến lược
tổng thể của doanh nghiệp.
NỘI DUNG BAO GỒM:
I.

Kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp

ĐỀ ÁN MÔN HỌC

2

II.

1.1

Khái niệm

1.2

Nội dung kế hoạch bán hàng

1.3

Các dạng kế hoạch bán hàng

Vai trò của kế hoạch bán hàng trong doanh nghiệp

III.

II.1

Vai trò trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung

II.2

Vai trò trong nền kinh tế thị trường

Quy trình xây dựng kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp
Dự báo bán hàng

III.1
III.1.1

Khái niệm và vai trò của dự báo bán hàng
III.1.2 Kết

quả của dự báo bán hàng

III.1.3

Các căn cứ dự báo bán hàng

III.1.4

Các phương phá dự báo bán hàng

III.1.5

Quy trình dự báo bán hàng
III.2

Xây dựng và lựa chọn mục tiêu bán hàng

III.3

Các hoạt động và chương trình bán hàng

III.3.1

Các hoạt động bán hàn...
ĐỀ ÁN MÔN HỌC
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Trường Đại Học Kinh Tế
Khoa Thương Mại
Đề án môn học – Quản trị doanh nghiệp
ĐỀ TÀI: LẬP KẾ HOẠCH BÁN HÀNG CỦA DOANH
NGHIỆP THƯƠNG MẠI
GVHD: Th.S Phan Trọng An
SINH VIÊN: Lê Tiến Duy
LỚP: 36K08.1
1
Đề án môn học quản trị doanh nghiệp thương mại xây dựng kế hoạch bán hàng cho doanh nghiêp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án môn học quản trị doanh nghiệp thương mại xây dựng kế hoạch bán hàng cho doanh nghiêp - Người đăng: lê tiến duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề án môn học quản trị doanh nghiệp thương mại xây dựng kế hoạch bán hàng cho doanh nghiêp 9 10 37