Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết học phần nhảy xa mớ

Được đăng lên bởi ngolun12
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2956 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
KHOA: GIÁO DỤC THỂ CHẤT
BỘ MÔN: ĐIỀN KINH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦNMÔN NHẢY XA
Mã học phần: 191048
1. Thông tin về giảng viên:
1.1. Giảng viên giảng dạy chính thức: Hoàng Sỹ Trung
- Học vị: : Cử nhân TDTT
- Thời gian: Sáng Thứ 2 .4 hàng tuần.
- Địa điểm làm việc: Bộ môn Điền kinh- Khoa GDTC trường ĐH Hồng Đức
- Địa chỉ liên hệ: 41B/43 Tản Đà - P Đông sơn - TP Thanh Hoá
- Điện thoại: 0914936566
- Emai: hoangsytrung.hdu@gmail.com
1.2.Thông tin về giảng viên có thể giảng dạy được học phần này:
* Đồng Hương Lan.
- Học vị: Thạc sỹ
- Thời gian: Sáng Thứ 2 hàng tuần.
- Địa điểm làm việc: Bộ môn Điền kinh- Khoa GDTC trường ĐH Hồng Đức
- Địa chỉ liên hệ: Số nhà 03/62 Hoàng Văn Thụ, P Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá.
- Điện thoại: 0912766519
- Emai: donglanhdu@gmail.com
2. Thông tin chung về học phần:
- Tên học phần: Nhảy xa,
- Số tín chỉ : 02
- Học kỳ : V
- Học phần: Bắt buộc X Tự chọn
1
Đề cương chi tiết học phần nhảy xa mớ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương chi tiết học phần nhảy xa mớ - Người đăng: ngolun12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Đề cương chi tiết học phần nhảy xa mớ 9 10 80